Credo 1942

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1942 nr 1
Innehåll
”En rättvis och varaktig fred”. H. H. Pius XII:s radiotal julen 1941. Av Pius XII s. 1
Vitalisme – Mekanisme. Av J. Wolfisberg s. 12
Religionshistoria och kristendomens absoluta väsen. Av August Brunner s. 17
G. K. Chesterton, profet. Av C. C. Martindale s. 28
Jakob Burckhardts världspolitiska betraktelser. Av Robert Braun s. 34
Katolska perspektiv s. 39
Ekumenika. Av G. Vallquist s. 39
Fallet ”Galilei” s. 43
Den kristna östern. Der christliche Osten. Geist und Gestalt. Herausgegeben von Julius Tyciak, Georg Wunderle, Peter Werhun, Ut omnes unum sint. Ein Werkbuch ostkirchlicher Arbeit. Herausgegeben von der Abtei St. Joseph zu Gerleve, Ein Leib, ein Geist. Einblicke in die Welt des christlichen Ostens. Herausgegeben von der Abtei St. Joseph zu Gerleve. Av Bernhard Schultze s. 47
Karin Sparre: Den helige Frans av Sales. Av J. Gerlach s. 50
Joseph Bernhart: Der Cyperwein. Lieder der deutschen Mystik. Av Arne Rask s. 50
Erik Christoph: Der Gott des Lebens. Av Robert Braun s. 51
Zeugen des Wortes. Utg. av Karl-Heinz Schmidthüs. Av J. Gerlach s. 51
Norbert Rocholl: Heilige Sendung. Der Weg der Frau durchs Kirchenjahr. Av Hilde Bergmann s. 52
Sepp Schüller: Neue christIiche Maleri in Japan. Av H. Kreutzer s. 52
Credo 1942 nr 2
Innehåll
Lycksaligheten såsom etisk norm och ett etiskt motiv. Av J. Gerlach s. 53
Amerikansk filosofi. Av Olof v. Meyburg s. 61
Avbild eller sinnebild? En blick på konstens väsen. Av Josef Kreitmaier s. 67
Pater Laurentius Norwegus, ”Klosterlasses” verksamhet i Sverige. Av Arne Rask s. 74
Katolska perspektiv s. 87
”Dödshjälpen” i katolsk belysning s. 87
Den katolska akademikerns uppgift och ansvar. Av Pius XII s. 91
Med anledning av Trondhjemdômens grundplan. Av Josef Braun S. J. s. 94
Kring Jesu Sällskaps insats i undervisningens tjänst. Allan P. Farrell S. J.: The Jesuit code of liberal education. Development and scope of the Ratio studiorum, Josef Schröteler, S. J.: Die Erziehung in den Jesuiteninternaten des 16. Jahrhunderts. Av N. F. Molin s. 96
Emilia Fogelklou: Bortom Birgitta. Spörsmål och studier. Av J. Gerlach s. 98
Odo Casel: Das christliche Festmysterium. Av J. Gerlach s. 99
Emil Fiedler: Christliche Opferfeier. Gedanken zum Mysterium der Messe. Av J. Gerlach s. 100
Mgr Chevrot: Notre Messe. Instructions paroissiales. Av Gunnel Vallquist s. 100
Marie-Thérèse Guignet: Une expérience mystique. Marie Antoinette de Geuse. Av Gunnel Vallquist s. 100
Credo 1942 nr 3
Innehåll
Birgittas två vägar. Av R. Wehner s. 101
Kvinnans ställning i fornkristendomen. Av Anton Koch s. 109
Clemens Brentano i Dülmen. Till 100-årsdagen av hans död den 28 juli 1842. Av R. Braun s. 122
Jean-Jacques Rousseau i katholsk Belysning. Av Hans Bang s. 134
Klosterneuburg. Ur ett gammalt österrikiskt klosters historia. Av Karl Bittner s. 142
Katolska perspektiv s. 146
Internationella levnadsregler. Av C. C. Martindale S. J., Gustaf Armfelt s. 146
Ekumenism. Av Gunnar Rosendal s. 147
Birgittinernas konst och den nordiska unionstanken s. 148
Franska röster över gränsspärren. François Mauriac: La Pharisienne (s. 150), Chan. Van der Heeren, S. Th. D.: L’Apocalypse ou Ie livre de Ia Révélation de Saint Jean (s. 151), Les oeuvres spirituelles du Bx Père Jean de la Croix: La Monde du Mont-Carmel, La Nuit obscure (s. 151), Denys Gorce: A l’école de Dont Columba Marmion (s. 152), Daniel Sargent: Sainte Catherine des lroquois (s. 152). Av Gunnel Vallquist s. 150
Credo 1942 nr 4
Innehåll
Påvestolen och Finland. En historisk betraktelse kring ett aktuellt tema. Av Sven Sorthan s. 153
Johannes Jörgensens Birgittabiografi. Av Nils F. Molin s. 159
Om tydning och förtydning av Guds ord. Av G. Closen s. 163
Katolskt fromhetsliv. Av Nils Beskow s. 174
Konst och helgelse. Av Robert Braun s. 180
Katolska perspektiv s. 187
Lars Eskeland in memoriam. Av S. E. s. 187
Katolska kyrkan och kulturen på 1700-talet. Av J. B. Villinger s. 188
Påvestolen och arbetarfrågan. Av H. H. Theodor Suhr s. 190
Academicum Catholicum Sueciae s. 193
Bibel och bibeltolkning. Edmund Kalt: Werkbuch der Bibel. Band I. Das Alte Testament, Josef Schmid: Das Evangelium nach Lukas, Otto Kuss: Die Briefe an die Römer, Korinther und Galater, Otto Karter: Die Geheime Offenbarung. Av H. Kreutser s. 194
Katolsk biografi. Aldous Huxley: Grå eminensen, Py Sörman: Vi Christina med Guds nåde, Alf Nyman: En drottnings visdom, Franz Werfel: Das Lied von Bernadette. Av Arne Rask s. 195
Marcel Viller, S. J. und Karl Rahner, S. J.: Aszese und Mystik in der Väterzeit. Av Gunnar Rosendal s. 198
Katharina von Siena: Das Unbetingte. Auswahl und Übertragung aus ihren Werken von Karl Hefele. Av Robert Braun s. 199
Kate O’Brien: Örtagården. Av Gunnel Vallquist s. 199
J. M. de Buck, S. J.: Cas difficiles. Av Gunnel Vallquist s. [200]
Credoregister 1942 årgång 23