Credo 1942

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1942 nr 1
Innehåll
”En rättvis och varaktig fred”. H. H. Pius XII:s radiotal julen 1941. Av Pius XIIs. 1
Vitalisme – Mekanisme. Av J. Wolfisbergs. 12
Religionshistoria och kristendomens absoluta väsen. Av August Brunners. 17
G. K. Chesterton, profet. Av C. C. Martindales. 28
Jakob Burckhardts världspolitiska betraktelser. Av Robert Brauns. 34
Katolska perspektivs. 39
Ekumenika. Av G. Vallquists. 39
Fallet ”Galilei”s. 43
Den kristna östern. Der christliche Osten. Geist und Gestalt. Herausgegeben von Julius Tyciak, Georg Wunderle, Peter Werhun, Ut omnes unum sint. Ein Werkbuch ostkirchlicher Arbeit. Herausgegeben von der Abtei St. Joseph zu Gerleve, Ein Leib, ein Geist. Einblicke in die Welt des christlichen Ostens. Herausgegeben von der Abtei St. Joseph zu Gerleve. Av Bernhard Schultzes. 47
Karin Sparre: Den helige Frans av Sales. Av J. Gerlachs. 50
Joseph Bernhart: Der Cyperwein. Lieder der deutschen Mystik. Av Arne Rasks. 50
Erik Christoph: Der Gott des Lebens. Av Robert Brauns. 51
Zeugen des Wortes. Utg. av Karl-Heinz Schmidthüs. Av J. Gerlachs. 51
Norbert Rocholl: Heilige Sendung. Der Weg der Frau durchs Kirchenjahr. Av Hilde Bergmanns. 52
Sepp Schüller: Neue christIiche Maleri in Japan. Av H. Kreutzers. 52
Credo 1942 nr 2
Innehåll
Lycksaligheten såsom etisk norm och ett etiskt motiv. Av J. Gerlachs. 53
Amerikansk filosofi. Av Olof v. Meyburgs. 61
Avbild eller sinnebild? En blick på konstens väsen. Av Josef Kreitmaiers. 67
Pater Laurentius Norwegus, ”Klosterlasses” verksamhet i Sverige. Av Arne Rasks. 74
Katolska perspektivs. 87
”Dödshjälpen” i katolsk belysnings. 87
Den katolska akademikerns uppgift och ansvar. Av Pius XIIs. 91
Med anledning av Trondhjemdômens grundplan. Av Josef Braun S. J.s. 94
Kring Jesu Sällskaps insats i undervisningens tjänst. Allan P. Farrell S. J.: The Jesuit code of liberal education. Development and scope of the Ratio studiorum, Josef Schröteler, S. J.: Die Erziehung in den Jesuiteninternaten des 16. Jahrhunderts. Av N. F. Molins. 96
Emilia Fogelklou: Bortom Birgitta. Spörsmål och studier. Av J. Gerlachs. 98
Odo Casel: Das christliche Festmysterium. Av J. Gerlachs. 99
Emil Fiedler: Christliche Opferfeier. Gedanken zum Mysterium der Messe. Av J. Gerlachs. 100
Mgr Chevrot: Notre Messe. Instructions paroissiales. Av Gunnel Vallquists. 100
Marie-Thérèse Guignet: Une expérience mystique. Marie Antoinette de Geuse. Av Gunnel Vallquists. 100
Credo 1942 nr 3
Innehåll
Birgittas två vägar. Av R. Wehners. 101
Kvinnans ställning i fornkristendomen. Av Anton Kochs. 109
Clemens Brentano i Dülmen. Till 100-årsdagen av hans död den 28 juli 1842. Av R. Brauns. 122
Jean-Jacques Rousseau i katholsk Belysning. Av Hans Bangs. 134
Klosterneuburg. Ur ett gammalt österrikiskt klosters historia. Av Karl Bittners. 142
Katolska perspektivs. 146
Internationella levnadsregler. Av C. C. Martindale S. J., Gustaf Armfelts. 146
Ekumenism. Av Gunnar Rosendals. 147
Birgittinernas konst och den nordiska unionstankens. 148
Franska röster över gränsspärren. François Mauriac: La Pharisienne (s. 150), Chan. Van der Heeren, S. Th. D.: L’Apocalypse ou Ie livre de Ia Révélation de Saint Jean (s. 151), Les oeuvres spirituelles du Bx Père Jean de la Croix: La Monde du Mont-Carmel, La Nuit obscure (s. 151), Denys Gorce: A l’école de Dont Columba Marmion (s. 152), Daniel Sargent: Sainte Catherine des lroquois (s. 152). Av Gunnel Vallquists. 150
Credo 1942 nr 4
Innehåll
Påvestolen och Finland. En historisk betraktelse kring ett aktuellt tema. Av Sven Sorthans. 153
Johannes Jörgensens Birgittabiografi. Av Nils F. Molins. 159
Om tydning och förtydning av Guds ord. Av G. Closens. 163
Katolskt fromhetsliv. Av Nils Beskows. 174
Konst och helgelse. Av Robert Brauns. 180
Katolska perspektivs. 187
Lars Eskeland in memoriam. Av S. E.s. 187
Katolska kyrkan och kulturen på 1700-talet. Av J. B. Villingers. 188
Påvestolen och arbetarfrågan. Av H. H. Theodor Suhrs. 190
Academicum Catholicum Sueciaes. 193
Bibel och bibeltolkning. Edmund Kalt: Werkbuch der Bibel. Band I. Das Alte Testament, Josef Schmid: Das Evangelium nach Lukas, Otto Kuss: Die Briefe an die Römer, Korinther und Galater, Otto Karter: Die Geheime Offenbarung. Av H. Kreutsers. 194
Katolsk biografi. Aldous Huxley: Grå eminensen, Py Sörman: Vi Christina med Guds nåde, Alf Nyman: En drottnings visdom, Franz Werfel: Das Lied von Bernadette. Av Arne Rasks. 195
Marcel Viller, S. J. und Karl Rahner, S. J.: Aszese und Mystik in der Väterzeit. Av Gunnar Rosendals. 198
Katharina von Siena: Das Unbetingte. Auswahl und Übertragung aus ihren Werken von Karl Hefele. Av Robert Brauns. 199
Kate O’Brien: Örtagården. Av Gunnel Vallquists. 199
J. M. de Buck, S. J.: Cas difficiles. Av Gunnel Vallquists. [200]
Credoregister 1942 årgång 23