Credo 1953

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1953 nr 1
Innehåll
Till läsarna. Av Birgittaföreningens styrelse
Förföljelserna i Colombia s. 1
1952. Av Sven Stolpe s. 3
Tro och visshet. Av Jos. Gerlach s. 5
”Jesuitstaten” i Paraguay. Myt och verklighet. Av Magnus Mörner s. 12
”Mannen utan väg”. Av Sven Stolpe s. 22
[När jag läst de stora helgonens liv…]. Av François Mauriac s. 30
Katolska perspektiv s. 31
Ur nyskolastikens historia. Av Peter Hornung SJ s. 31
Påvebrev till ”folken i Ryssland” s. 35
Påvens yttrande om psykoanalysen s. 39
Filosofiens historia. Hans Meyer: Geschichte der abendländischen Weltanschauung s. 41
Frans Sawicki: Lebensanschauungen moderner Denker. Av Peter Hornung SJ s. 41
Holger Kjær: Menneskesyn og Kultursyn. Av S. S–e s. 42
Sigurd Pira: Om helgonkulten i Linköpings stift med särskild hänsyn till södra Östergötland och norra Småland. Av Tryggve Lundén s. 43
Gabriel Marcel: Les hommes contre l’humain. Av S. S–e s. 45
I. M. Bochenski: Ancient Formal Logic. Av L. C. s. 46
Erich Przywara: Humanitas, Der Mensch gestern und morgen. Av Wilhelm Köster s. 47
Credo 1953 nr 2
Innehåll
Kyrkan och friheten s. 49
Molander, katolicismen och teatern s. 52
En protestantisk bok om Petrus. Av Jean Daniélou S. J. s. 55
Gertrud von Le Fort: Corpus Christi mysticum s. 64
Arv och avgrund. Tankar om dagens kristna litteratur. Av Robert Braun s. 66
Mauriac. Av Graham Greene s. 73
Nationalism och katolicism på Irland. Av Harriet Hjorth s. 78
[Kristi kyrka, som till folkens ledning…]. Av Pius XII s. 83
Katolska perspektiv s. 84
Ljus och skuggor i det röda Kina [från en Kinamissionär] s. 84
Nationalekonomi på kristen grundval s. 86
Den katolska pressen i England och Irland s. 87
Études Carmélitaines: Mystique et continence. Av S. S–e s. 90
Inge Scholl: Die Weisse Rose. Av S. S–e s. 91
Catholica. Jahrbuch für Kontroverstheologie. Av Hg s. 91
Josef Teschitel SJ: Schweden in der Gesellschaft Jesu (1580–1773). Av S. S–e s. 92
John Tettemer: I was a monk. Av S. S–e s. 93
Johann Hirschberger: Geschichte der Philosophia. Av Hg s. 94
Albert Hartmann: Bindung und Freiheit des katholischen Denkens. Av Hg s. 94
Joh. B. Lotz, Josef de Vries: Die WeIt des Menschen. Av Hg s. 95
August Brunner: Eine neue Schöpfung. Av Hg s. 95
Josef Fuchs: Situation und Entscheidung. Av Hg s. 96
Secular lnstitutes. A symposium on the modern lay community. Av Hg s. 96
Credo 1953 nr 3
Innehåll
Filmen ”Barabbas” s. 97
Drottning Kristinas omvändelse. Av Sven Stolpe s. 98
I den plötsliga tystnad som föll. Av Gerhard Bungerfeldt s. 104
Mässan som offer. Katolsk kontroversteologi vid början av reformationen. Av Erwin Iserloh s. 105
Juliana av Norwich. Av Tryggve Lundén s. 119
[Det är underbart att se…]. Av Elisabeth Leseur s. 125
Katolska perspektiv s. 126
Europa och nationerna s. 126
Tito och Vatikanen s. 129
Katolsk studentkongress i Indien s. 132
Skolundervisningen i Holland s. 133
Et svensk bidrag til Eckehartforskningen. Hans Hof: Scintilla Animae. Eine Studie zu einem Grundbegriff in Meister Eckeharts Philosophie. Av H. Roos S. J. s. 135
S. Linnér: Dikt och tro. Av Leif Carlsson s. 137
Rudolf Kassner: Die Geburt Christi, eine Trilogie der Deutung, Theodor Wieser: Die Einbildungskraft bei Rudolf Kassner. Av S. S–e s. 139
Nils Norman: Den unge Strindberg och väckelserörelsen. Av S. S–e s. 141
Bengt G. Söderberg: Svenska kyrkomålningar från medeltiden. Av Adelgundis Jaegerschmid OSB s. 142
A Catholic Commentary on Holy Scripture. Av Lars Rooth s. 143
Sturmius Grün OSB: Glaube als Last und Erlösung s. 144
Leonard von Matt, Valter Hauser: Franz von Assisi s. 144
August Brunner: Glaube und Erkenntnis. Av Hg s. 144
Credo 1953 nr 4
Innehåll
Sedan sist s. 145
Staden. Av Wilhelm Köster SJ s. 149
Platonism eller kristendom. Eros och agape hos Gregorius av Nyssa. Av Sven Stolpe s. 152
Ur ”Dikter mellan midnatt och gryning”. Av Östen Sjöstrand s. 157
Hur Beatrix upplevde kärleken till Gud. Av Tryggve Lundén s. 159
Kardinal Manning. Av Leif Carlsson s. 161
En fantastisk historia. Av Anna Lenah Elgström s. 167
Kyrkan i Österrike. Av Leopold von Welserheimb SJ s. 173
[Det finnes en harmonisk forening…]. Av A. J. Lutz OP s. 179
Katolska perspektiv s. 180
Dania catholica. Av Peter Hornung SJ s. 180
Englands europé s. 182
Hugo Ball – helgonens återupptäckare. Emmy Ball-Hennings: Ruf und Echo. Mein Leben mit Hugo Ball. Av Robert Braun s. 184
Marie-Joseph Lory: La pensée religieuse de Léon Bloy. Av S. S–e s. 186
Herders Bildungsbuch (bd 10 av Der grosse Herder): Der Mensch in seiner Welt, Der grosse Herder band 2: Bittgang bis Drechsler. Av Peter Hornung SJ s. 187
Graham Greene: Hemlig agent. Av S. S–e s. 188
Credo 1953 nr 5
Innehåll
Sedan sist s. 189
Clairvaux – Alvastra – Vadstena. Av R. Wehner SJ s. 191
Naturrätten i tysk rättsskipning. Av Wilhelm Henrichs s. 195
Teresa av Jesus-barnet under utgrävning. Av Sven Stolpe s. 203
Två prästgestalter i litteraturen. Av Birgit Setterberg-Jörgensen s. 210
Roman med efterskrift. François Mauriac: Galigai. Av Robert Braun s. 215
Katolska perspektiv s. 218
Kirkejubileet i Trondheim. Av H. R.-M. s. 218
Religionshistoriens förvandlingar. Av August Brunner SJ s. 220
Bakslag i Italien s. 225
Teologi och uppbyggelse. Av JG och Hg (s. 229) s. 227
Elisabeth von Schmidt-Pauli: Niels Stensen, Gustav Scherz: Im Rufe der Heiligkeit, Fr. KIar: Sker der mirakler i vor tid? Av JG s. 230
Thomas Ohm OSB: Die Liebe zu Gott in den nichtchristlichen Religionen. Av A. B. s. 231
Gunnar Brenning: Är kristendomen sann? Av Peter Hornung SJ s. 232
Helge Thies: Nidarosdomen i bilder. Av S. S–e s. 233
Sr Mary-Laurence OP: Within the Walls. Av A. Rask s. 233
Kate O’Brien: Teresa of Avila. Av A. Rask s. 235
Margarete Suber: De otrogna. Av A. L. E. s. 235
Credoregister 1953 årgång 34