Credo 1959

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1959 nr 1
Innehåll
Sedan sist s. 1
Pius XII. Av Wilhelm Köster SJ s. 3
Den stora jordrevolutionen. Av Alf Åberg s. 8
S:ta Ragnhild i sitt tidevarv. Ett tusenårsskifte – svenskt, kristet, kosmopolitiskt. Av R. Wehner SJ s. 15
[Människans ande bär eldens kraft…]. Av Nicolaus Cusanus s. 35
Scintilla animae. Av Ingemar Gustafson s. 36
Katolska perspektiv s. 37
Johannes XXIII. Av Mario Galli s. 37
En nunnas historia. Av Sven Stolpe s. 40
Bibelvetenskap s. 43
La Sainte Bible traduite en français sous la direction de I’École Biblique de Jérusalem, Le Nouveau Testament de la Bible de Jérusalem. Av J. D. s. 44
Michael Schmaus: Mariologie. Av W. K. s. 44
Astrid Forsberg: I skuggan av Bert. Av A. L. E. s. 45
Breviarium Lincopense. Utg. av Knut Peters. (Indicem fecit K. E. Vallin.) Laurentius Petri sällskapets urkundsserie 5. Av Tryggve Lundén s. 46
Bernt Gustafsson: Svensk kyrkogeografi. Av Peter Hornung SJ s. 47
Johannes Wiesheu: Persönlichkeiten der Bibel. Av mr s. 48
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1959 nr 2
Innehåll
Sedan sist s. 49
Den nya katekesen. Av Karl Erlinghagen s. 51
S:ta Ragnhild i sitt tidevarv. Del II. Runristningarnas vittnesbörd. Av R. Wehner SJ s. 55
Ur ”Ett landskap”. Av Birgitta Trotzig s. 73
Hur ledes det påvliga ceremonieväsendet. Av Jon Peter Wieselgren s. 75
[Ehuru Kristus sade…]. Av Jon Peter Wieselgren s. 78
Katolska perspektiv s. 79
Yngve Brilioth in memoriam. Av Alf Åberg s. 79
Biskopsstiftet Essen s. 80
Ekumenika. Av Red., A. Rask s. 81
[Finns det något mera optimistiskt…]. Av Anna Lenah Elgström s. 86
Psalmodikon. Av Anna Lenah Elgström s. 87
Thomas Merton: A secular journal. Av Alf Åberg s. 89
Frithiof Dahlby: Helgondagar. Av Peter Hornung SJ s. 90
Il Protestantesimo ieri e oggi. Av W. K. s. 91
Johan Chydenius: The typological problem in Dante. Av W. K. s. 92
Ingvar Bergström: Den symboliska nejlikan i senmedeltidens och renässansens konst. Av Tryggve Lundén s. 93
Grosser Herder Atlas. Av JG s. 93
Peter Wust: Briefe und Aufsätze. Av W. K. s. 94
Paul Renaudin: Un maître de la mystique française, Benoît de Canfeld. Av Tryggve Lundén s. 95
Bernhard Häring: Das Gesetz Christi. Av JG s. 96
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1959 nr 3
Innehåll
Sedan sist s. 97
Drottning Kristinas religiösa utveckling. Av J. Gerlach SJ s. 103
Tankar om Amerika. Av Jacques Maritain s. 108
Idéer som förändrar världen. Av Anna Lenah Elgström s. 115
Ljusspår. Av Magdalena Bergström s. 119
Niels Stensens väg från anatomien till teologien. Av Robert Braun s. 121
I biskop Hemmings fotspår. Av Birgit Klockars s. 132
[Om en dövstum man…]. Av Anna Lenah Elgström s. 134
Katolska perspektiv s. 135
Afrika som missionsfält. Av Roland Hindmarch s. 135
”Apartheid” och de kristna konfessionerna. Av Ch. Bosward s. 137
Catholic Interaccial councils i USA s. 139
Wilhelm Sjöstrand: Pedagogikens historia II. Av Alf Åberg s. 140
Tito Colliander: Nu och alltid, Johannes Chrysostomos: Den gudomliga liturgien. Av A. Rask s. 141
M. Th. Louis Lefebvre: Un Prêtre, l’Abbé Huvelin. Écrits spirituels et paroles de l’Abbé Huvelin. Nouveaux écrits, Nouvelles paroles de  l’Abbé Huvelin. Av Olof Hoijer s. 142
Michael Schmaus: Katholische Dogmatik III. 1. Die Lehre von der Kirche 3–5. Av Semmelroth s. 143
R. de Vaux OP: Les institutions de I’Ancien Testament I. Av J. G. s. 144
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1959 nr 4
Innehåll
Sedan sist s. 145
Pär Lagerkvist och Gud. Av Sven Stolpe s. 148
Lekmanna-apostolat. Teologisk efterskörd till 1957 års lekmannakongress. Av Wilhelm Köster SJ s. 156
Katarina av Genua. Av Tryggve Lundén s. 162
Landsflykt. Av Johanna Schwarz s. 174
Katolska perspektiv s. 175
Katolskt skolväsende i USA i stöpsleven s. 175
Salazar och kyrkan. Av Francis E. McMahon s. 177
Evangelischer Kirchentag 1959. Av KNA s. 180
Mesopotamiska bidrag till tolkningen av de första kapitlen i 1:a Mosebok. Av M. L-z s. 181
Sven Stolpe: Student -23. Av Robert Braun s. 183
Sten Rodhe: Kyrkan och skolan. Av A. Rask s. 184
Ida Friederike Görres: Der göttliche Bettler. Av Sven Stolpe s. 186
Willy Andreas: Deutschland vor der Reformation. Av S. S-e s. 187
Sven Stolpe: Paul Claudel. Av J. P. Wieselgren s. 187
Dictionnarie de Spiritualité. Fasc. XXV. Av Ed. Schelin SJ s. 188
Sven Vingedal: Den svarta konsten. Tidig svensk boktryckarkonst. Inkunabelperioden 1483–1500. Av O. Wieselgren s. 188
Auguste Valensin SJ: Froh im Glauben. Av H. Bleienstein SJ s. 189
Ottilie Mosshammer: Priester und Frau. Av R. Goll SJ s. 190
Johannes Brinktine: Die Lehre von der Menschwerdung and Erlösung. Av W. S. s. 190
Actes de Ia V:e Conférence internationale de Sociologie religieuse. Vol. I. Vocation de la Sociologie religieuse. Sociologie des Vocations. Vol. II. Paroisses urbaines, paroisses paroles. Av I. G. s. 191
Heinz Schütte: Um die Wiedervereinigung im Glauben. Av W. K. s. 192
Erich Przyware: Alter and Neuer Bund. Av W. K. s. 192
Jean Paillard: Fyra evangelister, fyra världar. Av R. W. s. 193
Jean Daniélou: Dödahavsrullorna och kristendomens ursprung. Av R. W. s. 193
Neues Testament, übersetzt und erklärt von Otto Karrer. Av R. W. s. 193
Ferdinand Valentine OP: I bönens förgårdar. Av JG s. 193
Helgad kyskhet – Större kärlek. Av JG s. 194
Pauluskredsens skrifter. Av JG s. 194
Konvertiter fra det 20. århundrede. Av JG s. 194
Årsbok för Kristen humanism 1959. Av JG s. 194
J. van der Burg: Kirken. Av JG s. 195
August Vezin: Das Evangelium Jesu Christi. Av JG s. 195
Herder Bücherei. Av JG s. 195
Staatslexikon. Av J. P. Wieselgren s. 196
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1959 nr 5
Innehåll
Kristinastudier. Av Sven Stolpe s. [197]
–         Innehåll s. [199]
–         Förord s. [201]
–         I. Kristina som diktare s. 203
–         II. Ett Kristinabrev s. 213
–         III. Drottning Kristina och Katarina av Genua s. 218
–         IV. Marginalanteckningar av drottning Kristina s. 226
·         1. ”Les conseils de la Sagesse” s. 226
·         2. Machiavelli s. 231
·         3. Bossuet s. 233
·         4. ”Histoire de Theodose le Grand” s. 234
–         V. Kristina och Molinos s. 238
–         VI. Till maximernas kronologi s. 284
Credoregister 1959 årgång 40