Credo 1932

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1932 nr 1
Innehåll    
Dögnets guder. Av K. Kjelstrup s. [1]
Credos nyårsbrev s. 2
Børglumprovsterne fraa aar 1400 til Reformationstiden. Av P. D. Steidl s. 2
Friedrich och Dorothea von Schlegel. Av Erik Wimmerström s. 8
En literær begivenhet. Av J. Theeuwes s. 15
Johannes Hus i Konstanz. Av A. Menzinger S. J. s. 18
Oluf Elling: Tanker i Johannes Jørgensens Skrifter. Av P. H. Perch s. 25
[Credos böcker]. Peter Schindler: De romerske Katakomber, s. 25, Lars Eskeland: Ma Visite à Thérèse Neumann, s. 26, Severin Rüttger: Das Buch der Gottesfreunde, s. 26, F. Astrue, Kannik i Grenoble: Introibo Ad Altere Dei, s. 26, Gustaf Armfelt: Biskop Nils Hermansson, s. 26 s. 25
Från Credos torn s. 27
Credo 1932 nr 2
Innehåll
Eukaristin i kyrkans liv. Av Ansgar Tillqvist O. S. B. s. [29]
For 30 år siden i Danmark og nu. Av Niels Hansen s. 31
Katolska kyrkan i Finland 1931. Av Joh. van Gijsel s. 35
St. Albert den Store. Av H. D. T. Kiærulff s. 38
Kontraktsprosten Neander tackar för senast. Av B. D. Assarsson s. 43
Självmordsproblemet från juridisk och statlig synpunkt. Av Jarl L:son Renwall s. 45
Rob. Hugh Benson: Trods Pinebænk og Galge. Av B. D. Assarsson s. 49
Missa in honorem Sancti Canuti Ducis. Av Kurt S. Thomsen s. 50
En ny tysk litteraturhistoria. Av Heinr. Roos S. J. s. 51
Från Credos torn s. 54
Credo 1932 nr 3
Innehåll
Vesper i Laterankirken. Av K. Kjelstrup s. [57]
Katolicismen i Danmark 1931. Av Robert Groteclaes S. J. s. 58
Ur 1931 års svenska kyrkokrönika. Av P. Lindblom s. 60
Grev Charles de Montalembert. En moderne St. Jörgen. Av Erikke Rosenörn-Lehn s. 64
Begravning eller eldbegängelse. Av Karin Antell s. 73
Den katolske kirke og afrustningen. Av J. Wolfisberg S. J. s. 76
Finländskt. Av Chevalier de l’Absolu s. 79
Från Credos torn s. 81
Credo 1932 nr 4
Innehåll
Viljesfriheden. I. Viljesfrihedens Idé. Av A. Menzinger S. J. s. [85]
Det ryska statsväldet och katolicismen. I. Tsarkyrkan och unionen. Av J. Armfelt s. 87
St. Benedikts orden i Odense. Av P. D. Steidl s. 92
Kyrkokrönika för år 1931. Av Gustaf Armfelt s.101
Credo 1932 nr 5
Innehåll
Sigrid Undset, 20. Mai 1932. Av J. Theeuwes s. [113]
Inför 300-årsminnet. Av G. E. s. 116
Fra syd for Kølen og Dannevirke. Av P. H. Perch s. 125
Den katolske kirke i Norge ved årsskiftet. Av K. Kjelstrup s. 131
Peterskirkens Kunst. Av Heinr. Roos S. J. s. 135
Karl Adam: Tro och kärlek s. 136
Willibrord Verkade: Der Antrieb ins Vollkommene s. 137
Otto Menzinger: Mariologisches aus der vorephesinischen Liturgie. Av Fr. Küpferle S. J. s. 137
Från Credos torn s. 139
Credo 1932 nr 6
Innehåll
Den heliga striden. Av Nils Beskow s. [141]
Viljesfriheden. II. Beviser for Viljesfriheden. Av A. Menzinger S. J. s. 148
Det ryska statsväldet och katolicismen. I. Tsarkyrkan och unionen. Av J. Armfelt s. 151
Hos dominikanerna i Oslo. Av Gösta af Geijerstam s. 157
En indsigelse. Av Niels Hansen s. 160
Spanien eller huru är det som nu försiggår i Spanien möjligt? Av J. van Gijsel s. 161
Från Credos torn s. 167
Credo 1932 nr 7
Innehåll
Fred og ingen fåre. Av Lars Eskeland s. [169]
En jämförelse. Av Nils Beskow s. 170
Viljesfriheden. III. Den menneskelige Friheds Begrænsning. Av A. Menzinger S. J. s. 174
Hos dominikanerna i Oslo. Av Gösta af Geijerstam s. 176
Fra syd for Kølen og Dannevirke. Av P. H. Perch s. 178
I anledning af ”En indsigelse”. Av P. H. Perch s. 184
Spanien eller huru är det som nu försiggår i Spanien möjligt? Av J. van Gijsel s. 185
Ragnar Lodbroks død. (845 eller 860). Av Per Skansen s. 188
Från Credos torn s. 192
Credo 1932 nr 8
Innehåll
Island antager vårt katolska credo på alltinget år 1000. Av Johannes Gunnarsson s. [197]
Catheriniana. Francesco Malavolti. Av Johannes Jörgensen s. 201
Julius Langbehn. En tysk konvertit. Av F. J. Linders s. 203
Saint Mary of Buckfast og dets Abbed. Av Erikke Rosenörn-Lehn s. 208
Den eukaristiska kongressen i Dublin. Av O. Lewin s. 213
Leo XIII och den sociala rörelsen. Av Jan Jak. S. C. J. s. 219
Från Credos torn s. 224
Credo 1932 nr 9
Innehåll
Den nye overhyrde for Oslo apostoliske vikariat. Av K. Kjelstrup s. [225]
Dogmatisk-psykologiske Undersøgelser over den lutherske og den tridentinske Retfærdiggørelselære. Av Alfons Hiemer S. J. s. 227
Julius Langbehn. En tysk konvertit. Av F. J. Linders s. 234
En fara för kristenheten och världsfreden. Av Gustaf Armfelt s. 240
Tilbageblik paa den eukaristiske Kongres. Av A. Menzinger S. J. s. 243
Den hl. kommunionens väsentliga frukter. Av J. van Gijsel s. 246
Från Credos torn s. 251
Credo 1932 nr 10
Innehåll
Kardinal van Rossum † s. [253]
Den hl. kommunionens väsentliga frukter. Av J. van Gijsel s. 254
Ludovico Necchi. En katolsk foregangsmand. Av Niels Hansen s. 261
Af Jesuiterastronomen Max Hell’s Rejse til Vardø i 1768–69. Av Maximilianus Hell S. J. s. 264
Robert Hugh Benson i Norden. Av B. D. Assarsson s. 265
Dogmatisk-psykologiske Undersøgelser over den lutherske og den tridentinske Retfærdiggørelselære. Av Alfons Hiemer S. J. s. 268
Julius Langbehn. En tysk konvertit. Av F. J. Linders s. 272
Från Credos torn s. 276
Credo 1932 nr 11
Innehåll
Alle Sjeles dag. Av K. Kjelstrup s. [281]
Den hl. kommunionens väsentliga frukter. Av J. van Gijsel s. 282
Dogmatisk-psykologiske Undersøgelser over den lutherske og den tridentinske Retfærdiggørelselære. Av Alfons Hiemer S. J. s. 285
Rob. Hugh Benson: For Kongens Skyld. Av B. D. Assarsson s. 290
Guds rike och kyrkans grundläggning. Av Joh. van Gijsel s. 292
Ved Broen over Floden Orontes. Av Steph. Wevers O. M. M. s. 297
Från Credos torn s. 304
Credo 1932 nr 12
Innehåll
Skalmejan s. [305]
Några spörjsmål kring trettioåriga kriget. Av Jarl L:son Renwall s. 306
Ordet. Av A. Menzinger S. J. s. 316
Petrus. F. L. Østrups »Petrus», Skuespil i 4 Akter. Av A. Menzinger S. J. s. 319
Tre flyktlegender. Efter gamla texter. Av Lisa Lundh s. 323
Julenatt. Av K. Kjelstrup s. 327
Små kåserier. Av M. F. s. 328
Från Credos torn s. 330
Credoregister 1932 årgång 13