Credo 1955

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1955 nr 1
Innehåll
Sedan sist s. 1
En dominikan om antik religion. André-Jean Festugière OP: Personal religion among the Greeks. Av Sven Stolpe s. 4
Sigrid Undset som essayist. Av H. Rieber-Mohn OP s. 12
Den heliga Birgitta och Norge. Av Sigrid Undset s. 16
Erik den helige i ny belysning. Erik den helige. Historia, kult, reliker [red. Bengt Thordeman]. Av Sven Stolpe s. 21
Legenden om den helige Botvid s. 24
Pro et contra s. 30
Förgiftad kyrkolärare? Av Wilhelm Köster SJ s. 30
Bibelteologi och mystisk teologi. Av Tryggve Lundén s. 32
Med anledning av de båda genmälen. Av Gunnel Vallquist s. 36
Apropå kyrkomötet i Trient. Av R. Wehner s. 37
[Konvertiten är inte…]. Av Gertrud von Le Fort s. 38
Katolska perspektiv s. 39
Petrus Lindblom in memoriam s. 39
Påvens tal till ILO s. 39
Lidandets problem. Av L. Deltombe s. 40
Bibeln och ekumeniken. Av Krister Stendahl s. 42
Louis F. Deltombe OP: Äktenskapet. Av Sven Stolpe s. 44
Avery Dulles: A Testimonial to Grace. Av Peter Hornung SJ s. 46
Gustaf Wingren: Teologiens metodfråga. Av Sven Stolpe s. 47
Klemens Brockmüller SJ: Christentum am Morgen des Atomzeitalters. Av HG s. 48
Xavier von Hornstein: Von der Angst unserer Zeit. Av PR s. 48
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1955 nr 2
Innehåll
Sedan sist s. 49
Claudel, kristen och diktare. Av Michel de Paillerets s. 50
Madonnan klockan 12. Av Paul Claudel s. 57
Från protestantismen till kyrkan. Av Gunnel Vallquist s. 58
En norsk bok om kyrka och tro. Ørnulf Ranheimsæter: Om tro og vantro. Av Sven Stolpe s. 70
Marxistisk och sakramentell historia. Av Jean Daniélou SJ s. 74
S:ta Birgitta av Syon. Av Anna Lenah Elgström s. 83
Katolska perspektiv s. 91
Den Helige Faderns fredsprogram. Av IG s. 91
Helgon för vår tid s. 96
Paul Claudel på Göteborgs Stadsteater. Av Roland Lahnestedt s. 98
Arbetarnas kardinal s. 99
Apropå ”Herrens bröder”. Av Knut Hagberg s. 100
Credo 1955 nr 3
Innehåll
Sedan sist s. 101
En doktorsavhandling om katolska kyrkan i Sverige. Arne Palmqvist: Die Römisch-Katholiche Kirche in Schweden nach 1781. 1. Das Apostolische Vikariat 1783–1820. Av Jos. Gerlach SJ s. 103
Ludwig Wittgensteins väg. Av Sven Stolpe s. 110
Till Olga Nybloms minne. Av Edw. Berggren s. 114
Bröd och skönhet. Av Fjodor Dostojevski s. 117
Ludwig Wittgensteins tystnad. Om ”det mystiska” i ”Tractatus Logico-philosophicus”. Av Ewald Wasmuth s. 118
Och. Ett språkteologiskt kåseri. Av Wilhelm Köster SJ s. 125
Petrus Canisius och Jeronimo Nadal i 1500-talets Tyskland. Av A. F. Stridsberg s. 130
Citatsamling s. 137
Katolska perspektiv s. 138
Skolstriden i Belgien s. 138
Det religiösa läget i Ryssland s. 140
Än en gång Galilei s. 143
Louis Bouyer: Newman. Sa vie. Sa spiritualité. Av Gunnel Vallquist s. 145
Bernhard Schultze SJ: Russische Denker, Ivan Kologrivof: Essai sur la sainteté en Russie. Av W. K. s. 145
Karl Erik Steneberg: Kristinatidens måleri. Av Sven Stolpe s. 147
Der Grosse Herder. Nachschlagewerk für Wissen und Leben. Band 6, Luksor bis Paderborn. Av mr s. 147
Engelskt axplock. Av Charles Ellsworth s. 148
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1955 nr 4
Innehåll
Sedan sist s. 149
Den paradoxala kärleken. Av François Mauriac s. 151
Litania vid Jesu hjärtas fest. Av Gertrud von Le Fort s. 156
[Den som förlitar sig på…]. Av Johannes av Korset s. 158
Juan de la Cruz. Av Felix Braun s. 159
Gamla dogmer och nya. En dialog. Av A. J. Lutz OP s. 165
Erik den helige – legend och verklighet. Av Jarl Gallén s. 174
Nytt bibelteologiskt verk om kärleken. Av Tryggve Lundén s. 179
Katolskt perspektiv s. 184
Europeisk bekännelse. Av Wilhelm Köster s. 184
Katolsk insats i intellektuell miljö. Av Peter Hornung SJ s. 185
Rio de Janeiro 1955 s. 188
Church of England och Church of South India s. 189
Sven Stolpe: Fru Birgitta ler. Av L. C. s. 191
Engelskt axplock. Av Charles Ellsworth s. 193
Danskt och annat skandinaviskt. Av JG s. 194
Katolskt förlagsarbete i Östtyskland. Av JG s. 196
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1955 nr 5
Innehåll
Sedan sist s. 197
Den svenske katolske författarens problem inför skrivmaskinen. Av Waldemar Hammenhög s. 199
Dialog om Europa. Av Wilhelm Köster SJ s. 208
Erik den helige – konung och martyr. Av Jarl Gallén s. 215
Tre dikter. Av Magdalena Bernadette s. 220
Pro et contra s. 222
Den bysantinska konstens Kristusbilder. Av A. v. Juell-Skielse s. 222
Teologi och teknik. Av Peter Leithoff s. 225
[Også den teknisk frembragde…]. Av Olaf Pedersen s. 228
Katolska perspektiv s. 229
Rubrikernas förenklande s. 229
Konstantinopels fall. Av Robert Braun s. 230
Katolsk filmtjänst s. 232
Graham Greene: Den stillsamme Amerikanen. Av Anna Lenah Elgström s. 234
Margareta Suber: Himmelsön. Av A. L. E. s. 235
François Mauriac: Lammet. Av Halina Brzezinska s. 236
Göran Stenius: Klockorna i Rom. Av J. Gerlach s. 238
Emilia FogeIklou: Birgitta, Andreas Lindblom: Birgittas sista färd. Av JG s. 240
Varför jag blev katolik. Av JG s. 240
Ny illustrerad svensk litteraturhistoria 1. Forntiden, Medeltiden, Vasatiden. Av Sven Stolpe s. 242
Friedrich Richter: Martin Luther und lgnatius von Loyola. Repräsentanten zweier Geisteswelten, Bekenntnis zur Katholischen Kirche. Av Wilhelm Köster s. 242
Olle Herrlin: Den yttersta gränsen. Av W. K. s. 243
Walter Delius: Geschichte der irischen Kirche von den Anfängen bis zum 12. Jahrhundert. Av P. Hornung SJ s. 244
Rudolf Fattinger: Liturgisch-praktische Requisitenkunde. Av mr s. 244
Credoregister 1955 årgång 36