Credo 1931

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1931 nr 1
Innehåll
Fader vår! Av Augustin Kock s. [1]
Credos nyhetsbrev s. 2
Knud Lavards Officium. Av Augusta Eschricht s. 3
Hellig Olav. Av F. Krijns. 6
Religionshistoriens utveckling och resultat. Av A. Brunner s. 11
Fra det danske Horsensstævne. Brudstykker af en Tale om Pressen. Av H. D. T. Kiærulff s. 17
Manufaktur-religion. Av John Preedy s. 20
Sylvestertankar från Östgötabygder. Av Frogner s. 21
Rom och den sociala frågan. Av Gustaf Armfelt s. 23
Credos böcker s. 24
Holger Krusenstierna Hafstrøm: Jyder for Vorherre. Av Enoch Hjorth s. 25
Från Credos torn s. 26
Credo 1931 nr 2
Innehåll
Undret. Av Signe Stenbäck s. [29]
Missionen på Island. Av Johannes Gunnarsson s. 30
Det apostoliske Vikariat i Danmark 1930. Av Frater Olaf J. Ballin. O. Præm.s. 32
Kyrkokrönika för Finland 1930. Av Joh. van Gijsel s. 36
Katolsk propaganda. Av Nils Beskow s. 38
Léon Harmel. Av Erikke Rosenörn-Lehn s. 41
Oasen. Av Ilta-Cæcilia Koskinies s. 46
Hensigten helliger Midlet. En ”Paternitets Sag”. Av A. Menzinger S. J. s. 48
Lapporörelsens religiösa betoning. Av Jarl L:son Renwall s. 50
Från Credos torn s. 53
Credo 1931 nr 3
Innehåll
Rerum Creatum Omnium. Av Ambrosius s. [57]
Ur 1930 års svenska kyrkokrönika. Av P. Lindbloms. 58
Ved reformationens gry i Danmark. Et historisk overblik. Av Niels Hansen s. 62
Glimtar ur min lilla franciskanervärld. Av J. Armfelt s. 67
Religionshistoriens utveckling och resultat. Av A. Brunner s. 71
Hvor fandtes der klostre i Danmark (Lunds kirkeprovins) før kirkeomvæltningen 1536?s. 76
Knut Peters: Den gregorianska Sången. Av A. Menzinger S. J. s. 78
Från Credos torn s. 80
Credo 1931 nr 4
Innehåll
Enmæle. Av K. Einarsson s. [85]
Andagt. Av K. Einarsson s. [85]
Det stora felet. Av Jarl L:son Renwall s. 86
Den katolske kirke i Norge i året 1930. Av K. Kjelstrup s. 89
Kyrkokrönika för år 1930. Av Gustaf Armfelt s. 92
Katholicisme som Kult. Av A. Menzinger S. J. s. 98
Bönen i Psalmernas bok. Av Joh. van Gijsel s. 101
Danske Tanker og Tilstande. Av H. D. T. Kiærulff s. 104
Elisabeth Leseur. Av M.–J. D–t. s. 106
Från Credos torn s. 109
Credo 1931 nr 5
Innehåll
Helige Ande…Av Augustin Kock s. [113]
Den økumeniske karakter i Jesu religion? Av A. J. Lutz s. 114
Biblen gennem Tusind Aar. Av Johannes Jørgensen s. 118
Religionshistoriens utveckling och resultat. Av A. Brunner s. 121
Kardinal Ildefons Schuster O. S. B.: Liber sacramentorum. Av Robert Groteclaes S. J. s. 129
Bönen i Psalmernas bok. Av Joh. van Gijsel s. 130
Ved reformationens gry i Danmark. Av Niels Hansen s. 135
Konciliet i Efesus. Av A. S. s. 136
Från Credos torn s. 138
Credo 1931 nr 6
Innehåll
Rabboni; mester min! Av A. O. Sund s. [141]
Erik Brogren. Av Erik Wimmerström s. 144
Et blad af klostret Paradisos historie. Av Johannes Jörgensen s. 147
Issa Wafa El-Alamy. Berättelse om en konvertit. Av Josef Nakhlas. 154
Argus. Av B. D. Assarsson s. 160
Ved reformationens gry i Danmark. Av Niels Hansen s. 163
Från Credos torn s. 166
Credo 1931 nr 7
Innehåll
Herrens dag. Av K. Kjelstrup s. [169]
Religionshistoriens utveckling och resultat. Av A. Brunner s. 170
Ved reformationens gry i Danmark. Av Niels Hansen s. 177
Något om benediktinerordens väsen. Av Frater Tillquist O. S. B.s. 182
Högtidsklockan. Av Augustin Kock s. 187
Hvad er Hensigten med Kirkeudsmykningen og hvorledes opnaas den. Av Birgitte Wests. 188
Från Credos torn s. 194
Credo 1931 nr 8
Innehåll
Te rogamus, audi nos. Av Per Skansen s. [197]
Polen och den Helige Fadern. Av Gustaf Armfelt s. 199
En Kirkesangers Søndagsbetragtning. Av A. Menzinger S. J. s. 201
Det kristne ekteskap. Av S. Krijn s. 202
Den hellige Angela Merici. En kvindesakskvinde. Av Sigrid Undset s. 212
Glimtar ur min lilla franciskanervärld. Av J. Armfelt s. 215
Enrica von Handel-Manzetti. 10 Januar 1871–1931. Av Emil Frans Rönnow s. 218
Julius Langbehn: Der Geist des Ganzen. Av R. Groteclaes S. J. s. 220
Från Credos torn
Credo 1931 nr 9
Innehåll
Harald Høffding. Av H. D. T. Kiærulff s. [225]
Har människan rätt att söka döden. Av Jarl L:son Renwall s. 226
Hospitalsbetragtning. Av A. Menzinger S. J. s. 229
Guds spelman. Av Karin Antell s. 234
Den hellige Angela Merici. En kvindesakskvinde. Av Sigrid Undset s. 234
Lisbeth Burger: Arbeitslos. Av G. Scherz C. Ss. R.s. 246
Gabriel Miro: Skikkelser paa Jesu Vej. Av G. Scherz C. Ss. R. s. 246
Från Credos torn s. 248
Credo 1931 nr 10
Innehåll
Sanct Patrick. Av Nils Beskow s. [253]
Den hellige Angela Merici. En kvindesakskvinde. Av Sigrid Undset s. 258
Philosophia aarhusiensis. Av A. Menzinger S. J. s. 266
Pilgrimsfärder i nutidens Danmark. Av B. D. Assarssons. 270
P. Dominicus Johner: Gregoriansk Koral. Av A. Menzinger S. J. s. 275
Karin Sparre: Svenska helgon. Av Edvin Sandqvist s. 276
Från Credos torn s. 277
Credo 1931 nr 11
Innehåll  
Novembertanker. Av K. Kjelstrup s. [281]
Den heliga Birgitta regel. Av Ansgar Tillqvist O. S. B. s. 282
Den hellige Angela Merici. En kvindesakskvinde. Av Sigrid Undset s. 285
Edison. Av A. Menzinger S. J. s. 290
Pilgrimsfärder i nutidens Danmark. Av B. D. Assarsson s. 293
Pater Henri Lacordaire O. P. Av Erikke Rosenørn-Lehns. 296
”La Doulou.” Av Per Skansen s. 303
Johannes Jörgensen: Som en Kærte. Av Erik Wimmerström s. 305
Från Credos torn s. 306
Credo 1931 nr 12
Innehåll
Jul. Av Signe Stenbäck s. [309]
Den hl. Elisabeth 1231–1931. Av Joh. van Gijsels. 310
Dalumkloster. Av P. D. Steidl s. 313
Historie og sannhet. Av Per Skansen s. 318
Katolskt och protestantiskt. Av Nils Beskow s. 320
Til Betlehem. Av K. Kjelstrup s. 324
Min trädgård. Av Karin Antell s. 325
Litet kritik av professor Olav Kinbergs syn på självmordsproblemet. Av Jarl L:son Renwall s. 327
J. A. Hammargren: Kyrkoherde Skog som apologet. Av Edvin Sandqvists. 331
[Credos böcker]. Av B. D. Assarsson s. 332
Från Credos torn s. 334
Credoregister 1931 årgång 12