Credo 1967

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1967 nr 1
Innehåll
Sedan sists. 1
Gamla testamentets tillkomst. Av Norbert Lohfink SJs. 5
Pascal och hjärtat. Av Nils Heyerdahls. 15
Mystiker och clown. Av lngemar Leckiuss. 21
Pilgrimsfärd. Av Eva Alexandersons. 25
Katolska perspektivs. 31
Ur religionsfrihetens historias. 31
Existentialismen. Thure Stenström: Existentialismen. Studier i dess idétradition och litterära yttringar. Av Lars Melins. 39
Samlingar och seder. Av JGs. 41
Muriel Spark: Mandelbaumporten. Av Marianne Sandahls. 45
Skall samhället utbilda präster? Debattbok om pastorsutbildningen. Av SLs. 46
E. Thestrup Pedersen: Bibelhandbok. Av SLs. 47
Hanns Lilje: Martin Luther. En bildmonografi. Av SLs. 47
B. A. Willems: Karl Barth. En introduktion till hans teologi. Av SLs. 48
Erich Feifel: Die Glaubensunterweisung und der abwesende Gott, Anton Vögtle: Das Neue Testament und die neuere katholische Exegese, Wolfgang Nastainczyk: Führung zu geistlichem Leben in Schulkatechete und Jugendpastoral. Av SLs. 48
Ernst Ell: Disziplin in der Schule, H. F. Joos – F. Pöggeler: Moderne Jugend und neue Autorität. Av SLs. 49
Urban Rapp: Konzil, Kunst und Künstler. Av Birgitta Winbäcks. 50
Max Thurian: Frère von Taizé. Der ungeteilte Christ. Aktion und Kontemplation. Av Kerstin Wikstrands. 51
Lexikon für Theologie und Kirche. Das zweite Vatikanische Konzil. Av JGs. 51
Adolf Exeler: Wesen und Aufgabe der Katechese. Eine pastoralgeschichtliche Untersuchung. Av SLs. 52
August Franzen: Kleine Kirchengeschichte. Av SLs. 52
Die Bibel. Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Bundes. Vollständige deutche Ausgabe. Av JGs. 52
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1967 nr 2
Innehåll
Sedan sists. 53
Reform eller aggiornamento. Av Hans Urs von Balthasars. 58
S:ta Elisabets grå systrar – 100 år i Sverige. Av Richard Wehner SJs. 66
Jean Paillard och Paulus. Jean Paillard: Närmare Paulus, del Is. 72
Johannes Jørgensen – 100 år. Av Lars Melins. 74
Katolska perspektivs. 78
Buddhism och katolicism i Sydvietnams. 78
Kafka och religionens. 85
Den holländska katekesens. 88
Sveket. Birgitta Trotzig: Sveket. Av Lars Melins. 89
Kjell Strömberg: Från Anatole France till Samuel Beckett. Av LMs. 90
Graham Greene: Komedianterna. Av LMs. 91
Nelly Sachs: Glühende Rätsel, Gunnar Ekelöf: Glödande gåtor. Av SLs. 92
Elsa Grave: Medan vi låg och sov. Av Margaretha Sjödins. 93
Gabrielle Björnstrand: Min elefant och andra dikter. Av LMs. 94
Alf Ahlberg: Troende utan tro. Religiösa sökare i vår tid. Av Margaretha Sjödins. 94
Augustin Bea: Der Weg zur Einhet, nach dem Konzil. Av Alf Härdelins. 95
Karl Rahner: Vom Sinn des kirchlichen Amtes. Av Alf Härdelins. 96
H. K. Schjelderup: Psykologi. Den moderna psykologins grunddrag och tillämpning. Av Klaus Dietz SJs. 97
George Appleton: Den åttafaldiga vägen. En bok om nutida buddhism. Av SLs. 97
Georg Schurhammer SJ: Gesammelte Studien. Av JGs. 98
Franziskus M. Straatmann OP: In der Verbannung – Tagebücher 1940 bis 1947. Av Hermann Schulzes. 98
Josef Scharbert: Das Sachbuch zur Bibel. Av H. W. Feussner SJs. 99
Gottes reiche Gaben – Eine Text-Ausgabe. Av JGs. 100
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1967 nr 3
Innehåll
Sedan sists. 101
Lekmännen i kyrkan I. Av Wilhelm Köster SJs. 105
Möte med friheten. Av Robert Brauns. 110
En kritikers bekännelse. Pierre-Henri Simon: Ce que je crois. Av Lars Melins. 119
Notre Dame de Fontenelle. Av Mats Paulsons. 123
Om folkens utveckling. Rundskrivelse. Av Paulus VIs. [125]
–         Inlednings. 126
–         Första delen. Om människans totala utvecklings. 127
·         I. Problemets. 127
·         II. Kyrkan och utvecklingens. 128
·         III. Vad bör görass. 131
–         Andra delen. Ömsesidig utveckling av mänsklighetens. 136
·         I. Hjälp åt de behövandes. 136
·         II. Rättvisa i handelsutbytets. 139
·         III. Universell kärleks. 141
–         Slutappells. 144
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1967 nr 4
Innehåll
Sedan sists. 149
Lekmännen i kyrkan II. Av Wilhelm Köster SJs. 152
Den Heliga Stolens diplomati. Av Hugo Tamms. 157
Markusevangeliet. Av Richard Wehner SJs. 167
I begynnelsen, ännu. Av Östen Sjöstrands. 172
En förklaringsdag. Av Östen Sjöstrands. 172
Gerald Manley Hopkins. Av Lars Melins. 174
Katolska perspektivs. 179
Ett svenskt konfraternitetsbrev av år 1438. Av R. Wehner SJs. 179
Moskva-patriarkatet och övriga kristna kyrkors. 181
Studenter i Indiens. 185
Jesuitpedagogik. Mabel Lundberg: Jesuitische Anthropologie und Erziehungslehre in der Frühzeit des Ordens (ca 1540–ca 1650). Av Stig Lindholms. 188
Robert Braun: Geben und Gehen in Wien. Av L. M.s. 189
Tomas Tranströmer: Klanger och spår. Dikter. Av LMs. 190
Ella Hillbäck: Förgäves – men ej förgäves. Av Marianne Sandahls. 191
Helge Jedenberg: Förankringar. Av Marianne Sandahls. 191
En bok om dopet i ekumenisk belysning. Utg. av Svenska Faith and Order-Kommittén och redigerad av Torsten Bergsten. Av Henrik Roelvink ofms. 192
Wort und Sakrament. Herausg. von Heinrich Fries. Av Henrik Roelvink ofms. 193
Daniel-Rops: Dagligt liv i Palestina på Jesu tid. Av Henrik Roelvink ofms. 194
Vello Helk: Laurentius Nicolai Norvegus S. J., Examen confessionis fidei synodi upsaliensis in regno Sueciae anno Domini 1593 celebratae. Auctore Laurentio Nicolai Norvego S. J. Av JGs. 194
Werner Osypka: Arbeit und Eigentum. Der Christ in der Welt X:3. Av Mats Wikstrands. 195
Karl Färber: Zum Inneren Leben – Drittes Brevier. Av SLs. 195
Alf Åberg–Ola Terje: Kungaslott och adelsborgar från vasatiden. Av SLs. 196
Gustav Scherz: Jydsk gårdmandsdatter og skribent. Karen Plovgaard (1887–1966). Av JGs. 196
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1967 nr 5
Innehåll
Sedan sists. 197
Lekfolkets entré. Av Gunnel Vallquists. 200
Människa och maskin. Av Sverre Sörensons. 203
De första kristnas Orient. Jean-Charles et Marianne Sournia: L’Orient des premiers chrétiens. Av Eva Alexandersons. 207
Ortodox ekumenik. Av Elisabeth Piltzs. 211
Bön. Av Ulla af Wirséns. 219
Att uthärda. Av Ulla af Wirséns. 220
Under terror. Av Ulla af Wirséns. 220
Drunkna i Orient – Eva Alexanderson: Pilgrimsfärd. Av Gerhard Bungerfeldts. 221
Bonden från Garonne. Jacques Maritain: Le paysan de la Garonne. Av Lars Melins. 224
Katolska perspektivs. 228
Polens biskopar om kyrkans läges. 228
Kristna och muhammedaners. 231
Peter Wust än en gång. Peter Wust: Gesammelte Werke l–Vlll. Av Hermann Simons. 238
Shelley Mydans: Thomas. Av SLs. 240
Harrison E. Salisbury: En amerikan i Nordvietnam. Av SLs. 241
Kyrka – Revolution – Struktur. Red. Anne-Marie och Lars Thunberg. Av LMs. 241
Lars Gyllensten: Lotus i Hades. Av LMs. 242
Andreas Edwien: Dogmet om Jesus. Av Josef Bencsik SJs. 243
Annie Perchenet: Renouveau Communautaire et Unité Chrétienne. Av Ingrid Maria Söderlund OPs. 243
Sexualité humaine. Utg. Centre d’étude Laennec. Av JGs. 244
Hugo Rahner: Abendland, Reden und Aufsätze. Av Alf Härdelins. 245
Bruno Scherer: Tragik vor dem Kreuz. Av Robert Brauns. 246
Paul K. Kurz: Über moderne Literatur. Av LMs. 246
Helmut Holzapfel: Lob der Laien in der Diaspora. Av Josef Bencsik SJs. 247
Hermann Joseph Ody: Bildungsformen in den skandinavischen Ländern, Bernard Trouillet: Die schwedischen Schulreformen. Av Klaus Dietz SJs. 247
Wilhelm Schamoni: Das wahre Gesicht der Heiligen. Av Klaus Dietz SJs. 248
Ignatius von Loyola: Geistliche Übungen. Übertragung aus dem spanischen Urtext, Erklärung der 20 Anweisungen von Adolf Haas. Av Klaus Dietz SJs. 248
Josef Pieper: Hoffnung und Geschichte. Av Klaus Dietz SJs. 248
Bernard Basset: Wir Neurotiker. Av Birgitta Winbäcks. 249
Erik H. Erikson: KuIturkris och religion. Analys av den unge Luthers personlighetsutveckling. Av Birgitta Winbäcks. 249
Göran Palm. En orättvis betraktelse. Av LMs. 249
Varia. Av JGs. 250
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1967 årgång 48