Credo 1952

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1952 nr 1
Innehåll
Innehåll s. [1]
Moral och moralism. Av Sven Stolpe s. 3
Om religionsfrihetslagen. Av Peter Hornung SJ s. 6
Naturvetenskapens värde och gräns. Av August Brunner SJ s. 18
Två dikter. Av Rune Pär Olofsson s. 27
Från några västgötakyrkor. Av Brynolf Lundén OP s. 28
Rosenkransen. Av Harry Blomberg s. 33
Johannesevangeliet i ny översättning. Av R. Wehner s. 34
Malmberg, påfågeln och fiolen. Satanismen och det formella. Av Birger Christoffersson s. 39
Katolska perspektiv s. 45
Uppluckring av celibatet? Av Albert Stohr s. 45
Världskongress för lekmannaapostolat s. 46
Sexualmoral och livets rätt s. 48
Två katolska prästromaner. Av Anna Lenah Elgström s. 49
Birgit Lange: Det finns en väg till försoning, Den drömde guden. Av sgr s. 51
Dagny Arbman: Gobelänger och andra vävda tapeter. Av S. S–e s. 53
Skarastudier II. Minnesskrift utg. av Skara humanistiska förbund. Av S. S–e s. 54
Orientering i katolsk tro. Av P. Hornung s. 55
Credo 1952 nr 2
Innehåll
Innehåll s. [57]
Spanien igen s. 59
Tro och historicitet än en gång. Av M. de Paillerets s. 61
Vetande och visshet. Av Josef Gerlach s. 63
Tre tolkningar. Av Birgit Lange s. 71
Något om reträtter. Av Herbert Grevenius s. 73
Sigrid Undsets sista bok. Av Leif Carlsson s. 75
Drottning Kristina. Ur ett skådespel i fem akter. Av Sven Stolpe s. 80
En okänd Birgittabild. Av Sven Stolpe s. 83
Gustaf Armfelt in memoriam. Av Josef Gerlach s. 85
Katolska perspektiv s. 88
Olaus Petris minne s. 88
Den katolska diskussionen om krig och fred s. 89
Kyrkans omdöme om privatuppenbarelserna s. 90
Akademisk övertro. Av S. S–e s. 93
Den bibliska renässansen i litteraturen. Av Gunnel Vallquist s. 95
Tysk bokkrönika. Av S. S–e s. 97
M.-D. Chenu: lntroduction à I’étude de Saint Thomas d’Aquin. Av Leif Carlsson s. 101
Archiv für Liturgiewissenschaft. 1. Band. Av Peter Hornung SJ s. 102
Austin Farrer: The Glass of Vision. Av L. C. s. 103
Ann M. C. Forster: The Good Duchess Joan of France. Av Pli s. 104
Credo 1952 nr 3–4
Innehåll
Innehåll s. [105]
Mera kunskap s. 107
En stor kyrkofurste. Av Johannes Erik Müller s. 109
[Biskoparnas, prästernas och diakonernas grader…]. Av Klemens av Alexandria s. 124
Buckfast. Av Rune Pär Olofsson s. 125
[Samhällelig och ekonomisk ordning är blott…]. Av Kardinal Mikael von Faulhaber s. 126
Officiet för Sveriges skyddshelgons fest. Utgivet och översatt av Tryggve Lundén s. 127
Arthur Honegger som ”biblisk” tondiktare. Av Kajsa Rootzén s. 148
Katolicismens ställning i Sverige. Av Anna Lenah Elgström s. 154
Hugo Balls väg. Eugen Egger: Hugo Ball, ein Weg aus dem Chaos. Av Sven Stolpe s. 159
Gyllene böcker. Av W. Köster s. 165
Katolska perspektiv s. 166
Katolska kyrkans ställning i Polen s. 166
Det katolska livet i Italien s. 171
Medievalistik i Danmark. Av bene s. 172
Från den katolska akademiska fronten i Tyskland. Av P. Hg s. 173
Situationsetiken i katolsk belysning s. 174
Abort på medicinsk indikation? s. 177
Prästämbetet och celibatet. Av Jean Gonsette SJ s. 179
Apologetiken otidsenlig? s. 181
Nicolaus Steno-litteratur. Av Sven Stolpe s. 183
M. Schmeus: Katholische Dogmatik s.184
Thomas Merton: Stilhedens forjættelse s. 185
Gamla och Nya Testamentet. Lund 1952 s. 185
Eugen Walter: Sakrament und christliches Leben s. 186
Anton Koch SJ: Homiletisches Handbuch. VII. Band. Av Peter Hornung SJ s. 186
St. Arvidson, A. Eeg-Olofsson, R. Josefson: I kyrkan eller utanför? Av Peter Hornung SJ s. 186
Ernst Logren: Paradox mot snusförnuft. Av S. S–e s. 188
Alf Ahlberg: Brunnsviks FoIkhögskolas Historia. Del I. Av Eva Bergius s. 190
Johanna Schomerus-Wagner: Deutsche katholische Dichter der Gegenwart. 65 Dichtergestalten. Av Robert Braun s. 190
Jacob Kulling: OIle Hedbergs romaner. Av S. S–e s. 191
M. L. H.: Sister Xavier Berkeley (1861–1944). Sister of Charity of St. Vincent De Paul. Fifty-four Years a Missionary in China. Av Pli s. 191
Bruno Schafer: Sie hörten seine Stimme. Bd. III. Av Peter Hornung SJ s. 192
Heinrich Roos SJ: Die modi significandi des Martinus de Dacia s. 192
Credo 1952 nr 5
Innehåll
Innehåll s. [193]
Rom och Lund s. 195
Hedningarna som icke hava lagen. Av Jean Daniélou SJ s. 196
Francisco Xavier och vår tid. Av Georg Alfred Lutterbeck SJ s. 208
Ur Francisco Xavier’s brev. Av Francisco Xavier s. 213
Pascal-problem. Av Sven Stolpe s. 221
[När det gudomliga ljuset luttrar själen…]. Av S:t Johannes av Korset s. 228
Katolska perspektiv s. 229
Gud behöver människorna. Av David-M. Dureau s. 229
Katolikdagen i Berlin. Av Berndt Bodin s. 233
Missionen vid de japanska universiteten s. 235
H. Roos SJ: Søren Kierkegaard og Katolicismen. Av S. S–e s. 238
Olga Alice Nygren: Gudsmodersbilden i Finlands medeltidskonst. Av Tryggve Lundén s. 239
Sven Stolpe: SpeI i kulisser. Av L. C. s. 240
Alf Ahlberg: Augustinus – den första moderna människan. Av Robert Braun s. 242
Manfred Björkquist: Förnyelse, Sven Johansson: Kyrkan och det moderna samhället. Av S. S–e s. 242
Johannes Laures SJ: Die Anfänge der Mission von Miyako. Av Peter Hornung SJ s. 244
Credo 1952 nr 6
Innehåll
Innehåll s. [245]
Att avstå s. 247
”Faith and Order” i Lund och efter Lund. Av Jos. Gerlach s. 249
Ferdinand Ebners andliga väg. Av Robert Braun s. 264
Numen adest. Stefan Andres och hans novell ”Wir sind Utopia”. Av Sven Stolpe s. 273
[Älsklingslärjungen har ofta feltecknats…]. Av R. Wehner s. 278
Katolska perspektiv s. 279
Kyrkans likvidering i Bulgarien s. 279
Lekmännens medverkan s. 280
Uppfostran till att se film s. 282
Der Grosse Herder. Nachschlageverk für Wissen und Leben. Av Peter Hornung SJ s. 284
Hermann Schmidt: Brückenschlag zwischen den Konfessionen. Av S. S–e s. 285
Karl Rahner SJ: Die vielen Messen und das eine Opfer. Av R. Wehner s. 286
Lothar Schreyer: Bildnis der Mutter Gottes. Av Robert Braun s. 287
Agnes de la Gorce: Benedict Joseph Labre. Av Lars Rooth s. 287
Theresia a Sancto Spiritu OCD: Edith Stein. Av Lars Rooth s. 288
[Som en man av folket…]. Av R. Wehner s. 288
Credoregister 1952 årgång 33