Credo 1939

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1939 nr 1
Innehåll
”Att de alla må vara ett…” Joh. 17:21. Av J. Gerlachs. 1
Den nye danske Biskop. Av A. Menzinger S. J.s. 3
Katolsk kristendom och humanism. Av N. F. Molins. 5
Protestantisk Theolog forsvarer den katholske Nadverlæres ”Væsensforvandling”. Av A. Menzinger S. J.s. 15
Gamla testamentet och kristendomen. Av J. Gerlachs. 20
Från Credos torns. 26
Florilegium Patristicum. Av A. R.s. 31
Heinrich Lützeler: Führer zur Kunst. Av N. E. S.s. 31
Jor. Kreitmaier S. J.: Peter Lippert S. J. Der Mann und sein Werk. Av P. Sch.s. [32]
Credo 1939 nr 2
Innehåll
Om Guds skrivna ord. Av R. Wehners. 33
Gamla testamentet och kristendomen. Av J. Gerlachs. 35
Devotions-Skriftemaalet. Av A. Menzinger S. J.s. 41
Vilken är Kristi sanna kyrka? Av Ed. Profittlich, Ärkebiskop, Estlands. 47
Påvedömet och makterna under 1800-talet. Av Th. van Haags. 53
Från Credos torns. 59
Dr. Johannes Pinsk: Die sakramentale Welt. Av P. Schmidts. 63
Leo Volpert: Fünf Minuten Christenlehre. Av A. A.s. 63
Y. de Ia Brière – P. M. Colbach: La patrie et la paix. Collection ”Cathedra Petri”. Av J. G.s. [64]
Dansk Tidskrift-Index 1937. Av J. G.s. [64]
Credo 1939 nr 3
Innehåll
”Tu es Petrus…” MT 16:18. Av J. Gerlachs. 65
Påvedömet och makterna under 1800-talet. Av Th. van Haags. 68
Benediktinerordenens Væsen og Grundtanke. Av A. Menzinger S. J.s. 73
Romankonst. Av Eva Hjorths. 79
Uppsala domkyrka genom åtta århundraden [av Mats Åmark]. Av P. A. Meyers. 85
Från Credos torns. 89
Den danske Offentlighed om vor nye Biskop og den afdöde Pave. Av A. Menzinger S. J.s. 89
Hans Galle: Kristi kyrkas absoluta enhet. Av J. G.s. 94
Joh. Maassen: Von der Herrlichkeit christlichen Lebens. Av J. G.s. [96]
Peter Lippert S. J.: Unseres Leidenden Herrn Reden und Schweigen vor den Menschen. Av Pli.s. [96]
Credo 1939 nr 4
Innehåll
Uppståndelse. Av R. Wehners. 97
Moral, religion og kristendom. Av A. J. Lutz O. P.s. 99
Katolsk universalitet. Av Ed. Profittlich, Ärkebiskop, Estlands. 104
François Fénelon og hans Syn paa Kvindens Opdragelse. Av Karen Plovgaards. 109
Kyrkans humanism. Av N. F. Molins. 117
Från Credos torns. 124
Credo 1939 nr 5
Innehåll
At alle maa være eet. Av A. Menzinger S. J.s. 129
Kyrkans humanism. Av N. F. Molins. 136
Pilgrimsvandring og Ørneflugt. I anledning af Lars Eskelands ”Skimt”. Av Karen Plovgaards. 143
P. H. Perch. In memoriam. Av A. Menzinger S. J.s. 148
Kyrkokrönika för år 1938. Av Gustaf Armfelts. 150
P. A. Rademacher: Trons hemlighet. Altarets sakrament i Skrift och Tradition. Av J. G.s. 158
Passio SS. Perpetuae et Felicitatis. Latine et Graece. Adnotavit Corn. I. M. I. van Beek. Av A. R.s. 158
Henri Ghéon: Skuespilleren. Skuespil i tre Akter. Av A. Menzinger S. J.s. 159
Mogens Kai Nørregaard: En dansk Malers Konversionshistorie. Parigi e Parma. Av R. Groteclaes S. J.s. 159
G. Ricciotti: Histoire d’Israel. Del I: Des origines à I’exil. Av L.-M. Dewailly O. P.s. [160]
Arnold Rademacher: Der religiöse Sinn unserer Zeit und der ökumenische Gedanke. Av R. Wehners. [160]
Credo 1939 nr 6
Innehåll
Kristen syn på befolkningsfrågan. Av J. Gerlachs. 161
Den daglige Messe. Av A. Menzinger S. J.s. 171
Brahman-Missionen i Madura. Av Emil Gombert S. J.s. 176
Kyrkokrönika för år 1938. Av Gustaf Armfelts. 182
Hans Meyer: Thomas von Aquin. Sein System und seine geistesgeschichtliche Stellung. Av Th. van Haags. 191
Initiation Biblique, utgiven av A. Robert och A. Tricot. Av  L.-M. Dewailly O. P.s. [192]
Credo 1939 nr 7
Innehåll
Det 3. nordiske Kirkemusikermøde. København, 2.–5. Juni 1939. Av A. Menzinger S. J.s. 193
Poesi och mystik. Av Eva Hjorths. 197
Den heliga Katarinas translation. Ett 450-årsminne. Av Arne Rasks. 204
Lejf den lykkelige. Historisk Skitse fra Nodbotiden i Grønland. Av Karen Plovgaards. 209
Från Credos torns. 217
Den heliga Thérèse av Jesusbarnet. En själs historia skriven av henne själv. Av J. G.s. 223
F. L. Østrup: Til Belysning af Jødespørgsmaalet fra et kristent Standpunkt, Jacques Maritain: Israels Hemmelighed. Av A. Menzinger S. J.s. 223
Hans Hilger: Kleine Lehre von Gottes grosser Welt. Av S. S.s. [224]
Credo 1939 nr 8
Innehåll
Reflexioner kring Lingiaden i Stockholm. Av R. Wehners. 225
Bibel och geografi. Av L.-M. Dewailly O. P.s. 227
Streger til Povl Helgesens Portræt. Av Karen Plovgaards. 231
Förverkligad kristen tro. Av Alfons Erbs. 237
Jochi-Universitetet, Tokyo. Av N. Roggen S. J.s. 245
Från Credos torns. 250
”Fecisti nos ad Te.” H. Bückers: Die Unsterblichkeitlehre des Weisheitsbuches, Heilige Ueberlieferung. Ildefons Herwegen Festskrift, B. Rosenmöller: Religions-Philosophie, W. Schubart: Dostojevski und Nietzsche, W. Solzbacher: Pius XI als Verteidiger der menschlichen Persönlichkeit, J. Daujat: La vie surnaturelle. Av Alois Pichler C. SS. R.s. 255
Credo 1939 nr 9
Innehåll
”Missförstånd.” Aktuella reflektioner. Av P. A. Meyers. 257
Nonni rejser omkring Jorden. Av Jon Svensson (Nonni) S. J.s. 260
Dødsstraffen. Av A. Menzinger S. J.s. 266
Förverkligad kristen tro. Av Alfons Erbs. 271
Rysslands siste latinske metropolit. Av D. O. S.s. 279
Från Credos torns. 284
Credo 1939 nr 10
Innehåll
Den kristne och det nya världskriget. Av B. D. Assarssons. 289
Versa est in luctum cithara mea. Av A. Menzinger S. J.s. 292
Vägar till Kyrkans enhet. Av Max Pribilla S. J.s. 297
Med Grundtvig til Rom! Av Sigfred C. Möller, A. Menzinger S. J.s. 305
Stockholms katolska församlings äldsta arkiv. Av R. Wehners. 308
Regina Sacratissimi Rosarii. En kort presentation av ett senmedeltida ikonografiskt motiv. Av Olga Alice Nygrens. 312
Från Credos torns. 315
25 Aarsdagen for Robert Hugh Benson’s Död. Av A. Menzinger S. J.s. 316
Katarina af Siena. Av Karen Plovgaards. [320]
Credo 1939 nr 11
Innehåll
Den gemensamme Faderns ord. Av J. Gerlachs. 321
Vägar till Kyrkans enhet. Av Max Pribilla S. J.s. 323
Action Française 1926–1931. Av G. Scherz C. SS. R.s. 328
Kring krigsproblemet. Av N. F. Molins. 338
Något av vad Polen uträttat. Av Gustaf Armfelts. 343
Svensk almanack med katolskt kyrkoår. Av R. Wehners. 350
Wolfgang Czernin O. S. B.: ”Ein Leib, ein Brot”. Der Kommuniongesang der Liturgie. Av A. Menzinger S. J.s. [352]
Credo 1939 nr 12
Innehåll
Katholsk Skandinavisme. Av A. Menzinger S. J.s. 353
Vägar till Kyrkans enhet. Av Max Pribilla S. J.s. 355
”Een Herre, een Tro, een Daab”. Av N. Clausen-Bagges. 361
Livets Gaade. Av F. Rüschkamp S. J.s. 365
Från Credos torns. 374
Brev från Danmark. Av A. Menzinger S. J.s. 374
E. Percy: Untersuchungen über den Ursprung der Johanneischen Theologie. Av Stephan Weverss. 380
Bo Giertz: Kristi Kyrka. Av Th. van Haags. 381
Dr. Rudolf Peil: Lernet den Christusglauben kennen. Av A. R.s. 382
Hermann Muckermann: Von der Wiederkehr des Welterlösers. Av P. Sch.s. 382
[Credos böcker]s. 383
Karen Plovgaard: Uden Ror. Av Alois Pichler C. ss. R.s. 383
Katolsk Lommekalender 1940. Av A. Menzinger S. J.s. [384]
Credoregister 1939 årgång 20