Credo 1937

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1937 nr 1
Innehåll
Deo gratias. Av Johannes Jørgensens. [1]
Studier i Johannes Jørgensens forfatterskab. Av Emil Frederiksens. 3
De vises Stjerne. Av A. Menzinger S. J.s. 6
Några reseintryck från Polen. Av Gustaf Armfelts. 7
Flykten till Egypten. Av Sigurd Dahllöfs. 11
Katolikerna och Bibeln. Av J. van Gijsels. 11
Johannes Jørgensen: Pilgrimsbogen. Av F. L. Østrups. 18
Jonan Gerely: Gib mir dein Herz. Wege des Mädchens von heute. Das gebildete Mädchen. Av Karin Sparres. 20
Från Credos torns. 20
Credo 1937 nr 2
Innehåll
Oldkirkens tro på eukaristien. Av Isak fra Antiokia, K. Kjelstrups. [25]
Det danske Vikariats Status i 1936. Av A. Menzinger S. J.s. 26
”Hedendom”. Av Jos. Gerlachs. 28
Manning og Newman. Av Niels Hansens. 34
Katolikerna och Bibeln. Av J. van Gijsels. 39
Karl Gustav Fellerer: Der gregorianische Choral im Wandel der Jahrhunderte. Av Ios. Hammermüllers. 42
René Fülöp-Müller: Leo XIII und unsere Zeit – Macht der Kirche – Gewalten der WeIt. Av K. Pauli S. J.s. 43
A. J. Lutz: Martin Luther. Av Niels Hansens. 44
Från Credos torns. 45
Credo 1937 nr 3
Innehåll
Storm. Av Sigurd Dahllöfs. [49]
Norsk kirkelig årsrevy 1936. Av K. Kjelstrups. 50
”Guds seder”. Gud är oföränderlig. Av Thomas av Aquinos. 53
Ordensløfterne. Av A. Menzinger S. J.s. 56
Det tridentinske Koncilium og dets Betydning for Kirken i den nyere Tid. Av Fr. Küpferle S. J.s. 57
Du store såmann. Av Lars Eskelands. 64
Peter Schindler: Mogens Ballin. Av E. Frederiksens. 65
Gerhard Rauschen og Alfred Otto: Den katolske Kirkes Historie. Av P. D. Steidls. 66
Wilhelm Leblanc S. J.: Erfahrungen aus dem Konvertitenunterricht. Av A. Menzinger S. J.s. 68
Från Credos torns. 69
Credo 1937 nr 4
Innehåll
Helge Rode. † 23. Marts 1937. Av Emil Frederiksens. [73]
Pauli brev till korintierna. Av L.-M. Dewailly O. P.s. 76
Det tridentinske Koncilium og dets Betydning for Kirken i den nyere Tid. Av Fr. Küpferle S. J.s. 82
Religion och magi. Av Jos. Gerlachs. 87
Från Credos torns. 92
Credo 1937 nr 5
Innehåll
Maria, all Naades Midlerinde. Av A. Menzinger S. J.s. [97]
Kyrkokrönika för år 1936. Av Gustaf Armfelts. 100
Helge Rode. † 23. Marts 1937. Av Emil Frederiksens. 110
Från Credos torns. 116
Flemming Degenkolv: En Digter Debuterer. Av A. Menzinger S. J.s. 119
Mogens Strunge: CarI den Danske, Fyrste af Flandern. Av A. Menzinger S. J.s. 119
A. J. Lutz O. P.: Klosterliv og Klosterkald. Av Niels Hansens. 120
Anton Stonner: Heilige der deutschen Frühzeit, band II.s. 120
Credo 1937 nr 6
Innehåll
”Romersk katolicism”. Av P. Herman Kreutzers. [121]
Maria, all Naades Midlerinde. Av A. Menzinger S. J.s. 128
Helge Rode. † 23. Marts 1937. Av Emil Frederiksens. 132
På Credos torns. 137
Radiodiskussionen om Kyrkan och det religiösa livet. Av J. G.s. 138
Ferdinand Ebner: Wort und Liebe. Av A. Menzinger S. J.s. 142
Pastor dr. theol. Johs. van der Burg: Den spanske borgerkrig og Kirken. Av K. Kjelstrups. 143
Constantin Noppel S. J.: Aedificatio Corporis Christi. Av K. Pauli S. J.s. 144
Credo 1937 nr 7–8
Innehåll
Det katolska ordenslivets idé. Av J. Gerlachs. [145]
Dogmetro. Av A. Menzingers. 151
Söndagen. Av Joh. van Gijsels. 155
Fördomar. Av G. A. Lutterbeck S. J.s. 160
”Vår Gud är oss en väldig borg”. Av Max Pribilla S. J.s. 162
Kiedrich. Av A. Menzinger S. J.s. 165
Den katolska bibliska S:t Stefanusskolan i Jerusalem. Av L.-M. Dewailly O. P.s. 169
Margaret Roper. En Renæssance-kvinde. Av Niels Hansens. 176
Från Credos torns. 181
Niels Hansen: Kardinal Newman. Av A. Menzinger S. J.s. 190
Hubert Messerschmidt: Kommunisme og Kristendom. Av Niels Hansens. 191
L. P. Fabricius: Vor Kirkes Reformation. Av K. Pauli S. J.s. 192
Credo 1937 nr 9
Innehåll
Ett märkligt hundraårsjubileum. Av J. Gerlachs. [193]
Nordpolmisjonen og dens menn. Et kapitel av den katolske misjons historie i Norge. Av K. Kjelstrups. 201
Hvem er som Gud – ! Tanker til S:t Mikaelsfesten. Av Eva Dithmer-Vanbergs. 206
Den internationella katolska kongressen i Poznan till ära för Kristus Konungen. Av Gustaf Armfelts. 208
Från Credos torns. 213
Credo 1937 nr 10
Innehåll
Eusebius kyrkohistoria. Av Jarl Galléns. [217]
Bibelns skabelsesberetning. Av A. Pohl S. J.s. 222
Nordpolmisjonen og dens menn. Et kapitel av den katolske misjons historie i Norge. Av K. Kjelstrups. 225
Fra en pilgrimsfärd til S:t Magnuskatedral. Av Ragnhild Fosss. 228
Från Credos torns. 230
Petrus de Dacia. Av Johannes Röhrs. 230
Guds seder, tillskriven den helige Thomas av Aquino. Av Waldemar Fernbergs. 238
A. Meyer: Maria Jesu moder i Guds frälsningsverk och katolskt trosliv. Av Edvin Sandqvists. 239
Dr. Conrad Grober, Erzbischof von Freiburg: Gott, die Ur-Tatsache, der Ur-Grund, das Ur-Geheimniss. 240
Peter Lippert S. J.: Einsam und Gemeinsam. Av K. Pauli S. J.s. 240
Credo 1937 nr 11
Innehåll
Kirken, Tidernes Fylde. Av Gertrud von le Forts. [241]
Om at hylde og forstaa Johannes Jørgensen. Av Emil Frederiksens. 242
At tro. Av Johannes Jørgensens. 246
Henri Lacordaire O. P. Av Karin Sparres. 247
Gerard Manley Hopkins S. J. (1844–1889). Præst og digter. Av H. Kossmann S. J.s. 251
Hjemkomsten fra Sovjetunionen. Av Ellen Nielsens. 254
Från Credos torns. 257
F. D. Joret: Katolsk Maria-Teologi, en bok om Rosenkransen. Av O. Lewins. 262
Emile Guerry: Vers le Père, Méditations. Av Eva Hjorths. 263
Friedrich Sniger: Der Münsterturm am Horizont. Av J. R.s. 263
Harald Kent: Brændpunkter i Reformationstidens Gudstjenesteordning. Av Niels Hansens. 264
Credo 1937 nr 12
Innehåll
Jesuiternas andliga övningar. Av Th. van Haag S. J.s. [265]
Gerard Manley Hopkins S. J. (1844–1889). Præst og digter. Av H. Kossmann S. J.s. 273
Hvor staar den evangelisk-lutherske Kirke for Øjeblikket? Av P. H. Perchs. 276
Från Credos torns. 281
Psalmer för Kyrkoåret, utgivna av B. D. Assarsson. Av A. Menzinger S. J.s. 286
A. J. Lutz O. P.: Gud. Av A. Menzinger S. J.s. 287
KarI Weinzierl Dr. theol. et utr. jur.: Die Restitutions-Lehre der Früscholastik. Av Joseph Hammermüllers. 287
Lars Eskeland: Heimferd. Av Niels Hansens. 288
Credoregister 1937 årgång 18