Credo 1926

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1926 nr 1
Innehåll
Gammalsvensk bön till den helige Franciskus s. [1]
Credos nyårsbrev s. 2
Svensk kyrkokrönika 1925. Av Edvin Sandqvist s. 4
Nytaarsbrev fra Danmark. Av Joseph Koch S. J. s. 7
Den helige faderns tal till deltagarna i internationella katolska kvinnoförbundets kongress. Av Påven Pius XI s. 10
Ett halvsekelsminne. En svensk statskyrkopräst som konvertit. Av Lennart Wiberg s. 12
En process. Av R. S–n. s. 16
Den katolska faran. Av Statskyrkopräst s. 18
Alice Trolle: Vad jag såg i Sovjet-Ryssland. Av E. N–g. s. 22
Från Credos torn s. 24
Våra katolska hem. Bön vid nyårsskiftet. Av Augustin Kock, Hälsning från Limpias. Av Baldomero Sánchez de León, Damaskus. Av Joh. van Gijsel s. 26
Från våra församlingar och föreningar s. 29
Kyrklig kalender s. [32]
Credo 1926 nr 2
Innehåll
Ur den helige Francisci av Assisi brev och skrifter. Av Den helige Franciscus s. [33]
Stockholms katolska biskopsgård. Av E. B. s. 34
”Fyrtiosexan” s. 37
Credos post. Brev från Rom. Av Lars Eskeland s. [40]
Claes Lagergren: Mitt livs minnen. IV. Av O. Lewin s. 43
Robert Hugh Benson: Ensomhed s. 45
Från Credos torn s. [49]
Våra katolska hem. En vallfärd, Kristliga levnadsregler. Av Santiago de Masarnau s. [51]
Våra församlingar och föreningar s. 53
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [56]
Credo 1926 nr 3
Innehåll
Ord av kardinal Mercier. Av Kardinal Mercier s. [57]
Lik en stjärna. Ur Franciscuskrönikan Legenda trium sociorum s. 58
Kyrkans ståndpunkt till frågan om den ”nya katoliciteten”. Av R. Wehner s. 60
Nytaarhilsen fra Norge. Av Anna Backer s. 64
Kyrkokrönika för 1925. Av Gustaf Armfelt s. [68]
Pastor Bernhard von Stolberg †. Av P. Overschie, A. Meyer s. 72
Ernest Psichari, en fransk konvertit. Av F. J. Linders s. 74
Från Credos torn s. [80]
Våra katolska hem. Med knäppta händer. Av Konvertit, Dagboksblad. Av Konvertit, Askonsdag. Av Moder Mary Salome s. [83]
Från våra församlingar och föreningar s. 86
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [88]
Credo 1926 nr 4
Innehåll
Om Sanct Franciscus. Av Bernardino av Siena s. [89]
Gråmunkeklostret i Stockholm. Av E. B. s. 92
Sanctus Petrus Canisius, doctor ecclesiæ. Av A. Meyer s. 95
Maria-kongregationen. Av A. Meyer s. 97
Der Mensch. En märklig bok av Wilhelm Leche, filosof och zootom. Av Jacob Schneider s. 100
Skolastikens uppkomst. Av Dom Bede Winslow O. S. B. s. 105
Ernest Psichari, en fransk konvertit. Av F. J. Linders s. 108
Credos post. Brev från Beirut. Av R. Nakhla S. J. s. 110
Från Credos torn s. [113]
Våra katolska hem. Nicholas Breakspeare. Av Karin Sparre, Sandsäcken. Av Moder Mary Salome s. [115]
Från våra församlingar och föreningar s. 118
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [120]
Credo 1926 nr 5
Innehåll
Encyklikan ”Quas Primas”. Av Påven Pius XI s. [121]
Om den helige Francisci kanonisering samt om överflyttningen av hans lekamen. Av Den helige Bonaventura s. 126
Minder fra Assisi. Av Erikke Rosenörn-Lehn s. 129
Paul Helgesen. Av E. W–m. s. 134
Den Helige Francisci skrifter i svensk tolkning av Lisa Lundh s. [138]
A. Menzinger: Den hellige Kirkelaerer Petrus Canisius. Av A. A. s. 140
Père Béchauxs Stockholmsbesök. Av B. D. Assarsson s. 141
Från Credos torn s. [143]
Våra katolska hem. Deum verum de Deo vero, Gustav Vasa i radio. Av Karin Sparre s. [145]
Från våra församlingar och föreningar s. 147
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [148]
Credo 1926 nr 6
Innehåll
Encyklikan ”Quas Primas”. Av Påven Pius XI s. [149]
Bön till Jesu heliga hjärta. Av Bernardino av Portoguaro s. 155
Om den helige Francisci kärlek till de skapade tingen. Av Broder Leone s. 156
Den heliga Madeleine-Sophie Barat och hennes livsverk, Sacré-coeur-kongregationen. Av Siri Lindskog s. 159
G. K. Chesterton: Den Helige Franciscus från Assisi s. 164
Peter Schindler: Den rene Vaeld. Av Edvin Sandqvist s. 166
En svensk pilgrims färd till Czestochowa. Av Ellen Anckarsvärd s. 167
Från Credos torn s. [169]
Våra katolska hem. Historien om en liten bön. Av Karin Antell s. [172]
Från våra församlingar och föreningar s. 174
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [176]
Credo 1926 nr 7
Innehåll
Encyklikan ”Quas Primas”. Av Påven Pius XI s. [177]
Ett blad ur Fioretti s. 181
Det brusar fram en storm. Av Sigurd Dahllöf s. 183
I Petris stad. I. Ett kyrkomöte efter sista modet. Av B. D. Assarsson s. 184
Minnen ur den danska missionens historia. Av Jón Svensson s. 187
Vort arbejde paa Lolland-Falster. Av J. P. Klessens s. 193
Från Credos torn s. 195
Vårt katolska hem. Bön och begrundan inför altarets allraheligaste sakrament. Av R. S–n., Aftonhymn till hel. jungfrun, Tre drömmar om himlen. Av Konvertit s. [197]
Från våra församlingar och föreningar s. 199
Kyrklig kalender s. [200]
Credo 1926 nr 8
Innehåll
Predikan över altarets sakrament. Av W. U. Palmerini s. [201]
Fransiskanerne i Norge. Av Sigrid Undset s. 206
I Petris stad. II. Modernistiskt grundläggningsarbete. Av B. D. Assarsson s. 209
Ett sommarläger i skärgården. Av A. M. A. s. 212
Minnen ur den danska missionens historia. Av Jón Svensson s. 213
P. Schindler: Vår Herres Jesu Kristi Korsvej. Av E. V. L–M. s. [219]
Från Credos torn s. 220
Från våra församlingar och föreningar s. 220
Våra katolska hem. Assumpta est Maria in coelum. Av Karin Antell, Sommartankar kring gamla tempel. Av Gurli Pipping s. [221]
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [224]
Credo 1926 nr 9
Innehåll
Portiuncula-avlaten. Av Franciscus Bartoli s. [225]
De svenska katolikernas inlaga för full religionsfrihet s. 228
I Petris stad. III. En dombyggnad i jugendstil. Av B. D. Assarsson s. [233]
Vid Vätterns strand. Av P. L. s. [237]
På S:t Ansgars fest i Danmark. Av Edvin Sandqvist s. 240
Är Holland ett protestantiskt land? Av P. O. s. 244
Från Credos torn s. [246]
Från våra församlingar och föreningar s. 248
Våra katolska hem. Ängeln. Av Sigurd Dahllöf, Vaksamhet, Angelus s. [249]
Till Björkö! Av P. A. Meyer s. 251
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [252]
Credo 1926 nr 10
Innehåll
Om den helige Francisci saliga död. Av Broder Leone s. [253]
Franciscus av Assisi. Av Joh. van Gijsel s. 255
Några ord om protestanternas rättsliga ställning i länder med katolsk majoritet och vice versa. Av B. D. Assarsson s. 260
I Petris stad. IV. Örebromännens bibelupplaga. Av B. D. Assarsson s. [262]
Den svenske ministern som blev franciskanermunk. Av Gustaf Armfelt s. 267
Pilgrimsfärder i Frankrike. Av Mark. s. 272
Vallfärden till Björkö. Av Mary Adams-Ray s. 274
Från Credos torn s. [275]
Från våra församlingar och föreningar s. 278
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [280]
Credo 1926 nr 11
Innehåll
Korsets väg. Av Den saliga Angela s. [281]
Sanct Franciscus och det sociala livet. Av Joh. van Gijsel s. 284
Till 300 årsminnet. Av E. W–m. s. 286
I Petris stad. V. Den nyteologiska Kristusbilden. Modell 1910. Av B. D. Assarsson s. [289]
Pilgrimsfärder i Frankrike. Av Mark. s. 293
Den koptiska kyrkan. Av Emanuel Rolland s. 295
Från Credos torn s. [299]
Ett memento för Elisabetsfesten. Av Maria Carlberg s. 302
Våra katolska hem. Allhelgonadag. Av Fader Faber, Den helige Vincent av Paul. Av Karin Sparre s. [303]
Från våra församlingar och föreningar s. 306
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [308]
Credo 1926 nr 12
Innehåll
Den heliga natten. Väggfresk av Giotto s. [309]
Ur den helige Bonaventuras meditationer över Jesus-barnets fem fester. Av Den helige Bonaventura s. 310
Jubileumsdagar i Assisi. Av Lisa Lundh s. 313
I förskingringen. Av Theodor Hagberg s. 317
I Petris stad. VI. Nykyrkliga byggnadsplaner. Av B. D. Assarsson s. [321]
Johannes Jørgensen hyllas. Av Edvin Sandqvist s. 324
De svenska katolikernas bröllopstelegram. Av B. D. Assarsson s. 326
Rurik Holm: Den Helige Franciscus s. [327]
Claes Lagergren: Mitt livs minnen. V. Av E. Bergmansson s. 329
Gurli Pipping: Teresia av Lisieux. Av E. N–g. s. 332
Kathleen M. Norris: Små skepp. Av Josefa Armfelt s. 332
Kimer I Klokker s. 333
Med pilgrimer till Assisi och Rom s. 334
Från Credo torn s. [336]
Från våra församlingar och föreningar s. 339
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [340]
Credoregister 1926 årgång 7