Credo 1966

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1966 nr 1
Innehåll
Sedan sist s. 1
En slutvinjett till Vaticanum II. Av Gunnel Vallquist s. 6
Paul VI:s encyklika ”Mysterium fidei”. Av Josef Gerlach SJ s. 8
”Äcklet” av Sartre. Av René Kieffer OP s. 13
Skapelseberättelsen. Jean Daniélou: Vom Ursprung bis Babel, Genesis I–XI. Av Stig Lindholm s. 21
Katolska perspektiv s. 24
Den katolska kyrkans förhållande till de icke-kristna religionerna s. 24
Mål och medel i buddistisk meditation. Av Sven Johansson s. 27
Lagstiftning och moral s. 28
Dramat och symbolerna. Gustaf Aulén: Dramat och symbolerna. Av Josef Gerlach SJ s. 31
Från utländska förlag. Av JG s. 34
A. D. Sertillanges: Im Tode vom Leben umfangen, Eugen Walter: Das Paschamysterium, Heinz Schürmann: Geistliches Tun. Av SL s. 40
J. Henry Dunant: Minnen från Solferino. Av SL s. 41
René Laurentin: Die marianische Frage. Av SL s. 41
Helmut Meisner: Christenglaube. Av SL s. 42
Johannes XXIII. im Zeugnis seines Nachfolgers Paul VI. Av SL s. 42
Karl Rahner: Betrachtungen zum ignatianischen Exerzitienbuch. Av JG s. 43
Franz Xaver Seppelt/Georg Schwaiger: Geschichte der Päpste. Av JG s. 44
Yves M.-J. Congar OP: Wege des lebendigen Gottes, Yves M.-J. Congar OP: Priester und Laien im Dienst am Evangelium. Av JG s. 44
Hjalmar Sundén: Människan och religionen. Av Birgitta Winbäck s. 45
Rimbert: Ansgars levnad, Sven Stolpe: Franciskus – lärjunge och diktare. Av Birgitta Winbäck s. 45
Mats Rehnberg: Ljusen på gravar och andra ljusseder. Av JG s. 46
Paul Overhage: Die Evolution des Lebendigen. Bd I Das Phänomen. Quaest. disp. 20/21, Bd II Die Kausalitet. Quaest. disp. 26/27. Av JG s. 47
Alan Richardson: Hur uppstod de klassiska dogmerna? Av SL s. 47
Ladislaus Boros: Erlöstes Dasein. Av SL s. 48
Peter F. Anson: Fisher Folk-Lore. Av SL s. 48
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1966 nr 2
Innehåll
Sedan sist s. 49
Objektiv religionskunskap. Erland Sundström: Religionskunskap för fackskolan. Per Beskow s. 53
Peter Wust – en kristen antropolog. Peter Wust: Gesammelte Werke. Bd II. Naivität und Pietät. Bd III/1 och III/2. Die Dialektik des Geistes. Av Hermann Simon s. 57
Japan och Europa. De tidigaste kulturkontakterna. Av John Peterson s. 65
Den katolska kyrkan på Irland. Av Alf Åberg s. 76
Katolska perspektiv s. 81
Kyrkan i Rhodesia s. 81
J. H. Newman Apostolate s. 81
Religionen i Kina s. 83
Världens överbefolkning s. 84
Färgarens hand. W. H. Auden: Färgarens hand och andra essayer. Av Lars Melin s. 89
Muriel Spark: Balladen om djävulens sändebud. Av Lars Melin s. 91
Sven Stolpe: Ich blicke zurück. Ich blicke voraus, En vänbok till Sven Stolpe. Av Robert Braun s. 91
Astrid Forsberg: Rött ljus i mörker. Av Birgitta Winbäck s. 92
Karin Thelander: Rita en fisk. Av Birgitta Winbäck s. 93
Winfried Czapiewski: Das Schöne bei Thomas von Aquin. Av Alf Härdelin s. 93
Ignace Lepp: Livets vågspel. Av SL s. 94
John Henry Newman: Summe christlichen Denkens. Av Alf Härdelin s. 94
Franz PöggeIer: Inhalte der Erwachsenenbildung. Av SL s. 95
Bernhard Häring: Macht und Ohnmacht der Religion. Av SL s. 96
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1966 nr 3
Innehåll
Sedan sist s. 97
”Vad tänker du göra?” Av Evelyn Waugh s. 101
Tusenårsminnet av Polens kristnande. Av Bozyslaw Kurowskis s. 102
Anfäktelse. Av Paul Claudel s. 108
Ortodoxi och katolicism. Av Wilhelm de Vries SJ s. 109
Sigrid Undsets kvinnoprogram. Av Birgitta Winbäck s. 116
Om pejling och sammanhang. RoIf Nystedt: Vadstenasvit. Av Gerhard Bungerfeldt s. 122
Katolska perspektiv s. 127
Rom och Konstantinopel i gemensam deklaration s. 127
Inkvisitionens slut s. 128
Paul VI till U Thant i nedrustningsfrågan s. 131
”Transsubstantiation” än en gång s. 132
Johannes XXIII helgat naturbarn eller helig kyrkolärare? Giacomi Cardinale Lercaro: Giovanni XXIII. Linee per una ricerca storica. Av Gunnel Vallquist s. 135
Bröder i världen. Ordnar och kommuniteter i vår tid skildrade av Gerd Heinz-Mohr och Hans-Eckehard Bahr. Av SL s. 137
J. C. Murray: Das Gottesproblem gestern und heute. Av SL s. 137
Jacques Dournes: Gott liebt die Heiden. Av SL s. 138
Ludwig Wiedenmann: Mission und Eschatologie. Av SL s. 138
Rom møder Genève. Av JG s. 139
Nicolaus Steno’s Lecture on the anatomy of the brain. Av JG s. 140
Der Neue Herder. Av JG s. 140
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1966 nr 4
Innehåll
Sedan sist s. 141
Kristendomen och den tekniska civilisationen. Av Jean Daniélou SJ s. 145
En tankes tillblivelse. Pierre Teilhard de Chardin: Genèse d’une pensée. Lettres 1914–1919. Av Lars Melin s. 152
Gamla teologer och moderna gudsförnekare. Av Jean Dureau OP s. 157
Pedagogik i Amerika. Heinz Loduchowski: Pädagogik aus Amerika. Analyse der ”progressive education”. Av Stig Lindholm s. 163
Katolska perspektiv s. 165
Facit av Konciliet. Av Karl Rahner s. 165
Concilium Vaticanum II. Dekret om lekmannaapostolatet. Av Paul VI s. 172
–         Förord s. 172
–         I. Lekmännens kallelse till apostolatet s. 173
–         II. Lekmannaapostolatets mål s. 175
–         III. Apostolatets olika arbetsfält s. 178
–         IV. Olika former av apostolat s. 182
–         V. Lekmannaapostolatets normer s. 186
–         VI. Utbildningen till apostolatet s. 188
–         Uppmaning s. 191
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1966 nr 5
Innehåll
Sedan sist s. 193
Christinautställningen. Av Elisabeth Piltz s. 197
Hur kan vi bidraga till en nordisk kultur? Av Lars Roar Langslet s. 201
Två kulturer? Av Wilhelm Köster SJ s. 216
Katolska perspektiv s. 221
Dialog med marxismen? s. 221
Kyrkan i Kongo s. 224
Kravaller i Chicago s. 226
[Ett samhälle är väl ordnat…]. Av Johannes XXIII s. 227
Katolsk filosofi på nya vägar. Wolfgang Büchel: Philosophische Probleme der Physik, Johannes B. Lotz: Sein und Existenz. Kritische Studien in systematischer Absicht. Av Rainer Carls SJ s. 228
Gunnel Vallquist: Uppbrott. Dagbok från Rom del IV. Av Birgitta Winbäck s. 230
Jagdish Bhagwati: U-ländernas ekonomi. Av SL s. 231
Sten Rodhe: Grundskolans undervisning i kristendomskunskap. Av SL s. 232
Civiltjänsteplikt 23 förslag. Fredsorganisationernas utredning i värnpliktsfrågan. Av Birgitta Winbäck s. 232
Eddan. Fornnordens klassiska guda- och hjältekväden i översättning av Åke Ohlmarks. Av Birgitta Winbäck s. 233
Halldór Laxness: Stickateljén Solen. Av Kerstin Wikstrand s. 233
Nathan Söderblom: Kristi pinas historia. Av Kerstin Wikstrand s. 233
Bo Setterlind: Två liturgiska kyrkospel. Av Birgitta Winbäck s. 234
Vilhelm Mauritz: Egna vägar. Av Birgitta Winbäck s. 234
Brendan Behan: Confessions of an lrish Rebel. Av SL s. 234
The Documents of Vatican ll with Notes and Comments by Catholic, Protestant und Orthodox Authorities. Av SL s. 236
Jean-François Six: Das Leben von Charles de Foucauld. Av SL s. 236
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1966 årgång 47