Credo 1956

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1956 nr 1
Innehåll
Sedan sist s. 1
Betania. Av Sven Stolpe s. 5
Passion. Av Gertrud von Le Fort s. 20
Se människan. Av Wilhelm Köster SJ s. 22
Apostlagraven under Peterskyrkan. Av Anna Lenah Elgström s. 28
Varför Guds son har lidit. Av Thomas av Aquino s. 34
Katolska perspektiv s. 39
Människan i teknikens tidsålder. Av M. Galli s. 39
Bibeln som folkbok s. 42
Separatismens synd s. 43
Walther Eidlitz: Kristnas leende. Av Sven Stolpe s. 44
Deutsche Gesamtausgabe der Werke von Wladimir Solowjew. Av W. Köster s. 44
Aron Borelius: Skånes medeltida monumentalmåleri. Av Aina Rydell s. 46
San Ignacio de Loyola: Obras completas. Edición manual del P. Ignacio Iparraguirre SJ, Leonard von Matt & Hugo Rahner SJ: Ignatius von Loyola. Av W. K. s. 46
Heinrich Federer: Umbriska resor. Av GK s. 47
Arvid Ernvik: OIof den helige och Eskoleia. Av S. S–e s. 48
Georg Schurhammer: Franz Xavier. Sein Leben und seine Zeit. Av FH s. 48
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1956 nr 2
Innehåll
Sedan sist s. 49
Joseph Martin Kraus. Ett 200-årsminne. Av Helmuth Holzapfel s. 51
[Gråt inte…]. Av Aina Rynell s. 57
Maria och Kyrkan. Av Peter Hornung SJ s. 58
Ballad som Villon på sin mors bön diktade till Vår Frus ära. Av François Villon s. 64
Erik den helige och första korståget. Av Jarl Gallén s. 66
Moderna trosvittnen. En britt ser på världen just nu. Av Anna Lenah Elgström s. 71
Tolerans och mänsklig gemenskap. Av F. R. Refoulé OP s. 77
Katolska perspektiv s. 80
Den katolska kyrkan i Indien s. 80
Dictionnaire de Spiritualité. Av Wilhelm Köster s. 84
Moralteologi. Av Peter Hornung SJ s. 87
Grégoire de Nysse: Vie de Moïse (Sources Chrétiennes 1 bis), Diadoque de Photicée: Œuvres sprirituelles. Av Gunnel Vallquist s. 90
Der Grosse Herder. Band VII. Paderewski bis Sadduzäer. Av JG s. 92
Werner Bulst: Das Grabtuch von Turin. Av mr s. 93
R. Wehner SJ: Gamla Testamentets sanning. Av JG s. 94
Sven Danell: Herdabrev. Av Sven Stolpe s. 94
Hans-Eduard Hengstenberg: Der Leib und die letzten Dinge. Av A. Brunner s. 96
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1956 nr 3
Innehåll
Sedan sist s. 97
Johannes Jörgensen död. Av Sven Stolpe s. 97
Loyolas anda. Av Wilhelm Köster SJ s. 99
Mat, mytologi och bibel. Av Peter Leithoff s. 104
Gonzales de Vileda. Av Mac Hertzman-Ericson s. 115
Madeleine Sémer. Av Tryggve Lundén s. 116
Moderna trosvittnen. En judes kristnande. Av Anna Lenah Elgström s. 125
[En människa väntar…]. Av Aina Rynell s. 130
Katolska perspektiv s. 131
Johannes Jörgensen in memoriam. Av Anna-Lenah Elgström s. 131
Rysk helighet. Av U. Rothstein s. 132
USA-negrernas kamp för sina rättigheter s. 138
Stefan George i svensk belysning. Av Robert Braun s. 140
Henric Schartaus Biblisk Cateches utgiven av Lechard Johannesson. Av W. K. s. 142
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. Band I. Av S. S–e s. 143
Robert Braun: Das wiedergefundene Wort. Av W. K. s. 143
Ragnar Redelius: Det gyllene tabernaklet. Av S. S–e s. 144
Karl Linge: Carl Olof Rosenius. Av S. S–e s. 144
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1956 nr 4
Innehåll
Sedan sist s. 145
Teater och tempel. Reflexioner över teaterkonstens evighetsdimension. Av Hallvard Rieber-Mohn OP s. 147
Till en tvivlare. Av Birgit Lange s. 157
En ny variant av beklätt krucifix. Av A. M. Amman SJ s. 158
Omkring en rundfråga. Av Sven Stolpe s. 158
En svensk religionspsykolog. Av Sven Stolpe s. 173
Pro et contra. Den kristna romanens appell, intention och tendens. Av Robert Braun s. 180
Ny fransk bibelöversättning. Av JD s. 186
François Mauriac. Av Gunnel Vallquist s. 189
Eva Berg: Hjärtans fröjd. Av Halina Brzezinska s. 191
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1956 nr 5
Innehåll
Sedan sist s. 193
Sekulärinstitut. Av Wilhelm Köster SJ s. 196
[Förlamad…]. Av Aina Rynell s. 200
Teater och tempel. Reflexioner över teaterkonstens evighetsdimension. Av Hallvard Rieber-Mohn OP s. 201
Kungaättlingen och profeten. Av Tryggve Lundén s. 209
[Kärlek är innerlighet…]. Av Aina Rynell s. 215
Romerska helgdagar. Av Anna Lenah Elgström s. 216
[Det som mer än allt annat bekymmersamt…]. Av Pius XII s. 221
Katolska perspektiv s. 222
Pater Max Pribilla SJ in memoriam. Av JG s. 222
Kyrkan i Afrika s. 223
Protestantismen i Afrika s. 228
Islam i Afrika s. 230
[Huru många omvändelser kommer aldrig…]. Av Francisco de Xavier s. 231
Gunnel Vallquist: Något att leva för. Av L. C. s. 232
Joris Taels: De Katholieke Iitteratur in de XXe eeuw. Av S. S–e s. 234
Wilhelm Koppers: Urmänniskan och hennes världsbild, Åke Hultkrantz: Primitiv religion och magi. Av Sven Stolpe s. 234
Albert Lang: Fundamentaltheologie. Bd. I. Die Sendung Christi. Bd. II. Der Auftrag der Kirche. Av Peter Leithoff s. 236
Erich Przywara: ln und gegen. Av W. K. s. 237
Rudolf Haubst: Die Christologie des Nikolaus von Kues. Av W. K. s. 237
Thomas Merton: Den heliga tystnaden. Av S. S–e s. 238
Varför jag inte gått till Rom. Bekännelser och repliker utgivna av Gunnar Rosendal. Av W. K. s. 238
W. Schamoni: Le vrai visage des Saints. Av Aina Rynell s. 239
George Ferguson: Tegn og Symboler i Renessansens Religiøse Kunst. Av S. S–e s. 240
Nidaros erkebispestol og bispesete 1153–1953. Av S. S–e s. 240
Ulla Isaksson: Dit Du icke vill. Av Halina Brzezinska s. 240
Ignatiansk efterskörd. Av mr s. 241
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1956 årgång 37