Credo 1927

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1927 nr 1
Innehåll
Ärkebiskop Albert Bitter. Av Biskop Johannes Eriks. [1]
Bön vid soluppgången. Av Augustin Kocks. 5
Credos nyårsbrevs. [6]
Svensk kyrkokrönika 1926. Av Edvin Sandqvists. 7
Kirken i Danmark 1926. Av P. H. Perchs. 9
Helena Nyblom intime. Av M. Salmsons. 12
Moderna protestanter. Vad ärkebiskop Söderblom tänker om katolicismen. I. Av Bertil Bodströms. 14
Från Credos torns. [22]
Våra katolska hem. Hertig Carl och slottskyrkans nycklar. Av E. W–m., Varför hatar man oss? Av Statskyrkoprästs. [24]
Från våra församlingar och föreningars. 27
Kyrklig kalenders. [28]
Credo 1927 nr 2
Innehåll
Albert Bitters. [29]
Kyrkokrönika för 1926. Av Gustaf Armfelts. [31]
Moderna protestanter. Vad ärkebiskop Söderblom tänker om katolicismen. II. Av Bertil Bodströms. 37
P. H. Peech: En dansk Karmelit. Av Karin Sparres. 42
Baronesse Rosenørn-Lehn: Min Vandrebogs. 43
Robert Hugh Benson: »Du skal ikke have andre guder.» Av E. Bergmanssons. 45
Jean Häggman: Sveriges Historia i förenklad framställning för folkskolan. Av G. E.s. 46
Stiftelsen Josephinahemmet i Stockholm. Av Edv. Bloms. 50
Från Credos torns. [52]
Våra katolska hem. Jacob Ulvsson, Svea rikes ärkebiskop (1470–1515). Av Karin Sparre, Ur Vadstena klosters minnesboks. 55
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [60]
Credo 1927 nr 3
Innehåll
Sankta Birgittas uppenbarelser. Av Den heliga Birgittas. [61]
Konsten för Gud. [Av Camille Melloy]s. 63
Katolicismen i Norge år 1926. Av H. D. Béchauxs. 64
Kirkekunst og de nordiske missioner. Av Peter Schindlers. 67
Moderna protestanter. Vad ärkebiskop Söderblom tänker om katolicismen. III. Av Bertil Bodströms. 75
”Luther-strömbrytaren?” Av A. Brunners. 82
Från Credos torns. [85]
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [88]
Credo 1927 nr 4
Innehåll
Sankta Birgittas uppenbarelser. Av Den heliga Birgittas. [89]
Katolskt och protestantiskt. Av Statskyrkoprästs. 91
Svensk katolicism och svenska katoliker sedan 1500-talet. Av J. W. Galléns. 94
Moderna protestanter. Professor Nygren om katolsk och evangelisk livstyp. I. Av Dr Mausbachs. 101
De orientaliska kyrkorna. Av Otto von der Osten-Sackens. 108
Från Credos torns. 112
Våra katolska hem. Tankar inför påskkommunionen. Av P. Olivant S. J., Jesuitpatern Johan Ring. Av Lennart Wibergs. 114
Från våra församlingar och föreningars. 117
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [120]
Credo 1927 nr 5
Innehåll
Sankta Birgittas uppenbarelser. Av Den heliga Birgittas. [121]
Till diskussionen om knäfall i kyrkorna. Av R. Wehners. 123
Ett anslag på katolska kyrkan i Stockholm och hur det kom borts. 126
Shaksperes [Shakespeares] religion. Av E. W–m.s. 128
Erasmus. Av Dom Bede Winslow O. S. B.s. 131
Moderna protestanter. Professor Nygren om katolsk och evangelisk livstyp. II. Av Dr Mausbachs. 135
Från Credos torns. 142
Våra katolska hem. ”Ave Maria” inför Stockholms konsistorium. Av Lennart Wibergs. [145]
Mater Gerharda †s. 147
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [148]
Credo 1927 nr 6
Innehåll
Sankta Birgittas uppenbarelser. Av Den heliga Birgittas. [149]
Reformationsriksdagen i Västerås 1527. Av Lennart Wibergs. 151
Anmärkningar till d:r Pfannenstills artikel ”En årgång Credo”. Av R. Wehners. 153
Jöns Månsson Jussula – en finländsk katolsk martyr. Av I. W. G.s. 157
Grevinnan M. Zichy-Metternich. En patriots. 162
Från Credos torns. 165
Dagspressen som ”fritt forum”. Av Fr. H–r.s. 167
En maning. Av Doktor van Mierlos. 168
Våra katolska hem. En pilgrim. Av Torborg Dahllöf, Karl XII och katolikerna. Av L. W–g.s. 169
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [172]
Credo 1927 nr 7
Innehåll
Sankta Birgittas uppenbarelser. Av Den heliga Birgittas. [173]
Något om den medeltida predikan. Av Jarl L:son Renwalls. 175
Reformationsriksdagen i Västerås 1527. Av Lennart Wibergs. 181
Cristo de la Luz. Av Eugenio de Olavarrio y Huertes. 186
Från Credos torns. 192
Våra katolska hem. Karitativt arbete i forna tiders Sveriges. 194
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [196]
Credo 1927 nr 8
Innehåll
Sankta Birgittas uppenbarelser. Av Den heliga Birgittas. [197]
Västeråsminnet 1527–1927. Av Nils E. S–n.s. 199
Reflexioner kring ett minne. Av Theodor Hagbergs. 207
Kejsarstaden vid Rhens. 212
Hälsingborgspingst. Av Augustin Kocks. 215
A. Lutz: Katolicismen og det personlige Gudsforhold. Av Gustaf Armfelts. 219
Sigfr. von Engeström: Romersk katolicism. Av A. Meyers. 220
Credos post. Brev från Paris. Av François Veuillots. 221
Från Credos torns. 223
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [224]
Credo 1927 nr 9
Innehåll
Sankta Birgittas uppenbarelser. Av Den heliga Birgittas. [225]
Ett par fakta om Dalaupproren. Av G. F.s. 227
Sveriges ödekyrkors. 229
Tankar av en protestant om återföreningen med den katolska kyrkan. Av Observators. 230
I biskop Studachs födelsebygds. 234
En katolsk vetenskapsman. Av Gustaf Armfelts. 238
Katolska sommardagar i Sanct Arilds hus. Av Pilgrims. 239
Vid Angelus i Sanct Arilds hus. Av Augustin Kocks. 242
Credos post. Brev från Paris. Av François Veuillots. 243
Från Credos torns. 245
Våra katolska hem. Tankar, Vad en ströskrift åstadkoms. 247
Från våra församlingar och föreningars. 250
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [252]
Credo 1927 nr 10
Innehåll
Sankta Birgittas uppenbarelser. Av Den heliga Birgittas. [253]
Magnus Olai Tavasts kyrkliga gärning. Av Jarl L:son Renwalls. 255
Aftonbönen i Nådendals kloster. Av S. N–k.s. 260
Osynliga länkar. Av B. D. Assarssons. 261
Terese Neumann av Konnersreuth. Av H. Lr.s. 263
Augustin Kock: En konvertits bekännelser. Av Frans Hausls. 269
Cay Benzon: Sognepraesten i Ars. Den hellige Jean-Marie Baptiste-Vianney. Av G. P.s. 270
[Credos böcker]. Karl Schwarz: ”lch in lhm”, Ein Betrachtungsbuch auf alle Tage des Jahres, P. Anselm Schott O. S. B.: Kleines Messbuch für die Sonn- und Feiertages. 271
Polens primas. Ärkebiskopen av Gniezno-Posnon (Gnesen-Posen) kardinal August Hlond. Av J. Armfelts. 272
Från Credos torns. 275
Våra katolska hem. Törneskatten. Av Augustin Kock, Mary. Av M. W.s. 277
Från våra församlingar och föreningars. 279
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [280]
Credo 1927 nr 11
Innehåll
[Hyllning till Credos protektor]s. [281]
Sankta Birgittas uppenbarelser. Av Den heliga Birgittas. 282
Katolsk propaganda – jakt efter konvertiter? Av Gg W.s. 284
Enhetstankens. 289
Magnus Olai Tavasts kyrkliga gärning. Av Jarl L:son Renwalls. 292
En bönens borg för Nordens omvändelse. Av B. D. Assarssons. 296
Erikke Rosenörn-Lehn: Glentholm. Av B. D. Assarssons. 299
Edw. Ortwed: Cistercieordenen og dens klostre i Norden. Av O. Ed.s. 301
Från Credos torns. 302
Våra katolska hem. Heliga Elisabeth, S. Augustinus om skärselden, Reflexioner. Av Johan Ludvig Runebergs. 304
Från våra församlingar och föreningars. 306
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [308]
Credo 1927 nr 12
Innehåll
[Heliga natt]s. [309]
Om krubban som uppställdes i julnatten. Av Tomas av Celanos. 310
Sankta Birgittas uppenbarelser. Av Den heliga Birgittas. 311
De svenska katolikernas ställning till religionsfrihetskommitténs förslag av den 9 aug. 1927. Av Biskop Johannes Erik Müllers. 314
Katolikerna och den svenska pressen. Av Giornalistas. 320
”Något i katolicismen, som protestantismen inte lyckats rädda.” Av Statskyrkoprästs. 322
Sanningen om Sundar Singh. Av G. Wäschles. 326
Joh. van Gijsel: Jesu Hjärta-Andakt. Av P. L.s. 329
Kimer I Klokkers. 330
[Lämpliga julgåvor]. Av S. N–k.s. 330
Från Credos torns. 331
Våra katolska hem. Madonnans vaggvisa. Av Lope de Vega, Guds vägar, En välsignad stund [citatsamling], De tre vise männens. 333
Från våra församlingar och föreningars. 337
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [340]
Credoregister 1927 årgång 8