Credo 1970

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1970 nr 1
Innehåll
Sedan sist s. 1
Det gränsöverskridande hoppet. Av Sverre Sörenson s. 5
Från celibat till äktenskap? Av Ida Görres s. 9
Litteratur och teologi. Av Alf Härdelin s. 14
Trons legitimation. Av Erwin Bischofberger s. 19
Perspektiv s. 26
Koncentrationslägret inifrån. Av Halina Strzelecka s. 26
Är positivismen död? Av Rainer Carls SJ s. 30
Förfäderskulten och kristendomen i Kina. Av Carl-Martin Edsman s. 33
Jarl Gallén 60 år. Av Alf Åberg s. 39
Marie Örtagård. Av Sr. M. Patricia OSsS s. 40
Avhelgat prästerskap. Av Werner Eichhorn s. 42
Guds ord i sin trancendens och i min existens. Av L.-M. Dewailly OP s. 44
Gamla och nya böner utgivna av Birgittasystrarna i Vadstena. Av W. K. s. 48
Rudolf Pesch: Neuere Exegese – Verlust oder Gewinn? Av Lars Hartman s. 48
Robert McAfee Brown: The Ecumenical Revolution. Av W. K. s. 48
Augustinus Bea och Willem A. Visser ’t Hooft: Kristen enhet i sikte? Av W. K. s. 49
Tore Furberg: Möte med världsreligionerna. Av Birgitta Winbäck s. 49
Hubert Jedin: La storia della Chiesa è teologia e storia. Av W. K. s. 49
August Franzen och John P. Dolan: A Concise History of the Church. Av mr s. 49
Rosemary Haughton: The Changing Church. Av W. K. s. 50
John J. Heaney: The Modernist Crisis. Von Hügel. Av W. K. s. 50
L.-M. Dewailly OP: Jésus-Christ Parole de Dieu. Av W. K. s. 50
Eugen Walter: Gericht und Vollendung. Av S. S. s. 51
Bernhard Ohse: Der Patriarch Athenagoras von Konstantinopel. Av mr s. 51
Wilhelm Bitter (red.): Att förstå ensamhet. Av Birgitta Winbäck s. 51
Hubert Ries (utg.): Afrikanische Sprichwörter, Ramon Lull: Das Buch vom Liebenden und vom Geliebten. Av mr s. 52
Paul Konrad Kurz: Über moderne Literatur II. Av L. C:s s. 52
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1970 nr 2
Innehåll
Sedan sist s. 53
Samuel Beckett. Av Karl Ragnar Gierow s. 57
Annorlunda än folk är mest. Av Gilbert Keith Chesterton s. 59
Thomas ab Aquino i dag. Av Wilhelm Köster SJ s. 60
Mänsklighetens försörjning i framtiden. Av Fritz Baade s. 67
Kristen tro och Kristi uppståndelse. Av David M. Stanley SJ s. 73
Perspektiv s. 80
Biskopssynoden i Rom 1969. Av Hugo Tamm s. 80
Glimtar från Rumänien. Av Gerhard Podskalsky SJ s. 84
Görtes-Gesellschaft. Av Franz Holin SJ s. 89
En tänkare. Av Maxim Mauritsson s. 91
Teorema. Av Sverre Sörenson s. 92
Objektivitet i humanvetenskaperna. Av Ulf Hannerz s. 94
[När man beskriver idériktningar…]. Av Rainer Carls SJ s. 94
Luke H. Grollenberg: A New Look at an Old Book. Av David Stanley SJ s. 95
Josef Schmid: The Gospel According to Mark. Av David Stanley SJ s. 95
Ivan Engnell: A Rigid Scrutiny. Av David Stanley SJ s. 95
Peter F. Ellis CSsR: The Yahwist – the Bible’s First Theologian. Av W. K. s. 96
Jakob Kremer: Bibellæsning – men hvordan?, Alkuin Heising: Gud bliver altid menneske. Av W. K. s. 96
Die fünf Bücher der Weisung, verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. Av W. K. s. 96
Thierry Maertens & Jean Frisque: Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. Bd I: Erster Adventsonntag bis Sonntag nach Erscheinung. Av fn s. 97
Per-Olof Sjögren: Mässa och mission. Av Birgitta Winbäck s. 97
Josef Sudbrack: Die Glaubwürdigkeit des Glaubens. Av Klaus Dietz SJ s. 97
Johannes B. Lotz: Kreuz und Auferstehung. Av W. K. s. 98
Per Erik Persson (red.): Allting nytt? En bok om Uppsala 68. Av W. K. s. 98
Mårten Mårtensson: Ekumenik i dag. Av W. K. s. 99
Johnson Gnanabaranam: En öppen dörr. Indiska böner i tolkning av Britt G. Hallqvist. Av W. K. s. 99
Ans J. van der Bent: The Christian Marxist Dialogue. Av W. K. s. 99
Georg Siegmund: Die Natur der menschlichen Sexualität. Av mr s. 99
John T. McNeill: Själavårdens historia. Av mr s. 100
Alois Huning: Edith Stein und Peter Wust. Av Birgitta Winbäck s. 100
Bo Setterlind: Korset och stjärnan. Av Birgitta Winbäck s. 100
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1970 nr 3
Innehåll
Sedan sist s. 101
Rom, Genève och utvecklingshjälpen. Av Oswald von Nell-Breuning SJ s. 104
Om människan som helhet. Av Paulus VI s. 110
Dygd och moral. Av Tage Lindbom s. 111
Mänsklighetens försörjning i framtiden. Av Fritz Baade s. 120
Perspektiv s. 124
Bibelsyn och bibelbruk. Av Per Beskow s. 124
Den holländska katekesen i med- och motvind. Av Henrik Roelvink ofm s. 125
Dokument. Av Bengt Thorell s. 132
Aristoteles i Finland. Av Friedo Ricken SJ, Wilhelm Köster SJ s. 136
Tryckt är tryggt. Av W. K. s. 139
Birgittasystrarna i Vadstena: Ord av den heliga Birgitta, Alfons Deissler: Ich werde mit dir sein. Av W. K. s. 141
Berndt Gustafsson: Svenska folkets religion. Av Wolfgang Rüdel SJ s. 141
Ludvig Jönsson: Livsmål. Av W. K. s. 142
Kjell Barnekow m.fl.: Kärlek och äktenskap. Av W. K. s. 142
Åke Kastlund: Resa genom svart och vitt, Dominique Pire: Att bygga fred, James McNeish: Ensam mot mafian. Av Birgitta Winbäck s. 143
Daniel-Rops: The Life of Our Lord. Av A.-Ch. Misgeld s. 144
Dictionnaire de Spiritualité, fascicules XLII-XLII, 1967, fasc. XLIV-XLV, 1968. Av mr s. 144
Hans Urs von Balthasar: Einfaltungen. Av Klaus Dietz SJ s. 145
Valter Öhman: Lekmannatro. Av Sverre Sörenson s. 145
Kristen humanism. Årsbok 1968. Av W. K. s. 145
Sigrid Gillner: Sutenörernas natt. Av Birgitta Winbäck s. 146
Waldemar Hammenhög: Gustav Tjäder. Av Josef Gerlach s. 146
Herder-förlaget. Av W. K. s. 147
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1970 nr 4
Innehåll
Sedan sist s. 151
Evangelium som samhällskritik. Av Lars Hartman s. 153
Begränsningen hos Första Vatikankonciliet. Av Wilhelm Köster SJ s. 159
Vetenskap teknik samhälle. Av Joseph Meurers s. 165
Den öppna horisonten. Av Erwin Bischofberger SJ, Klaus Dietz SJ s. 170
Vår evangeliska tacksamhetsskuld mot Rom. Av José Miguez Bonino s. 175
Perspektiv s. 184
Guds rike enligt Jesu förkunnelse. Av Lars Hartman s. 184
Johannes XXIII:s sanna ansikte. Av Erika Mitterer s. 186
Den stora upptäckten. Av Lorena A. Hickok s. 188
Catharina Broomé OP: Vatikankonciliet. Av Heinrich Wilhelm Feussner SJ s. 193
Vincent M. O’Flaherty SJ: How to make up your mind. Av W. K. s. 193
Jared Wicks: Man yearning for Grace. Av W. K. s. 193
Jean Steinmann: Christentum geht ins Mark. Zwölf Kapitel über den Glauben. Av J. B. s. 194
Pehr EdwaII: Den mannens nästa. Fem kapitel om kyrkans diakoni. Av Birgitta Winbäck s. 195
John Nilsson: En ren och anspråkslös religion. Av B. T. s. 195
Alexander Hjälm: Maktspråk. Av J. B. s. 195
David Holm: Sprängda gränser, Jacob Fuchs: Nach dem Regen, Josef Vital Kopp: Der Tod ist gut. Reflexionen grosser Geister über das Sterben. Av Birgitta Winbäck s. 196
Henry A. Kelly: Towards the Death of Satan. Av J. B. s. 196
Kai Henmark: Jämlikheten och samtalet. Av Birgitta Winbäck s. 196
Eva Alexanderson: Kontradans. Av Lars Melin s. 197
Ragnar Johansson: Teckningar. Av L C:s s. 197
Sten Lindroth: Löjtnant Åhls äventyr. Svenska studier och gestalter. Av F. H. s. 198
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1970 nr 5
Innehåll
Sedan sist s. 199
Newman – profet för vår tid? Av Alf Härdelin s. 203
Ur den heliga Birgittas uppenbarelser. Av Den heliga Birgitta s. 206
Den heliga Birgitta och påven Urban V. Av Birgit Klockars s. 207
Vadstena – ett levande kloster. Av Alf Åberg s. 214
Bertrand Russell. Av Rainer Carls SJ s. 218
Perspektiv s. 222
Kring ”Birgitta-renässansen” i våra dagar. Av Torgny Lindgren s. 222
Naturvetare och Kyrkornas världsråd. Av André Babel s. 225
Den sjuka människan. Av Sverre Sörenson s. 228
”Fe y alegría”. Av Javier Duplá SJ s. 229
Litterär verksamhet tystad. Av Felix Philipp Ingold s. 232
Information – Vetande – Bildning. Av Willi Mader s. 234
Intellektets överlägsenhet. Av Lorena A. Hickok s. 237
Bild, Wort, Symbol in der Theologie. Hrsg. von Wilhelm Heinen. Av Alf Härdelin s. 242
Bjørn Højbo: Nadver og messe. Av fn s. 242
Stig Lindholm: Paulus från Tarsus till Rom. Av René Kieffer OP s. 242
Kathleen Cullen: School and Family. Av mr s. 243
Ernst Tewes: Schwerpunkte der pastoralen Erneuerung. Av W. K. s. 243
Michael Horatczuk: Gedacht, gesagt. Av W. K. s. 243
Carl Martin Edsman: Myt, saga, legend, Carl Martin Edsman: Mystiker i Vällingby. Av B. T. s. 243
Frithiof Dahlby: Symboler och attribut. Av Rainer Carls SJ s. 245
F. W. Dillistone (red.) m.fl. samt Hans Hof: Myt och symbol. Av Rainer Carls SJ s. 245
Jarl Hemberg (utg.): Vårt sociala liv. Av William Kenney CP s. 245
Erik Beijer: Bibelns land – resans mål. Av Birgitta Winbäck s. 246
Olov Hartman: Tiden är kort. Av Birgitta Winbäck s. 246
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1970 årgång 51