Credo 1959

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1959 nr 1
Innehåll
Sedan sists. 1
Pius XII. Av Wilhelm Köster SJs. 3
Den stora jordrevolutionen. Av Alf Åbergs. 8
S:ta Ragnhild i sitt tidevarv. Ett tusenårsskifte – svenskt, kristet, kosmopolitiskt. Av R. Wehner SJs. 15
[Människans ande bär eldens kraft…]. Av Nicolaus Cusanuss. 35
Scintilla animae. Av Ingemar Gustafsons. 36
Katolska perspektivs. 37
Johannes XXIII. Av Mario Gallis. 37
En nunnas historia. Av Sven Stolpes. 40
Bibelvetenskaps. 43
La Sainte Bible traduite en français sous la direction de I’École Biblique de Jérusalem, Le Nouveau Testament de la Bible de Jérusalem. Av J. D.s. 44
Michael Schmaus: Mariologie. Av W. K.s. 44
Astrid Forsberg: I skuggan av Bert. Av A. L. E.s. 45
Breviarium Lincopense. Utg. av Knut Peters. (Indicem fecit K. E. Vallin.) Laurentius Petri sällskapets urkundsserie 5. Av Tryggve Lundéns. 46
Bernt Gustafsson: Svensk kyrkogeografi. Av Peter Hornung SJs. 47
Johannes Wiesheu: Persönlichkeiten der Bibel. Av mrs. 48
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1959 nr 2
Innehåll
Sedan sists. 49
Den nya katekesen. Av Karl Erlinghagens. 51
S:ta Ragnhild i sitt tidevarv. Del II. Runristningarnas vittnesbörd. Av R. Wehner SJs. 55
Ur ”Ett landskap”. Av Birgitta Trotzigs. 73
Hur ledes det påvliga ceremonieväsendet. Av Jon Peter Wieselgrens. 75
[Ehuru Kristus sade…]. Av Jon Peter Wieselgrens. 78
Katolska perspektivs. 79
Yngve Brilioth in memoriam. Av Alf Åbergs. 79
Biskopsstiftet Essens. 80
Ekumenika. Av Red., A. Rasks. 81
[Finns det något mera optimistiskt…]. Av Anna Lenah Elgströms. 86
Psalmodikon. Av Anna Lenah Elgströms. 87
Thomas Merton: A secular journal. Av Alf Åbergs. 89
Frithiof Dahlby: Helgondagar. Av Peter Hornung SJs. 90
Il Protestantesimo ieri e oggi. Av W. K.s. 91
Johan Chydenius: The typological problem in Dante. Av W. K.s. 92
Ingvar Bergström: Den symboliska nejlikan i senmedeltidens och renässansens konst. Av Tryggve Lundéns. 93
Grosser Herder Atlas. Av JGs. 93
Peter Wust: Briefe und Aufsätze. Av W. K.s. 94
Paul Renaudin: Un maître de la mystique française, Benoît de Canfeld. Av Tryggve Lundéns. 95
Bernhard Häring: Das Gesetz Christi. Av JGs. 96
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1959 nr 3
Innehåll
Sedan sists. 97
Drottning Kristinas religiösa utveckling. Av J. Gerlach SJs. 103
Tankar om Amerika. Av Jacques Maritains. 108
Idéer som förändrar världen. Av Anna Lenah Elgströms. 115
Ljusspår. Av Magdalena Bergströms. 119
Niels Stensens väg från anatomien till teologien. Av Robert Brauns. 121
I biskop Hemmings fotspår. Av Birgit Klockarss. 132
[Om en dövstum man…]. Av Anna Lenah Elgströms. 134
Katolska perspektivs. 135
Afrika som missionsfält. Av Roland Hindmarchs. 135
”Apartheid” och de kristna konfessionerna. Av Ch. Boswards. 137
Catholic Interaccial councils i USAs. 139
Wilhelm Sjöstrand: Pedagogikens historia II. Av Alf Åbergs. 140
Tito Colliander: Nu och alltid, Johannes Chrysostomos: Den gudomliga liturgien. Av A. Rasks. 141
M. Th. Louis Lefebvre: Un Prêtre, l’Abbé Huvelin. Écrits spirituels et paroles de l’Abbé Huvelin. Nouveaux écrits, Nouvelles paroles de  l’Abbé Huvelin. Av Olof Hoijers. 142
Michael Schmaus: Katholische Dogmatik III. 1. Die Lehre von der Kirche 3–5. Av Semmelroths. 143
R. de Vaux OP: Les institutions de I’Ancien Testament I. Av J. G.s. 144
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1959 nr 4
Innehåll
Sedan sists. 145
Pär Lagerkvist och Gud. Av Sven Stolpes. 148
Lekmanna-apostolat. Teologisk efterskörd till 1957 års lekmannakongress. Av Wilhelm Köster SJs. 156
Katarina av Genua. Av Tryggve Lundéns. 162
Landsflykt. Av Johanna Schwarzs. 174
Katolska perspektivs. 175
Katolskt skolväsende i USA i stöpslevens. 175
Salazar och kyrkan. Av Francis E. McMahons. 177
Evangelischer Kirchentag 1959. Av KNAs. 180
Mesopotamiska bidrag till tolkningen av de första kapitlen i 1:a Mosebok. Av M. L-zs. 181
Sven Stolpe: Student -23. Av Robert Brauns. 183
Sten Rodhe: Kyrkan och skolan. Av A. Rasks. 184
Ida Friederike Görres: Der göttliche Bettler. Av Sven Stolpes. 186
Willy Andreas: Deutschland vor der Reformation. Av S. S-es. 187
Sven Stolpe: Paul Claudel. Av J. P. Wieselgrens. 187
Dictionnarie de Spiritualité. Fasc. XXV. Av Ed. Schelin SJs. 188
Sven Vingedal: Den svarta konsten. Tidig svensk boktryckarkonst. Inkunabelperioden 1483–1500. Av O. Wieselgrens. 188
Auguste Valensin SJ: Froh im Glauben. Av H. Bleienstein SJs. 189
Ottilie Mosshammer: Priester und Frau. Av R. Goll SJs. 190
Johannes Brinktine: Die Lehre von der Menschwerdung and Erlösung. Av W. S.s. 190
Actes de Ia V:e Conférence internationale de Sociologie religieuse. Vol. I. Vocation de la Sociologie religieuse. Sociologie des Vocations. Vol. II. Paroisses urbaines, paroisses paroles. Av I. G.s. 191
Heinz Schütte: Um die Wiedervereinigung im Glauben. Av W. K.s. 192
Erich Przyware: Alter and Neuer Bund. Av W. K.s. 192
Jean Paillard: Fyra evangelister, fyra världar. Av R. W.s. 193
Jean Daniélou: Dödahavsrullorna och kristendomens ursprung. Av R. W.s. 193
Neues Testament, übersetzt und erklärt von Otto Karrer. Av R. W.s. 193
Ferdinand Valentine OP: I bönens förgårdar. Av JGs. 193
Helgad kyskhet – Större kärlek. Av JGs. 194
Pauluskredsens skrifter. Av JGs. 194
Konvertiter fra det 20. århundrede. Av JGs. 194
Årsbok för Kristen humanism 1959. Av JGs. 194
J. van der Burg: Kirken. Av JGs. 195
August Vezin: Das Evangelium Jesu Christi. Av JGs. 195
Herder Bücherei. Av JGs. 195
Staatslexikon. Av J. P. Wieselgrens. 196
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1959 nr 5
Innehåll
Kristinastudier. Av Sven Stolpes. [197]
–         Innehålls. [199]
–         Förords. [201]
–         I. Kristina som diktares. 203
–         II. Ett Kristinabrevs. 213
–         III. Drottning Kristina och Katarina av Genuas. 218
–         IV. Marginalanteckningar av drottning Kristinas. 226
·         1. ”Les conseils de la Sagesse”s. 226
·         2. Machiavellis. 231
·         3. Bossuets. 233
·         4. ”Histoire de Theodose le Grand”s. 234
–         V. Kristina och Molinoss. 238
–         VI. Till maximernas kronologis. 284
Credoregister 1959 årgång 40