Credo 1970

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1970 nr 1
Innehåll
Sedan sists. 1
Det gränsöverskridande hoppet. Av Sverre Sörensons. 5
Från celibat till äktenskap? Av Ida Görress. 9
Litteratur och teologi. Av Alf Härdelins. 14
Trons legitimation. Av Erwin Bischofbergers. 19
Perspektivs. 26
Koncentrationslägret inifrån. Av Halina Strzeleckas. 26
Är positivismen död? Av Rainer Carls SJs. 30
Förfäderskulten och kristendomen i Kina. Av Carl-Martin Edsmans. 33
Jarl Gallén 60 år. Av Alf Åbergs. 39
Marie Örtagård. Av Sr. M. Patricia OSsSs. 40
Avhelgat prästerskap. Av Werner Eichhorns. 42
Guds ord i sin trancendens och i min existens. Av L.-M. Dewailly OPs. 44
Gamla och nya böner utgivna av Birgittasystrarna i Vadstena. Av W. K.s. 48
Rudolf Pesch: Neuere Exegese – Verlust oder Gewinn? Av Lars Hartmans. 48
Robert McAfee Brown: The Ecumenical Revolution. Av W. K.s. 48
Augustinus Bea och Willem A. Visser ’t Hooft: Kristen enhet i sikte? Av W. K.s. 49
Tore Furberg: Möte med världsreligionerna. Av Birgitta Winbäcks. 49
Hubert Jedin: La storia della Chiesa è teologia e storia. Av W. K.s. 49
August Franzen och John P. Dolan: A Concise History of the Church. Av mrs. 49
Rosemary Haughton: The Changing Church. Av W. K.s. 50
John J. Heaney: The Modernist Crisis. Von Hügel. Av W. K.s. 50
L.-M. Dewailly OP: Jésus-Christ Parole de Dieu. Av W. K.s. 50
Eugen Walter: Gericht und Vollendung. Av S. S.s. 51
Bernhard Ohse: Der Patriarch Athenagoras von Konstantinopel. Av mrs. 51
Wilhelm Bitter (red.): Att förstå ensamhet. Av Birgitta Winbäcks. 51
Hubert Ries (utg.): Afrikanische Sprichwörter, Ramon Lull: Das Buch vom Liebenden und vom Geliebten. Av mrs. 52
Paul Konrad Kurz: Über moderne Literatur II. Av L. C:ss. 52
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1970 nr 2
Innehåll
Sedan sists. 53
Samuel Beckett. Av Karl Ragnar Gierows. 57
Annorlunda än folk är mest. Av Gilbert Keith Chestertons. 59
Thomas ab Aquino i dag. Av Wilhelm Köster SJs. 60
Mänsklighetens försörjning i framtiden. Av Fritz Baades. 67
Kristen tro och Kristi uppståndelse. Av David M. Stanley SJs. 73
Perspektivs. 80
Biskopssynoden i Rom 1969. Av Hugo Tamms. 80
Glimtar från Rumänien. Av Gerhard Podskalsky SJs. 84
Görtes-Gesellschaft. Av Franz Holin SJs. 89
En tänkare. Av Maxim Mauritssons. 91
Teorema. Av Sverre Sörensons. 92
Objektivitet i humanvetenskaperna. Av Ulf Hannerzs. 94
[När man beskriver idériktningar…]. Av Rainer Carls SJs. 94
Luke H. Grollenberg: A New Look at an Old Book. Av David Stanley SJs. 95
Josef Schmid: The Gospel According to Mark. Av David Stanley SJs. 95
Ivan Engnell: A Rigid Scrutiny. Av David Stanley SJs. 95
Peter F. Ellis CSsR: The Yahwist – the Bible’s First Theologian. Av W. K.s. 96
Jakob Kremer: Bibellæsning – men hvordan?, Alkuin Heising: Gud bliver altid menneske. Av W. K.s. 96
Die fünf Bücher der Weisung, verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. Av W. K.s. 96
Thierry Maertens & Jean Frisque: Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. Bd I: Erster Adventsonntag bis Sonntag nach Erscheinung. Av fns. 97
Per-Olof Sjögren: Mässa och mission. Av Birgitta Winbäcks. 97
Josef Sudbrack: Die Glaubwürdigkeit des Glaubens. Av Klaus Dietz SJs. 97
Johannes B. Lotz: Kreuz und Auferstehung. Av W. K.s. 98
Per Erik Persson (red.): Allting nytt? En bok om Uppsala 68. Av W. K.s. 98
Mårten Mårtensson: Ekumenik i dag. Av W. K.s. 99
Johnson Gnanabaranam: En öppen dörr. Indiska böner i tolkning av Britt G. Hallqvist. Av W. K.s. 99
Ans J. van der Bent: The Christian Marxist Dialogue. Av W. K.s. 99
Georg Siegmund: Die Natur der menschlichen Sexualität. Av mrs. 99
John T. McNeill: Själavårdens historia. Av mrs. 100
Alois Huning: Edith Stein und Peter Wust. Av Birgitta Winbäcks. 100
Bo Setterlind: Korset och stjärnan. Av Birgitta Winbäcks. 100
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1970 nr 3
Innehåll
Sedan sists. 101
Rom, Genève och utvecklingshjälpen. Av Oswald von Nell-Breuning SJs. 104
Om människan som helhet. Av Paulus VIs. 110
Dygd och moral. Av Tage Lindboms. 111
Mänsklighetens försörjning i framtiden. Av Fritz Baades. 120
Perspektivs. 124
Bibelsyn och bibelbruk. Av Per Beskows. 124
Den holländska katekesen i med- och motvind. Av Henrik Roelvink ofms. 125
Dokument. Av Bengt Thorells. 132
Aristoteles i Finland. Av Friedo Ricken SJ, Wilhelm Köster SJs. 136
Tryckt är tryggt. Av W. K.s. 139
Birgittasystrarna i Vadstena: Ord av den heliga Birgitta, Alfons Deissler: Ich werde mit dir sein. Av W. K.s. 141
Berndt Gustafsson: Svenska folkets religion. Av Wolfgang Rüdel SJs. 141
Ludvig Jönsson: Livsmål. Av W. K.s. 142
Kjell Barnekow m.fl.: Kärlek och äktenskap. Av W. K.s. 142
Åke Kastlund: Resa genom svart och vitt, Dominique Pire: Att bygga fred, James McNeish: Ensam mot mafian. Av Birgitta Winbäcks. 143
Daniel-Rops: The Life of Our Lord. Av A.-Ch. Misgelds. 144
Dictionnaire de Spiritualité, fascicules XLII-XLII, 1967, fasc. XLIV-XLV, 1968. Av mrs. 144
Hans Urs von Balthasar: Einfaltungen. Av Klaus Dietz SJs. 145
Valter Öhman: Lekmannatro. Av Sverre Sörensons. 145
Kristen humanism. Årsbok 1968. Av W. K.s. 145
Sigrid Gillner: Sutenörernas natt. Av Birgitta Winbäcks. 146
Waldemar Hammenhög: Gustav Tjäder. Av Josef Gerlachs. 146
Herder-förlaget. Av W. K.s. 147
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1970 nr 4
Innehåll
Sedan sists. 151
Evangelium som samhällskritik. Av Lars Hartmans. 153
Begränsningen hos Första Vatikankonciliet. Av Wilhelm Köster SJs. 159
Vetenskap teknik samhälle. Av Joseph Meurerss. 165
Den öppna horisonten. Av Erwin Bischofberger SJ, Klaus Dietz SJs. 170
Vår evangeliska tacksamhetsskuld mot Rom. Av José Miguez Boninos. 175
Perspektivs. 184
Guds rike enligt Jesu förkunnelse. Av Lars Hartmans. 184
Johannes XXIII:s sanna ansikte. Av Erika Mitterers. 186
Den stora upptäckten. Av Lorena A. Hickoks. 188
Catharina Broomé OP: Vatikankonciliet. Av Heinrich Wilhelm Feussner SJs. 193
Vincent M. O’Flaherty SJ: How to make up your mind. Av W. K.s. 193
Jared Wicks: Man yearning for Grace. Av W. K.s. 193
Jean Steinmann: Christentum geht ins Mark. Zwölf Kapitel über den Glauben. Av J. B.s. 194
Pehr EdwaII: Den mannens nästa. Fem kapitel om kyrkans diakoni. Av Birgitta Winbäcks. 195
John Nilsson: En ren och anspråkslös religion. Av B. T.s. 195
Alexander Hjälm: Maktspråk. Av J. B.s. 195
David Holm: Sprängda gränser, Jacob Fuchs: Nach dem Regen, Josef Vital Kopp: Der Tod ist gut. Reflexionen grosser Geister über das Sterben. Av Birgitta Winbäcks. 196
Henry A. Kelly: Towards the Death of Satan. Av J. B.s. 196
Kai Henmark: Jämlikheten och samtalet. Av Birgitta Winbäcks. 196
Eva Alexanderson: Kontradans. Av Lars Melins. 197
Ragnar Johansson: Teckningar. Av L C:ss. 197
Sten Lindroth: Löjtnant Åhls äventyr. Svenska studier och gestalter. Av F. H.s. 198
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1970 nr 5
Innehåll
Sedan sists. 199
Newman – profet för vår tid? Av Alf Härdelins. 203
Ur den heliga Birgittas uppenbarelser. Av Den heliga Birgittas. 206
Den heliga Birgitta och påven Urban V. Av Birgit Klockarss. 207
Vadstena – ett levande kloster. Av Alf Åbergs. 214
Bertrand Russell. Av Rainer Carls SJs. 218
Perspektivs. 222
Kring ”Birgitta-renässansen” i våra dagar. Av Torgny Lindgrens. 222
Naturvetare och Kyrkornas världsråd. Av André Babels. 225
Den sjuka människan. Av Sverre Sörensons. 228
”Fe y alegría”. Av Javier Duplá SJs. 229
Litterär verksamhet tystad. Av Felix Philipp Ingolds. 232
Information – Vetande – Bildning. Av Willi Maders. 234
Intellektets överlägsenhet. Av Lorena A. Hickoks. 237
Bild, Wort, Symbol in der Theologie. Hrsg. von Wilhelm Heinen. Av Alf Härdelins. 242
Bjørn Højbo: Nadver og messe. Av fns. 242
Stig Lindholm: Paulus från Tarsus till Rom. Av René Kieffer OPs. 242
Kathleen Cullen: School and Family. Av mrs. 243
Ernst Tewes: Schwerpunkte der pastoralen Erneuerung. Av W. K.s. 243
Michael Horatczuk: Gedacht, gesagt. Av W. K.s. 243
Carl Martin Edsman: Myt, saga, legend, Carl Martin Edsman: Mystiker i Vällingby. Av B. T.s. 243
Frithiof Dahlby: Symboler och attribut. Av Rainer Carls SJs. 245
F. W. Dillistone (red.) m.fl. samt Hans Hof: Myt och symbol. Av Rainer Carls SJs. 245
Jarl Hemberg (utg.): Vårt sociala liv. Av William Kenney CPs. 245
Erik Beijer: Bibelns land – resans mål. Av Birgitta Winbäcks. 246
Olov Hartman: Tiden är kort. Av Birgitta Winbäcks. 246
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1970 årgång 51