Credo 1953

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1953 nr 1
Innehåll
Till läsarna. Av Birgittaföreningens styrelse
Förföljelserna i Colombias. 1
1952. Av Sven Stolpes. 3
Tro och visshet. Av Jos. Gerlachs. 5
”Jesuitstaten” i Paraguay. Myt och verklighet. Av Magnus Mörners. 12
”Mannen utan väg”. Av Sven Stolpes. 22
[När jag läst de stora helgonens liv…]. Av François Mauriacs. 30
Katolska perspektivs. 31
Ur nyskolastikens historia. Av Peter Hornung SJs. 31
Påvebrev till ”folken i Ryssland”s. 35
Påvens yttrande om psykoanalysens. 39
Filosofiens historia. Hans Meyer: Geschichte der abendländischen Weltanschauungs. 41
Frans Sawicki: Lebensanschauungen moderner Denker. Av Peter Hornung SJs. 41
Holger Kjær: Menneskesyn og Kultursyn. Av S. S–es. 42
Sigurd Pira: Om helgonkulten i Linköpings stift med särskild hänsyn till södra Östergötland och norra Småland. Av Tryggve Lundéns. 43
Gabriel Marcel: Les hommes contre l’humain. Av S. S–es. 45
I. M. Bochenski: Ancient Formal Logic. Av L. C.s. 46
Erich Przywara: Humanitas, Der Mensch gestern und morgen. Av Wilhelm Kösters. 47
Credo 1953 nr 2
Innehåll
Kyrkan och frihetens. 49
Molander, katolicismen och teaterns. 52
En protestantisk bok om Petrus. Av Jean Daniélou S. J.s. 55
Gertrud von Le Fort: Corpus Christi mysticums. 64
Arv och avgrund. Tankar om dagens kristna litteratur. Av Robert Brauns. 66
Mauriac. Av Graham Greenes. 73
Nationalism och katolicism på Irland. Av Harriet Hjorths. 78
[Kristi kyrka, som till folkens ledning…]. Av Pius XIIs. 83
Katolska perspektivs. 84
Ljus och skuggor i det röda Kina [från en Kinamissionär]s. 84
Nationalekonomi på kristen grundvals. 86
Den katolska pressen i England och Irlands. 87
Études Carmélitaines: Mystique et continence. Av S. S–es. 90
Inge Scholl: Die Weisse Rose. Av S. S–es. 91
Catholica. Jahrbuch für Kontroverstheologie. Av Hgs. 91
Josef Teschitel SJ: Schweden in der Gesellschaft Jesu (1580–1773). Av S. S–es. 92
John Tettemer: I was a monk. Av S. S–es. 93
Johann Hirschberger: Geschichte der Philosophia. Av Hgs. 94
Albert Hartmann: Bindung und Freiheit des katholischen Denkens. Av Hgs. 94
Joh. B. Lotz, Josef de Vries: Die WeIt des Menschen. Av Hgs. 95
August Brunner: Eine neue Schöpfung. Av Hgs. 95
Josef Fuchs: Situation und Entscheidung. Av Hgs. 96
Secular lnstitutes. A symposium on the modern lay community. Av Hgs. 96
Credo 1953 nr 3
Innehåll
Filmen ”Barabbas”s. 97
Drottning Kristinas omvändelse. Av Sven Stolpes. 98
I den plötsliga tystnad som föll. Av Gerhard Bungerfeldts. 104
Mässan som offer. Katolsk kontroversteologi vid början av reformationen. Av Erwin Iserlohs. 105
Juliana av Norwich. Av Tryggve Lundéns. 119
[Det är underbart att se…]. Av Elisabeth Leseurs. 125
Katolska perspektivs. 126
Europa och nationernas. 126
Tito och Vatikanens. 129
Katolsk studentkongress i Indiens. 132
Skolundervisningen i Hollands. 133
Et svensk bidrag til Eckehartforskningen. Hans Hof: Scintilla Animae. Eine Studie zu einem Grundbegriff in Meister Eckeharts Philosophie. Av H. Roos S. J.s. 135
S. Linnér: Dikt och tro. Av Leif Carlssons. 137
Rudolf Kassner: Die Geburt Christi, eine Trilogie der Deutung, Theodor Wieser: Die Einbildungskraft bei Rudolf Kassner. Av S. S–es. 139
Nils Norman: Den unge Strindberg och väckelserörelsen. Av S. S–es. 141
Bengt G. Söderberg: Svenska kyrkomålningar från medeltiden. Av Adelgundis Jaegerschmid OSBs. 142
A Catholic Commentary on Holy Scripture. Av Lars Rooths. 143
Sturmius Grün OSB: Glaube als Last und Erlösungs. 144
Leonard von Matt, Valter Hauser: Franz von Assisis. 144
August Brunner: Glaube und Erkenntnis. Av Hgs. 144
Credo 1953 nr 4
Innehåll
Sedan sists. 145
Staden. Av Wilhelm Köster SJs. 149
Platonism eller kristendom. Eros och agape hos Gregorius av Nyssa. Av Sven Stolpes. 152
Ur ”Dikter mellan midnatt och gryning”. Av Östen Sjöstrands. 157
Hur Beatrix upplevde kärleken till Gud. Av Tryggve Lundéns. 159
Kardinal Manning. Av Leif Carlssons. 161
En fantastisk historia. Av Anna Lenah Elgströms. 167
Kyrkan i Österrike. Av Leopold von Welserheimb SJs. 173
[Det finnes en harmonisk forening…]. Av A. J. Lutz OPs. 179
Katolska perspektivs. 180
Dania catholica. Av Peter Hornung SJs. 180
Englands europés. 182
Hugo Ball – helgonens återupptäckare. Emmy Ball-Hennings: Ruf und Echo. Mein Leben mit Hugo Ball. Av Robert Brauns. 184
Marie-Joseph Lory: La pensée religieuse de Léon Bloy. Av S. S–es. 186
Herders Bildungsbuch (bd 10 av Der grosse Herder): Der Mensch in seiner Welt, Der grosse Herder band 2: Bittgang bis Drechsler. Av Peter Hornung SJs. 187
Graham Greene: Hemlig agent. Av S. S–es. 188
Credo 1953 nr 5
Innehåll
Sedan sists. 189
Clairvaux – Alvastra – Vadstena. Av R. Wehner SJs. 191
Naturrätten i tysk rättsskipning. Av Wilhelm Henrichss. 195
Teresa av Jesus-barnet under utgrävning. Av Sven Stolpes. 203
Två prästgestalter i litteraturen. Av Birgit Setterberg-Jörgensens. 210
Roman med efterskrift. François Mauriac: Galigai. Av Robert Brauns. 215
Katolska perspektivs. 218
Kirkejubileet i Trondheim. Av H. R.-M.s. 218
Religionshistoriens förvandlingar. Av August Brunner SJs. 220
Bakslag i Italiens. 225
Teologi och uppbyggelse. Av JG och Hg (s. 229)s. 227
Elisabeth von Schmidt-Pauli: Niels Stensen, Gustav Scherz: Im Rufe der Heiligkeit, Fr. KIar: Sker der mirakler i vor tid? Av JGs. 230
Thomas Ohm OSB: Die Liebe zu Gott in den nichtchristlichen Religionen. Av A. B.s. 231
Gunnar Brenning: Är kristendomen sann? Av Peter Hornung SJs. 232
Helge Thies: Nidarosdomen i bilder. Av S. S–es. 233
Sr Mary-Laurence OP: Within the Walls. Av A. Rasks. 233
Kate O’Brien: Teresa of Avila. Av A. Rasks. 235
Margarete Suber: De otrogna. Av A. L. E.s. 235
Credoregister 1953 årgång 34