Credo 1927

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1927 nr 1
Innehåll
Ärkebiskop Albert Bitter. Av Biskop Johannes Erik s. [1]
Bön vid soluppgången. Av Augustin Kock s. 5
Credos nyårsbrev s. [6]
Svensk kyrkokrönika 1926. Av Edvin Sandqvist s. 7
Kirken i Danmark 1926. Av P. H. Perch s. 9
Helena Nyblom intime. Av M. Salmson s. 12
Moderna protestanter. Vad ärkebiskop Söderblom tänker om katolicismen. I. Av Bertil Bodström s. 14
Från Credos torn s. [22]
Våra katolska hem. Hertig Carl och slottskyrkans nycklar. Av E. W–m., Varför hatar man oss? Av Statskyrkopräst s. [24]
Från våra församlingar och föreningar s. 27
Kyrklig kalender s. [28]
Credo 1927 nr 2
Innehåll
Albert Bitter s. [29]
Kyrkokrönika för 1926. Av Gustaf Armfelt s. [31]
Moderna protestanter. Vad ärkebiskop Söderblom tänker om katolicismen. II. Av Bertil Bodström s. 37
P. H. Peech: En dansk Karmelit. Av Karin Sparre s. 42
Baronesse Rosenørn-Lehn: Min Vandrebog s. 43
Robert Hugh Benson: »Du skal ikke have andre guder.» Av E. Bergmansson s. 45
Jean Häggman: Sveriges Historia i förenklad framställning för folkskolan. Av G. E. s. 46
Stiftelsen Josephinahemmet i Stockholm. Av Edv. Blom s. 50
Från Credos torn s. [52]
Våra katolska hem. Jacob Ulvsson, Svea rikes ärkebiskop (1470–1515). Av Karin Sparre, Ur Vadstena klosters minnesbok s. 55
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [60]
Credo 1927 nr 3
Innehåll
Sankta Birgittas uppenbarelser. Av Den heliga Birgitta s. [61]
Konsten för Gud. [Av Camille Melloy] s. 63
Katolicismen i Norge år 1926. Av H. D. Béchaux s. 64
Kirkekunst og de nordiske missioner. Av Peter Schindler s. 67
Moderna protestanter. Vad ärkebiskop Söderblom tänker om katolicismen. III. Av Bertil Bodström s. 75
”Luther-strömbrytaren?” Av A. Brunner s. 82
Från Credos torn s. [85]
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [88]
Credo 1927 nr 4
Innehåll
Sankta Birgittas uppenbarelser. Av Den heliga Birgitta s. [89]
Katolskt och protestantiskt. Av Statskyrkopräst s. 91
Svensk katolicism och svenska katoliker sedan 1500-talet. Av J. W. Gallén s. 94
Moderna protestanter. Professor Nygren om katolsk och evangelisk livstyp. I. Av Dr Mausbach s. 101
De orientaliska kyrkorna. Av Otto von der Osten-Sacken s. 108
Från Credos torn s. 112
Våra katolska hem. Tankar inför påskkommunionen. Av P. Olivant S. J., Jesuitpatern Johan Ring. Av Lennart Wiberg s. 114
Från våra församlingar och föreningar s. 117
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [120]
Credo 1927 nr 5
Innehåll
Sankta Birgittas uppenbarelser. Av Den heliga Birgitta s. [121]
Till diskussionen om knäfall i kyrkorna. Av R. Wehner s. 123
Ett anslag på katolska kyrkan i Stockholm och hur det kom bort s. 126
Shaksperes [Shakespeares] religion. Av E. W–m. s. 128
Erasmus. Av Dom Bede Winslow O. S. B. s. 131
Moderna protestanter. Professor Nygren om katolsk och evangelisk livstyp. II. Av Dr Mausbach s. 135
Från Credos torn s. 142
Våra katolska hem. ”Ave Maria” inför Stockholms konsistorium. Av Lennart Wiberg s. [145]
Mater Gerharda † s. 147
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [148]
Credo 1927 nr 6
Innehåll
Sankta Birgittas uppenbarelser. Av Den heliga Birgitta s. [149]
Reformationsriksdagen i Västerås 1527. Av Lennart Wiberg s. 151
Anmärkningar till d:r Pfannenstills artikel ”En årgång Credo”. Av R. Wehner s. 153
Jöns Månsson Jussula – en finländsk katolsk martyr. Av I. W. G. s. 157
Grevinnan M. Zichy-Metternich. En patriot s. 162
Från Credos torn s. 165
Dagspressen som ”fritt forum”. Av Fr. H–r. s. 167
En maning. Av Doktor van Mierlo s. 168
Våra katolska hem. En pilgrim. Av Torborg Dahllöf, Karl XII och katolikerna. Av L. W–g. s. 169
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [172]
Credo 1927 nr 7
Innehåll
Sankta Birgittas uppenbarelser. Av Den heliga Birgitta s. [173]
Något om den medeltida predikan. Av Jarl L:son Renwall s. 175
Reformationsriksdagen i Västerås 1527. Av Lennart Wiberg s. 181
Cristo de la Luz. Av Eugenio de Olavarrio y Huerte s. 186
Från Credos torn s. 192
Våra katolska hem. Karitativt arbete i forna tiders Sverige s. 194
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [196]
Credo 1927 nr 8
Innehåll
Sankta Birgittas uppenbarelser. Av Den heliga Birgitta s. [197]
Västeråsminnet 1527–1927. Av Nils E. S–n. s. 199
Reflexioner kring ett minne. Av Theodor Hagberg s. 207
Kejsarstaden vid Rhen s. 212
Hälsingborgspingst. Av Augustin Kock s. 215
A. Lutz: Katolicismen og det personlige Gudsforhold. Av Gustaf Armfelt s. 219
Sigfr. von Engeström: Romersk katolicism. Av A. Meyer s. 220
Credos post. Brev från Paris. Av François Veuillot s. 221
Från Credos torn s. 223
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [224]
Credo 1927 nr 9
Innehåll
Sankta Birgittas uppenbarelser. Av Den heliga Birgitta s. [225]
Ett par fakta om Dalaupproren. Av G. F. s. 227
Sveriges ödekyrkor s. 229
Tankar av en protestant om återföreningen med den katolska kyrkan. Av Observator s. 230
I biskop Studachs födelsebygd s. 234
En katolsk vetenskapsman. Av Gustaf Armfelt s. 238
Katolska sommardagar i Sanct Arilds hus. Av Pilgrim s. 239
Vid Angelus i Sanct Arilds hus. Av Augustin Kock s. 242
Credos post. Brev från Paris. Av François Veuillot s. 243
Från Credos torn s. 245
Våra katolska hem. Tankar, Vad en ströskrift åstadkom s. 247
Från våra församlingar och föreningar s. 250
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [252]
Credo 1927 nr 10
Innehåll
Sankta Birgittas uppenbarelser. Av Den heliga Birgitta s. [253]
Magnus Olai Tavasts kyrkliga gärning. Av Jarl L:son Renwall s. 255
Aftonbönen i Nådendals kloster. Av S. N–k. s. 260
Osynliga länkar. Av B. D. Assarsson s. 261
Terese Neumann av Konnersreuth. Av H. Lr. s. 263
Augustin Kock: En konvertits bekännelser. Av Frans Hausl s. 269
Cay Benzon: Sognepraesten i Ars. Den hellige Jean-Marie Baptiste-Vianney. Av G. P. s. 270
[Credos böcker]. Karl Schwarz: ”lch in lhm”, Ein Betrachtungsbuch auf alle Tage des Jahres, P. Anselm Schott O. S. B.: Kleines Messbuch für die Sonn- und Feiertage s. 271
Polens primas. Ärkebiskopen av Gniezno-Posnon (Gnesen-Posen) kardinal August Hlond. Av J. Armfelt s. 272
Från Credos torn s. 275
Våra katolska hem. Törneskatten. Av Augustin Kock, Mary. Av M. W. s. 277
Från våra församlingar och föreningar s. 279
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [280]
Credo 1927 nr 11
Innehåll
[Hyllning till Credos protektor] s. [281]
Sankta Birgittas uppenbarelser. Av Den heliga Birgitta s. 282
Katolsk propaganda – jakt efter konvertiter? Av Gg W. s. 284
Enhetstanken s. 289
Magnus Olai Tavasts kyrkliga gärning. Av Jarl L:son Renwall s. 292
En bönens borg för Nordens omvändelse. Av B. D. Assarsson s. 296
Erikke Rosenörn-Lehn: Glentholm. Av B. D. Assarsson s. 299
Edw. Ortwed: Cistercieordenen og dens klostre i Norden. Av O. Ed. s. 301
Från Credos torn s. 302
Våra katolska hem. Heliga Elisabeth, S. Augustinus om skärselden, Reflexioner. Av Johan Ludvig Runeberg s. 304
Från våra församlingar och föreningar s. 306
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [308]
Credo 1927 nr 12
Innehåll
[Heliga natt] s. [309]
Om krubban som uppställdes i julnatten. Av Tomas av Celano s. 310
Sankta Birgittas uppenbarelser. Av Den heliga Birgitta s. 311
De svenska katolikernas ställning till religionsfrihetskommitténs förslag av den 9 aug. 1927. Av Biskop Johannes Erik Müller s. 314
Katolikerna och den svenska pressen. Av Giornalista s. 320
”Något i katolicismen, som protestantismen inte lyckats rädda.” Av Statskyrkopräst s. 322
Sanningen om Sundar Singh. Av G. Wäschle s. 326
Joh. van Gijsel: Jesu Hjärta-Andakt. Av P. L. s. 329
Kimer I Klokker s. 330
[Lämpliga julgåvor]. Av S. N–k. s. 330
Från Credos torn s. 331
Våra katolska hem. Madonnans vaggvisa. Av Lope de Vega, Guds vägar, En välsignad stund [citatsamling], De tre vise männen s. 333
Från våra församlingar och föreningar s. 337
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [340]
Credoregister 1927 årgång 8