Credo 1964

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1964 nr 1
Innehåll
Sedan sist s. 1
Fiskarens skor. Morris L. West: Fiskarens skor. Av Josef Gerlach SJ s. 5
Geniet och helgonet. Av Erwin Bischofberger s. 7
Fred – kristna plikter och perspektiv. Av Thomas Merton s. 14
Gud och jag. Av Birgit Klockars s. 22
[I sin högtidliga förbön…]. Av Johannes XXIII s. 28
Katolska perspektiv s. 29
Den amerikanska pluralismen s. 29
Människan mellan familjen och den industrialiserade världen. Av Gunilla Lindborg s. 33
Nyheter om Matteo Riccis världskarta. Av John Peterson s. 36
[Vi vill framför allt understryka…]. Av Johannes XXIII s. 38
Vägen till filosofin. J. M. Bochenski: Vägar till filosofin, Sören Halldén: Universum, döden och den logiska analysen. Av Rainer Carls SJ s. 39
Från utländska förlag. Av JG s. 42
Anselm Schott: Das vollständische Römische Messbuch s. 44
Gunnel Vallquist: Helgonens svar. Av SL s. 44
Frederick Copleston SJ: A History of Philosophy. Av Rainer Carls SJ s. 45
Hendrik Berkhof: Kyrka och kejsare. Av Per Beskow s. 46
F. van der Meer: Das Glaubenbekenntnis der Kirche. Av Per Beskow s. 47
Babel. International Journal of Translation. Vol. IX s. 47
Cordelia Edvardson: Kärlekens vittne. Av Robert Braun s. 48
Kraft und Ohnmacht. Kirche und Glauben in der Erfahrung unserer Zeit. Av Robert Braun s. 49
Du ädela ros. Mariadikter samlade av Hjördis Blomqvist. Av T. Lundén s. 49
Jacob Palme: Varning för MRA. Av SL s. 50
Nils-Gösta Ekman: Levande eller död. Av SL s. 50
Theo Lehmann: Negro spirituals. En bok om ursprunglig folksång. Av SL s. 50
Olle Nystedt: Strövtåg i minnet och dagboken. Av SL s. 50
Birger Christofferson: Sakrament. En romananalys. Av JG s. 51
Eugene E. Ryan: The notion of Good in the Metaphysics of Aristotle. Av W. Köster s. 51
Handbuch der Kirchengeschichte. Bd I. Karl Baus: Von der Urgemeinde zur frühchristlichen Grosskirche, Joseph Lortz: Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung 1. Av Lars Rooth SJ s. 52
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1964 nr 2
Innehåll
Sedan sist s. 53
Om tradition. Av Birgitta Trotzig s. 56
Att fira 800-årsjubileum. Av Lars Rooth SJ s. 60
Meditation över trons födelse. Av Eva Alexanderson s. 66
Konciliet och liturgin. Av Josef A. Jungman SJ s. 68
Dagboksblad från Rom. Av Gunnel Vallquist s. 73
Lekmännen och kyrkans framtid. Av Stig Lindholm s. 76
Barnansiktet i svetteduken. Av lngemar Leckius s. 82
Karolinerna och den katolska kyrkan. Av Alf Åberg s. 83
[Jag tror Er vara föga ägnad till martyr…]. Av Drottning Christina s. 89
Katolska perspektiv s. 90
Om religionsfriheten s. 90
Ny form av lekmannaarbete s. 93
P. Edmond Packwood och den indiska musiken s. 94
David Assarssons minne i Vadstena. Av Andreas Lindblom s. 96
Brännbara ämnen. Katolska ordnar och kloster under red. av Catharina Broomé OP och Kajsa Rootzén, Maxim Mauritsson: Undren i Lourdes från medicinsk synpunkt. Av Bengt Thorell s. 97
François Mauriac: Min tro. Av Anna Lenah Elgström s. 101
Sven Stolpe: I dödens skugga. Memoarer del III. Av Robert Braun s. 103
Andrea Lazzarini: Papst Paul VI. Av JG s. 104
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1964 nr 3
Innehållet
Sedan sist s. 105
Kristen sociallära. Av Oswald v. Nell-Breuning SJ s. 108
Religionsprocessen i Oslo 1933. Av Robert Braun s. 116
Överföring av ärftliga egenskaper genom nukleinsyror. Av A. Thiadens SJ s. 122
Sällsamt mord. Av Anna Lenah Elgström s. 129
Katolska perspektiv s. 134
Kristen fostran i det pluralistiska samhället s. 134
Kyrkan i Kamerun s. 136
Kyrkan i Grekland och mötet i Jerusalem. Av Wilhelm de Vries SJ s. 139
Vatikanens bibliotek. Av A. M. Ammann SJ s. 141
Motreformationen i Skandinavien. Oskar Garstein: Rome and the Counter-Reformation in Scandinavia. Vol. I. (1539–1583). Av Lars Rooth SJ s. 143
Morgonsamling. SECO:s skriftserie I. Av SL s. 144
Sebastian Bullough: Roman Catholicism. Av SL s. 146
Gunnel Vallquist: Dagbok från Rom. Av Birgitta Winbäck s. 146
Karin Thelander: Av jordens mull, Karin Thelander: Helgonprocess. Av Birgitta Winbäck s. 147
Gunnar Müllern: Den förste svensken i Japan.  Av John Peterson s. 148
Bilan du Monde: Encyclopédie catholique du Monde chrétien. Bd I. Av JG s. 150
Regin Prenter og Laurentius Klein: Det eukaristiske offer. Av JG s. 150
Hugo Digman: Begravningslagstiftningen. Av JG s. 151
Leonhard von Matt – Hans Kühner: Die Päpste. Av JG s. 152
Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner. Av JG s. 153
Torgny Lindgren: Gustav III:s medaljgåvor till påven Pius VI. Av A. Å-g s. 153
Franziskus Stratmann OP: Gaben und Aufgaben. Über die Sieben Gaben des Heiligen Geistes. Av Per Beskow s. 154
Arte, Africa e Cristo. Observatorio Christiano – Orizzonti Arte N. 2. Av Kaj Engelhart s. 155
Rodo Manstein: Kärnvapenkriget och civilbefolkningen. Av Birgitta Winbäck s. 155
Raymond Cartier: Sovjet – propaganda och verklighet s. 156
Kardinal Stefan Wyszynski: Korsvägsandakt. Av SL s. 156
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1964 nr 4
Innehåll
Sedan sist s. 157
Blir böner hörda? Av Wilhelm Köster SJ s. 161
Värdefull uppgörelse med entydigheten. Margit Abenius: Memoarer från det inre. Av Jean Paillard O. P. s. 165
Ingemar Bergmans ”Tystnaden”. Av Jos Burvenich SJ s. 176
Mellan Rom och Byzans. Till 1100-årsminnet av Kyrillos’ och Methodios’ slaviska mission. Av Per Beskow s. 184
Katolska perspektiv s. 190
Predikan av biskop Taylor s. 190
Kommentar till ”Tystnaden” s. 192
Kvinnor i kyrkan s. 193
Problemförfattare. Graham Greene: A Sence of Reality, Iris Murdoch: A Severed Head. Av John Leje s. 196
Från utländska förlag. Av JG s. 198
Orientering om bibeln. En bok av svenska exegeter. Av Olov Olsson s. 203
Benedikt Reetz: Guten Morgen! Ein Wort in den Tag. Av Olov Olsson s. 204
Ethelbert Stauffer: Den historiske Jesus i ny belysning, Bo Giertz: Stengrunden. Av Birgitta Winbäck s. 204
Nina Kosterinas dagbok. Av Birgitta Winbäck s. 205
Göta och Ludvig Jönsson: Kan två bli ett? Av Birgitta Winbäck s. 206
Lexikon der Pädagogik. V. Ergänzungsband. Av JG s. 207
Handbuch der Sozialerziehung. Bd I Grundlegung der Sozialerziehung. Av JG s. 207
Birgittaföreningen
Credo 1964 nr 5
Innehåll
Sedan sist s. 209
Från Stefan till oss. Av Alf Åberg s. 212
”Evangelium enligt Johannes”. Av R. Wehner SJ s. 224
Blir böner hörda? II. Av Wilhelm Köster SJ s. 229
Östen Sjöstrand – en modernist. Av Lars G. Melin s. 234
Katolska perspektiv s. 241
Emil Walter in memorian. Av Jan Erik Walter s. 241
Kolonialmission i Kongo s. 243
Förföljelser s. 246
Jesuitgeneralen Johannes B. Janssens avliden s. 248
Kristen uppfostran i pluralistisk miljö. J. M. Hollenbach: Menschwerdung des Geistes. Christus und die pluralistische Gesellschaft, H. Rohde: Die Verwirklichung der Person. Grandlegung der christlichen Pädagogik, Markierungen. Beiträge zur Erziehung im Zeitalter der Technik, Festgabe für Martin Keilhacker. Av Stig Lindholm s. 249
Eva Alexanderson: Fyrtio dagar i öknen. Av Jean Paillard s. 251
Hugh A. MacDougall, O.M.I.: The Action-Newman Relations – The Dilemma of Christian Liberalism. Av John Leje s. 252
Dorothy Day: Leaves and Fishes. Av John Leje s. 253
J. Svennung: Från Senantik och Medeltid. I. Text, II. Språklig inledning, kommentar, glossarium. Av Lars-Olof Sjöberg s. 254
Handbuch der Liturgiewissenschaft I, Joseph Pascher: Das liturgische Jahr, Thierry Maertens: Liturgische Bewegung am toten Punkt? Av SL s. 254
Josef Pieper: Das Viergespann. Klugheit – Gerechtigkeit – Tapferkeit – Mass. Av SL s. 255
Allan Arvastson: Den svenska psalmen. Av SL s. 256
Helmuth Holzapfel: Pavens pilgrimsrejse i tekst og billeder januari 1964. Av SL s. 256
Bengt Stolt: Kyrklig skrud enligt svensk tradition. Av SL s. 256
Bilaga: Hur den katolska kyrkan i vår tid bör fullgöra sitt uppdrag. Av Paulus VI s. [257]
Paulus VI:s encyklika ”Ecclesiam suam” s. 259
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1964 årgång 45