Credo 1950

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1950 nr 1
Innehåll
Heliga året 1950. Av Gustaf Armfelt s. 1
Verdensanskuelse som teori og som oplevelse. Av Ludvig Wollnick s. 6
Jesus Kristus, Guds Ord. Av L.-M. Dewailly OP s. 16
Omvändelse efter konversionen. Av Torgil Magnuson s. 26
Harry Blomberg död. Av Sven Stolpe s. 31
Mariastein och Konigsfelden. Intryck från en ferieresa. Av Tryggve Lundén s. 33
Katolska perspektiv s. 37
Det Heliga året och Sverige. Av biskop Johannes Erik Müller s. 37
Den katolska kyrkans amerikanska epok. Av Evelyn Waugh s. 38
Frans Xavier-jubileum i Japan s. 45
P. Lebrets sociala insats och förkunnelse s. 48
Academicum Catholica Sueciae s. 51
A. H. Winsnes: Sigrid Undset. Av Sven Stolpe s. 52
Sven Stolpe: Jeanne d’Arc. Av Sven Westberg s. 53
J. Chaine: Le livre de la Genèse. Lectio Divina n:o 3. Av Syster Catharina OP s. 55
J. Delépierre/V. Honnay: Valeurs de vie et livres d’aujourd’hui. Av P. Hornung s. 57
Josef Ternus SJ: Die Abstammungsfrage heute, Josef Ternus SJ: Der gegenwärtige Stand der Assumptafrage. Av P. Hornung s. 58
A. J. Lutz OP: Den katolske religion fremstillet for moderne protestanter. Av Leif Carlsson s. 59
Benedikt Baur OSB: Werde Licht, Leo Helbling OSB: Fra Askeonsdag til Hvidesøndag, Alex Westin: Biblisk bönbok. Av J. Gerlach s. 59
Bonifaz Benzing OSB: Benediktus, Vater der Mönche, T. F. Lindsay: Saint Benedict. Av P. Hornung s. 59
[Den engelska biografien av T. F. Lindsay…]. Av J. Gerlach s. 60
Hermann Krose: Jon Svensson. Av P. Hornung s. 60
Pius Diamant OSB: Vom Adventisten zum Benediktiner. Av P. Hornung s. 61
Julia Svedelius: Nils Bielke. Från Salsta till Capitoleum. Av Karin Sparre s. 61
Verpflichtendes Erbe, bd. 14–20, Gottfried Bachmann: Rom und Vatikanstadt. Av Robert Braun s. 62
Gunnar Edman: Skandalen. Av Lars Rask s. 63
Evelyn Waugh: En handfull stoft. Av Lars Rask s. 63
John Pape: Kloka flickan från Vallåkra. Av Tryggve Lundén s. 64
Credo 1950 nr 2
Den heliga Katarinas av Vadstena liv och underverk efter medeltida urkunder översatta av Tryggve Lundén s. [65]
–         Inledning s. 67
–         Legenden s. 78
–         Miraklerna s. 107
–         Personregister till Mirakelberättelserna s. 168
–         Ortsregister till Mirakelberättelserna s. 173
Credo 1950 nr 3
Innehåll
Rom och den ekumeniska rörelsen. Av M. Pribilla SJ s. 177
Den katolska läran om förtjänsten. Av M. de Paillerets OP s. 183
Norsk katolicisms nationella rötter. Av Anna Lenah Elgström s. 191
Simone Weil. Av Sven Stolpe s. 198
Det kristna Österrike och Norden. Av Robert Braun s. 202
Nicola Lisi. En lantprästs dagbok. Av Ada Terziani s. 208
Ur En lantprästs dagbok. Av Nicola Lisi s. 210
Katolska perspektiv s. 213
”Fredskämparnas” Stockholmsappell s. 213
Påveord om yrkesarbete och yrkesmoral s. 216
Luther sedd med katolska ögon. Av Yves M.-J. Congar OP s. 219
Underliga tankar om Jesu död och uppståndelse s. 221
”Levande vatten”. Av Sven Stolpe s. 223
Patristica. Ökenfäderna. Av Gunnel Vallquist s. 225
Varia. Léon le Grand: Sermons l. (s. 229), Jean Chrysostome: Lettres à Olympias (s. 230), Homéliaire Patristique présenté par J-P. Bonnes (s. 231). Av Gunnel Vallquist s. 229
Thomistisk litteratur. Av F. De Raedemaeker SJ s. 232
Nils Johansson: Bibelns värld och vår. Av L-M Dewailly OP s. 240
J. M. Ollén: Slaveri under Bibeln. Av L-M Dewailly OP s. 241
Dom G. Bélorgey: Sous le regard de Dieu, Pratique de l’oraison mentale. l. L’oraison ordinaire, II. Les oraisons mystiques, L’Humilité bénédictine, Dieu nous aime. Av Gunnel Vallquist s. 242
J. Juglar OSB: Canticum novum. Av Gunnel Vallquist s. 243
Joseph Pascher: Eucharistia. Gestalt und Vollzug, Theologie des Kreuzes. Ein Versuch, Form und Formenvandel. Av Tore Nyberg s. 243
Gösta Nelson. För husandakten. Av J. E. Burger s. 244
Ronald Knox: The Mass in slow motion, The Creed in slow motion. Av J. E. Burger s. 244
Christopher Dawson: Religion and Culture, Religion and the Rise of Western Culture. Av Leif Carlsson s. 245
Jacques Maritain: Paulus, Robert Sencourt: Saint Paul. Envoy of Grace. Av Leif Carlsson s. 245
Philibert Schmitz: Geschichte des Benediktinerordens ll. Av Jarl Gallén s. 246
Yngve Brilioth: Medeltiden. Av Jos. Gerlach s. 246
Axel Hägerström: Religionsfilosofi. Av Leif Carlsson s. 247
Credo 1950 nr 4
Innehåll
CREDO 1951. Av Redaktionen
Maria Assumpta. Av J. Gerlach s. 249
Marie upptagelse i himlen enligt katolsk tradition. Av Piero Damiani s. 253
Jesus Kristus, Guds Ord. Guds Ord och sakramenten. Av L.-M. Dewailly OP s. 259
Gilbert Keith Chesterton. Av Anna-Lenah Elgström s. 271
Petrus de Dacia och Kristina av Stommeln. Av P. Hornung SJ s. 290
Katolska perspektiv s. 297
Pius XII:s encyklika Humani generis. Av Pius XII s. 297
Katolskt 100-årsjubileum i England s. 306
Två katolska världskongresser. Av Peter Hornung SJ s. 307
Pascal och jesuiterna. Av A. J. Lutz s. 309
Smärre hagiografiska bidrag. Av Oloph Odenius s. 312
Nya upplagor och översättningar. Av J. Gerlach s. 315
Peter Schindler: Antiquitates Christianae: De Apostoliske Fædre l–ll. Av Torgil Magnuson s. 317
Hilding Johansson: Hemsjömanualet. En liturgi-historisk studie. Av Tryggve Lundén s. 318
Sekvensane i Missale Nidrosiense, på norsk ved Ragnhild Foss. Av Tryggve Lundén s. 320
Jacques Leclercq: Das Leben Christi in der Kirche. Av P. Schmidt s. 320
John A. O’Brien: The Road to Damascus. Av J. Burger s. 321
L. van der Burg: Den bibelske Lære om Rettferdiggjörelsen. En sammenligning mellom den katolske Kirkes og Luthers lære. Av P. Hornung SJ s. 321
Arnold Lunn: Tro og fornuft. Av P. Hornung SJ s. 321
Olov Hartman: Helig maskerad. Av Robert Braun s. 321
Olov Hartman: Människor i rött. Av Gunnel Vallquist s. 322
Nils Bååthe: FoIk med färg. Av Sven Stolpe s. 323
Josef Schmid: Synopse der drei ersten Evangelien mit Beifügung der Johannes-parallelen. Av R. Wehner s. 323
Otto Semmelroth SJ: Urbild der Kirche. Av R. Wehner s. 324
E. Gasser: Das Geheimnis der Gnade, Miniaturen von ewigen Stätten. Av R. Wehner s. 324
Till CREDO’s vänner.
Credoregister 1950 årgång 31