Credo 1947

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1947 nr 1
Innehåll  
Fader vår. En betraktelse mellan dom och avrättning. Av Alfred Delp † s. 1
Dr Joseph Braun S. J., nittio år. Av O. Källström s. 12
Kyrkan och konsten. Efter ett föredrag i Academicum Catholicum Sueciae. Av Torgil Magnuson s. 14
Frans Werfels ”Theologumena”. Av Robert Braun s. 27
Två finländska doktorsavhandlingar. Olga Alice Nygren: Helgonen i Finlands medeltidskonst. En ikonografisk studie, Jarl Gallén: La province de Dacie de l’Ordre des Frères-Prêcheurs. Histoire générale jusqu’au grand schisme. Av Tryggve Lundén s. 33
Katolska perspektiv s. 47
Den Helige Faderns radiotal julen 1946 s. 47
Katolikerna och de Förenade Nationerna s. 51
Mgr. dr Karl Otto Kjelstrup in memoriam s. 54
Academicum Catholicum Sueciae s. 56
Smärre hagiografiska bidrag. Av Oloph Odenius s. 57
Erik Berggren: Till den kristna biktens psykologi. Av Herman Kreutzer s. 58
John Nilsson: Evangeliet, sjukdomen och den sociala nöden, Otto Centerwall: Diakoni och samhällsfrågor. Av J. Gerlach s. 60
Gustaf Törnvall: Själavård förr och nu, Läkaren och Prästen inför den sjuke. Föredrag och predikningar. Utg. av Yngve Iverson. Av J. Gerlach s. 63
Hugo Odeberg: Korintierbreven, Anders Nygren: Romarbrevet. Av S. Wevers s. 64
H. R. Balmer-Basilius: Tranquillitas ordinis. Ueber die Friedensaufgabe des Abendlanders. Av Robert Braun s. 65
Middelalderens danske Bønnebøger. Av Tryggve Lundén s. 65
Arne Odd Johnsen: Studier vedrørende Kardinal Nikolaus Brekespears Legasjon til Norden. Av Jarl Gallén s. 67
G. O. Rosenqvist: Finlands kyrka i det senaste halvseklets brytningstider. Av Jarl Gallén s. 70
Jean G. K. Hoffmann: La Réform en Suède 1523–1572 et la succession apostolique. Av Jarl Gallén s. 71
Zofia Kossak: Saliga äro de saktmodiga. Av Arne Rask s. 72
Axel Lindqvist: Mannen, kvinnan och språket. Av Arne Rask s. 72
Credo 1947 nr 2
Innehåll
Broder Klaus, en helig bonde från Schweiz. Av Hugo Müllers. 73
Lennart Nyblom som konstnär. Av Edw. Berggrens. 82
Katolska kyrkan och den sociala frågan. Av J. Gerlachs. 85
En roman om det inre livet. Av Arne Rasks. 93
Katolska perspektivs. 102
Har kristendomen svikit? Av August Brunner S. J.s. 102
Sveriges folk – ett Guds folk?s. 104
Katolicismen i Nederländerna. Av Jan Veerings. 106
Brev från Nederländska Västindien. Av Joh. Hartogs. 108
En frimärksserie till förmån för St. Stephansdomen i Wien. Av Hans Ankwicz-Kleehovens. 109
Aktuell uppslagsbok. När – var – hurs. 111
Academicum Catholicum i Finland år 1946. Av E. W.s. 112
P. A. D’Amato, G. G. Palmieri, E. Graffi-Benassi, A. Branzi, O. M. Olivo, F. Frassetto: Le Reliquie di San Domenico. Storia e leggenda, ricerche schientifiche, ricostruzione fisica. Av Jarl Galléns. 113
Knut Hagberg: Den kristna tanken. En antologi. Av Robert Brauns. 114
Bonaventura Tecchi: Vigilia di guerra 1940, Bonaventura Tecchi: Un’ estate in campagna. Av Ada Terzianis. 116
Sigfrid Svensson: Bondens år. Kalender och märkesdagar, hushållsregler och väderleksmärken. Av Tryggve Lundéns. 117
Erik Arbin: Människor som vi. Av Margit Sædéns. 119
Harry Lindquist: Program för en lyckodag. Av Margit Sædéns. 120
Karen Plovgaard: Det nye Rige. Av G. Scherz C.SS.R.s. 121
Magda Wollter: Dit S:t Petri klockor nådde. Av Maria Adamsons. 122
H. Roos: Martinus de Dacia und seine Schrift De modis significandi. Classica et Mediaevalia. Av J. Gerlachs. 124
Gösta Carlberg: BröIlop i Gallim, Lloyd Douglas: Icke av denna världen. Av Arne Rasks. 124
Credo 1947 nr 3–4
Innehåll
Personlighet och tro. Av Robert Brauns. 125
Birgittaofficier och Birgittadikter. Av Tryggve Lundéns. 137
Gertrud von le Fort. Av Tryggve Lundéns. 168
Katolska perspektivs. 181
Gud – Ödet – Slumpen. Av Herman Kreutzers. 181
Skall Polens ungdom bolsjeviseras? Av Gustaf Armfelts. 188
Katolska sjuksköterskor i England. Av Douglas Newtons. 191
Den katolska kvinnan och det offentliga livet. Av Pius XIIs. 192
Katolska kyrkan i U. S. A.s. 194
”Den moraliska upprustningen”s. 195
Sven Stolpe: François Mauriac och andra essayer. Av Arne Rasks. 196
Karl Adam: Katholicismens inderste Væsen, G. K. Chesterton: Mørk Middelalder. Den hellige Frans af Assisi og den hellige Thomas af Aquin. Av Arne Rasks. 197
André Combes: lntroduction à la spiritualité de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Av Gunnel Vallquists. 197
Charles Massabki: Le Sacrement de l’Amour. Av Gunnel Vallquists. 199
Philibert Schmitz O. S. B.: Geschichte des Benediktinerordens. 1:a band: Ausbreitung and verfassungsgeschichte des Ordens von seiner Gründung bis zum 12. Jahrhundert, Die Regel des heiligen Benedikt. Översatt och kort förklarad av Eugen Pfiffner O. S. B. Av Jarl Galléns. 200
[Från klostret Maria Einsiedeln…]. Av J. Gerlachs. 202
Birger Nerman: När Sverige kristnades, Helge Ljungberg: Ansgar och Björkö. Av Ansgar Meyers. 202
Fritz Thorén: Jag orimlige. Av Gunnel Vallquists. 204
R. Wehner: Katolsk troslära. l. Trons grundvalar. Av Curt Roegers. 205
Göran Stenius: Vatikanen. Av J. Gerlachs. 206
Credoregister 1947 årgång 28