Credo 1967

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1967 nr 1
Innehåll
Sedan sist s. 1
Gamla testamentets tillkomst. Av Norbert Lohfink SJ s. 5
Pascal och hjärtat. Av Nils Heyerdahl s. 15
Mystiker och clown. Av lngemar Leckius s. 21
Pilgrimsfärd. Av Eva Alexanderson s. 25
Katolska perspektiv s. 31
Ur religionsfrihetens historia s. 31
Existentialismen. Thure Stenström: Existentialismen. Studier i dess idétradition och litterära yttringar. Av Lars Melin s. 39
Samlingar och seder. Av JG s. 41
Muriel Spark: Mandelbaumporten. Av Marianne Sandahl s. 45
Skall samhället utbilda präster? Debattbok om pastorsutbildningen. Av SL s. 46
E. Thestrup Pedersen: Bibelhandbok. Av SL s. 47
Hanns Lilje: Martin Luther. En bildmonografi. Av SL s. 47
B. A. Willems: Karl Barth. En introduktion till hans teologi. Av SL s. 48
Erich Feifel: Die Glaubensunterweisung und der abwesende Gott, Anton Vögtle: Das Neue Testament und die neuere katholische Exegese, Wolfgang Nastainczyk: Führung zu geistlichem Leben in Schulkatechete und Jugendpastoral. Av SL s. 48
Ernst Ell: Disziplin in der Schule, H. F. Joos – F. Pöggeler: Moderne Jugend und neue Autorität. Av SL s. 49
Urban Rapp: Konzil, Kunst und Künstler. Av Birgitta Winbäck s. 50
Max Thurian: Frère von Taizé. Der ungeteilte Christ. Aktion und Kontemplation. Av Kerstin Wikstrand s. 51
Lexikon für Theologie und Kirche. Das zweite Vatikanische Konzil. Av JG s. 51
Adolf Exeler: Wesen und Aufgabe der Katechese. Eine pastoralgeschichtliche Untersuchung. Av SL s. 52
August Franzen: Kleine Kirchengeschichte. Av SL s. 52
Die Bibel. Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Bundes. Vollständige deutche Ausgabe. Av JG s. 52
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1967 nr 2
Innehåll
Sedan sist s. 53
Reform eller aggiornamento. Av Hans Urs von Balthasar s. 58
S:ta Elisabets grå systrar – 100 år i Sverige. Av Richard Wehner SJ s. 66
Jean Paillard och Paulus. Jean Paillard: Närmare Paulus, del I s. 72
Johannes Jørgensen – 100 år. Av Lars Melin s. 74
Katolska perspektiv s. 78
Buddhism och katolicism i Sydvietnam s. 78
Kafka och religionen s. 85
Den holländska katekesen s. 88
Sveket. Birgitta Trotzig: Sveket. Av Lars Melin s. 89
Kjell Strömberg: Från Anatole France till Samuel Beckett. Av LM s. 90
Graham Greene: Komedianterna. Av LM s. 91
Nelly Sachs: Glühende Rätsel, Gunnar Ekelöf: Glödande gåtor. Av SL s. 92
Elsa Grave: Medan vi låg och sov. Av Margaretha Sjödin s. 93
Gabrielle Björnstrand: Min elefant och andra dikter. Av LM s. 94
Alf Ahlberg: Troende utan tro. Religiösa sökare i vår tid. Av Margaretha Sjödin s. 94
Augustin Bea: Der Weg zur Einhet, nach dem Konzil. Av Alf Härdelin s. 95
Karl Rahner: Vom Sinn des kirchlichen Amtes. Av Alf Härdelin s. 96
H. K. Schjelderup: Psykologi. Den moderna psykologins grunddrag och tillämpning. Av Klaus Dietz SJ s. 97
George Appleton: Den åttafaldiga vägen. En bok om nutida buddhism. Av SL s. 97
Georg Schurhammer SJ: Gesammelte Studien. Av JG s. 98
Franziskus M. Straatmann OP: In der Verbannung – Tagebücher 1940 bis 1947. Av Hermann Schulze s. 98
Josef Scharbert: Das Sachbuch zur Bibel. Av H. W. Feussner SJ s. 99
Gottes reiche Gaben – Eine Text-Ausgabe. Av JG s. 100
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1967 nr 3
Innehåll
Sedan sist s. 101
Lekmännen i kyrkan I. Av Wilhelm Köster SJ s. 105
Möte med friheten. Av Robert Braun s. 110
En kritikers bekännelse. Pierre-Henri Simon: Ce que je crois. Av Lars Melin s. 119
Notre Dame de Fontenelle. Av Mats Paulson s. 123
Om folkens utveckling. Rundskrivelse. Av Paulus VI s. [125]
–         Inledning s. 126
–         Första delen. Om människans totala utveckling s. 127
·         I. Problemet s. 127
·         II. Kyrkan och utvecklingen s. 128
·         III. Vad bör göras s. 131
–         Andra delen. Ömsesidig utveckling av mänskligheten s. 136
·         I. Hjälp åt de behövande s. 136
·         II. Rättvisa i handelsutbytet s. 139
·         III. Universell kärlek s. 141
–         Slutappell s. 144
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1967 nr 4
Innehåll
Sedan sist s. 149
Lekmännen i kyrkan II. Av Wilhelm Köster SJ s. 152
Den Heliga Stolens diplomati. Av Hugo Tamm s. 157
Markusevangeliet. Av Richard Wehner SJ s. 167
I begynnelsen, ännu. Av Östen Sjöstrand s. 172
En förklaringsdag. Av Östen Sjöstrand s. 172
Gerald Manley Hopkins. Av Lars Melin s. 174
Katolska perspektiv s. 179
Ett svenskt konfraternitetsbrev av år 1438. Av R. Wehner SJ s. 179
Moskva-patriarkatet och övriga kristna kyrkor s. 181
Studenter i Indien s. 185
Jesuitpedagogik. Mabel Lundberg: Jesuitische Anthropologie und Erziehungslehre in der Frühzeit des Ordens (ca 1540–ca 1650). Av Stig Lindholm s. 188
Robert Braun: Geben und Gehen in Wien. Av L. M. s. 189
Tomas Tranströmer: Klanger och spår. Dikter. Av LM s. 190
Ella Hillbäck: Förgäves – men ej förgäves. Av Marianne Sandahl s. 191
Helge Jedenberg: Förankringar. Av Marianne Sandahl s. 191
En bok om dopet i ekumenisk belysning. Utg. av Svenska Faith and Order-Kommittén och redigerad av Torsten Bergsten. Av Henrik Roelvink ofm s. 192
Wort und Sakrament. Herausg. von Heinrich Fries. Av Henrik Roelvink ofm s. 193
Daniel-Rops: Dagligt liv i Palestina på Jesu tid. Av Henrik Roelvink ofm s. 194
Vello Helk: Laurentius Nicolai Norvegus S. J., Examen confessionis fidei synodi upsaliensis in regno Sueciae anno Domini 1593 celebratae. Auctore Laurentio Nicolai Norvego S. J. Av JG s. 194
Werner Osypka: Arbeit und Eigentum. Der Christ in der Welt X:3. Av Mats Wikstrand s. 195
Karl Färber: Zum Inneren Leben – Drittes Brevier. Av SL s. 195
Alf Åberg–Ola Terje: Kungaslott och adelsborgar från vasatiden. Av SL s. 196
Gustav Scherz: Jydsk gårdmandsdatter og skribent. Karen Plovgaard (1887–1966). Av JG s. 196
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1967 nr 5
Innehåll
Sedan sist s. 197
Lekfolkets entré. Av Gunnel Vallquist s. 200
Människa och maskin. Av Sverre Sörenson s. 203
De första kristnas Orient. Jean-Charles et Marianne Sournia: L’Orient des premiers chrétiens. Av Eva Alexanderson s. 207
Ortodox ekumenik. Av Elisabeth Piltz s. 211
Bön. Av Ulla af Wirsén s. 219
Att uthärda. Av Ulla af Wirsén s. 220
Under terror. Av Ulla af Wirsén s. 220
Drunkna i Orient – Eva Alexanderson: Pilgrimsfärd. Av Gerhard Bungerfeldt s. 221
Bonden från Garonne. Jacques Maritain: Le paysan de la Garonne. Av Lars Melin s. 224
Katolska perspektiv s. 228
Polens biskopar om kyrkans läge s. 228
Kristna och muhammedaner s. 231
Peter Wust än en gång. Peter Wust: Gesammelte Werke l–Vlll. Av Hermann Simon s. 238
Shelley Mydans: Thomas. Av SL s. 240
Harrison E. Salisbury: En amerikan i Nordvietnam. Av SL s. 241
Kyrka – Revolution – Struktur. Red. Anne-Marie och Lars Thunberg. Av LM s. 241
Lars Gyllensten: Lotus i Hades. Av LM s. 242
Andreas Edwien: Dogmet om Jesus. Av Josef Bencsik SJ s. 243
Annie Perchenet: Renouveau Communautaire et Unité Chrétienne. Av Ingrid Maria Söderlund OP s. 243
Sexualité humaine. Utg. Centre d’étude Laennec. Av JG s. 244
Hugo Rahner: Abendland, Reden und Aufsätze. Av Alf Härdelin s. 245
Bruno Scherer: Tragik vor dem Kreuz. Av Robert Braun s. 246
Paul K. Kurz: Über moderne Literatur. Av LM s. 246
Helmut Holzapfel: Lob der Laien in der Diaspora. Av Josef Bencsik SJ s. 247
Hermann Joseph Ody: Bildungsformen in den skandinavischen Ländern, Bernard Trouillet: Die schwedischen Schulreformen. Av Klaus Dietz SJ s. 247
Wilhelm Schamoni: Das wahre Gesicht der Heiligen. Av Klaus Dietz SJ s. 248
Ignatius von Loyola: Geistliche Übungen. Übertragung aus dem spanischen Urtext, Erklärung der 20 Anweisungen von Adolf Haas. Av Klaus Dietz SJ s. 248
Josef Pieper: Hoffnung und Geschichte. Av Klaus Dietz SJ s. 248
Bernard Basset: Wir Neurotiker. Av Birgitta Winbäck s. 249
Erik H. Erikson: KuIturkris och religion. Analys av den unge Luthers personlighetsutveckling. Av Birgitta Winbäck s. 249
Göran Palm. En orättvis betraktelse. Av LM s. 249
Varia. Av JG s. 250
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1967 årgång 48