Credo 1952

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1952 nr 1
Innehåll
Innehålls. [1]
Moral och moralism. Av Sven Stolpes. 3
Om religionsfrihetslagen. Av Peter Hornung SJs. 6
Naturvetenskapens värde och gräns. Av August Brunner SJs. 18
Två dikter. Av Rune Pär Olofssons. 27
Från några västgötakyrkor. Av Brynolf Lundén OPs. 28
Rosenkransen. Av Harry Blombergs. 33
Johannesevangeliet i ny översättning. Av R. Wehners. 34
Malmberg, påfågeln och fiolen. Satanismen och det formella. Av Birger Christofferssons. 39
Katolska perspektivs. 45
Uppluckring av celibatet? Av Albert Stohrs. 45
Världskongress för lekmannaapostolats. 46
Sexualmoral och livets rätts. 48
Två katolska prästromaner. Av Anna Lenah Elgströms. 49
Birgit Lange: Det finns en väg till försoning, Den drömde guden. Av sgrs. 51
Dagny Arbman: Gobelänger och andra vävda tapeter. Av S. S–es. 53
Skarastudier II. Minnesskrift utg. av Skara humanistiska förbund. Av S. S–es. 54
Orientering i katolsk tro. Av P. Hornungs. 55
Credo 1952 nr 2
Innehåll
Innehålls. [57]
Spanien igens. 59
Tro och historicitet än en gång. Av M. de Pailleretss. 61
Vetande och visshet. Av Josef Gerlachs. 63
Tre tolkningar. Av Birgit Langes. 71
Något om reträtter. Av Herbert Greveniuss. 73
Sigrid Undsets sista bok. Av Leif Carlssons. 75
Drottning Kristina. Ur ett skådespel i fem akter. Av Sven Stolpes. 80
En okänd Birgittabild. Av Sven Stolpes. 83
Gustaf Armfelt in memoriam. Av Josef Gerlachs. 85
Katolska perspektivs. 88
Olaus Petris minnes. 88
Den katolska diskussionen om krig och freds. 89
Kyrkans omdöme om privatuppenbarelsernas. 90
Akademisk övertro. Av S. S–es. 93
Den bibliska renässansen i litteraturen. Av Gunnel Vallquists. 95
Tysk bokkrönika. Av S. S–es. 97
M.-D. Chenu: lntroduction à I’étude de Saint Thomas d’Aquin. Av Leif Carlssons. 101
Archiv für Liturgiewissenschaft. 1. Band. Av Peter Hornung SJs. 102
Austin Farrer: The Glass of Vision. Av L. C.s. 103
Ann M. C. Forster: The Good Duchess Joan of France. Av Plis. 104
Credo 1952 nr 3–4
Innehåll
Innehålls. [105]
Mera kunskaps. 107
En stor kyrkofurste. Av Johannes Erik Müllers. 109
[Biskoparnas, prästernas och diakonernas grader…]. Av Klemens av Alexandrias. 124
Buckfast. Av Rune Pär Olofssons. 125
[Samhällelig och ekonomisk ordning är blott…]. Av Kardinal Mikael von Faulhabers. 126
Officiet för Sveriges skyddshelgons fest. Utgivet och översatt av Tryggve Lundéns. 127
Arthur Honegger som ”biblisk” tondiktare. Av Kajsa Rootzéns. 148
Katolicismens ställning i Sverige. Av Anna Lenah Elgströms. 154
Hugo Balls väg. Eugen Egger: Hugo Ball, ein Weg aus dem Chaos. Av Sven Stolpes. 159
Gyllene böcker. Av W. Kösters. 165
Katolska perspektivs. 166
Katolska kyrkans ställning i Polens. 166
Det katolska livet i Italiens. 171
Medievalistik i Danmark. Av benes. 172
Från den katolska akademiska fronten i Tyskland. Av P. Hgs. 173
Situationsetiken i katolsk belysnings. 174
Abort på medicinsk indikation?s. 177
Prästämbetet och celibatet. Av Jean Gonsette SJs. 179
Apologetiken otidsenlig?s. 181
Nicolaus Steno-litteratur. Av Sven Stolpes. 183
M. Schmeus: Katholische Dogmatiks.184
Thomas Merton: Stilhedens forjættelses. 185
Gamla och Nya Testamentet. Lund 1952s. 185
Eugen Walter: Sakrament und christliches Lebens. 186
Anton Koch SJ: Homiletisches Handbuch. VII. Band. Av Peter Hornung SJs. 186
St. Arvidson, A. Eeg-Olofsson, R. Josefson: I kyrkan eller utanför? Av Peter Hornung SJs. 186
Ernst Logren: Paradox mot snusförnuft. Av S. S–es. 188
Alf Ahlberg: Brunnsviks FoIkhögskolas Historia. Del I. Av Eva Bergiuss. 190
Johanna Schomerus-Wagner: Deutsche katholische Dichter der Gegenwart. 65 Dichtergestalten. Av Robert Brauns. 190
Jacob Kulling: OIle Hedbergs romaner. Av S. S–es. 191
M. L. H.: Sister Xavier Berkeley (1861–1944). Sister of Charity of St. Vincent De Paul. Fifty-four Years a Missionary in China. Av Plis. 191
Bruno Schafer: Sie hörten seine Stimme. Bd. III. Av Peter Hornung SJs. 192
Heinrich Roos SJ: Die modi significandi des Martinus de Dacias. 192
Credo 1952 nr 5
Innehåll
Innehålls. [193]
Rom och Lunds. 195
Hedningarna som icke hava lagen. Av Jean Daniélou SJs. 196
Francisco Xavier och vår tid. Av Georg Alfred Lutterbeck SJs. 208
Ur Francisco Xavier’s brev. Av Francisco Xaviers. 213
Pascal-problem. Av Sven Stolpes. 221
[När det gudomliga ljuset luttrar själen…]. Av S:t Johannes av Korsets. 228
Katolska perspektivs. 229
Gud behöver människorna. Av David-M. Dureaus. 229
Katolikdagen i Berlin. Av Berndt Bodins. 233
Missionen vid de japanska universitetens. 235
H. Roos SJ: Søren Kierkegaard og Katolicismen. Av S. S–es. 238
Olga Alice Nygren: Gudsmodersbilden i Finlands medeltidskonst. Av Tryggve Lundéns. 239
Sven Stolpe: SpeI i kulisser. Av L. C.s. 240
Alf Ahlberg: Augustinus – den första moderna människan. Av Robert Brauns. 242
Manfred Björkquist: Förnyelse, Sven Johansson: Kyrkan och det moderna samhället. Av S. S–es. 242
Johannes Laures SJ: Die Anfänge der Mission von Miyako. Av Peter Hornung SJs. 244
Credo 1952 nr 6
Innehåll
Innehålls. [245]
Att avstås. 247
”Faith and Order” i Lund och efter Lund. Av Jos. Gerlachs. 249
Ferdinand Ebners andliga väg. Av Robert Brauns. 264
Numen adest. Stefan Andres och hans novell ”Wir sind Utopia”. Av Sven Stolpes. 273
[Älsklingslärjungen har ofta feltecknats…]. Av R. Wehners. 278
Katolska perspektivs. 279
Kyrkans likvidering i Bulgariens. 279
Lekmännens medverkans. 280
Uppfostran till att se films. 282
Der Grosse Herder. Nachschlageverk für Wissen und Leben. Av Peter Hornung SJs. 284
Hermann Schmidt: Brückenschlag zwischen den Konfessionen. Av S. S–es. 285
Karl Rahner SJ: Die vielen Messen und das eine Opfer. Av R. Wehners. 286
Lothar Schreyer: Bildnis der Mutter Gottes. Av Robert Brauns. 287
Agnes de la Gorce: Benedict Joseph Labre. Av Lars Rooths. 287
Theresia a Sancto Spiritu OCD: Edith Stein. Av Lars Rooths. 288
[Som en man av folket…]. Av R. Wehners. 288
Credoregister 1952 årgång 33