Credo 1974

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1974 nr 1
Innehållet
Sedan sists. 1
Människan Thomas av Aquino. Av Amadeo Paolino SJs. 3
Problemet Böll. Av Bengt Thorells. 9
Universitet och engagemang. Av Gabriel Ph. Widmers. 23
Perspektivs. 33
Att bemästra framtiden. Av Joseph Johlin SJs. 33
Polen 1973. Av Gerhard Podskalsky SJs. 40
Alf Härdelin: Aquae et vini mysterium. Av Anders Ekenbergs. 43
Christoffer Klasson: Ortodoxa Kyrkan. Av W. K.s. 44
Andreas Aarflot (red.): Kirke og stat i de nordiske Iand. Av Sven-Erik Brodds. 44
S. Erlandsson, G. A. Danell, D. Hedegård: Det står skrivet. Biblicum svarar biskopskommissionen, Ingemar Furberg: Bibelsyn och Bibelbruk i kritisk belysning, Ditt ord är sanning. En handbok om Bibeln tillägnad David Hedegård. Av Lechard Johannessons. 45
Karl-Erik Johansson: Prästmötet – en fungerande institution? Av Lechard Johannessons. 46
Jan Arvid Hellström: En resa till medeltiden. Av W. K.s. 47
David Svenungsson: Strövtåg i fornkyrkans Rom. Av W. K.s. 47
Gerhard Wehle (utg.): Pädagogik aktuell. Av Klaus Dietz SJs. 47
John Hick: Religionsfilosofi. Av W. K.s. 47
Jacques Monod: Slump och nödvändighet. Om den moderna biologins naturfilosofi. Av W. K.s. 48
Jean Ladrière: Language and Belief. Av Sverre Sörensons. 48
W. A. Visser ’t Hooft: Världen var min församling. Ett liv i ekumenikens tjänst. Av Birgitta Winbäcks. 48
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1974 nr 2
Innehåll
Sedan sists. 49
Thomas av Aquinos verk. Av Amadeo Paolino SJs. 51
En svensk upplever Europa. Av Alf Åbergs. 57
Den kristna tron och människans handlande. Av Erwin Bischofberger SJs. 61
Natten. Av Charles Péguy. Inledning av Michel de Paillerets OPs. 67
Perspektivs. 84
Birgitta och psykologen. Hjalmar Sundén: Den heliga Birgitta – ormungens moder som blev Kristi brud. Av Sven Stolpes. 84
Altomünster. Av Torgny Lindgrens. 85
Reflexioner om predikan och religiöst språk. Av Per Blocks. 87
Borgarklassens diskreta charm. Av Sverre Sörensons. 90
Herbert Tingsten in memoriam. Av Gunnel Vallquists. 91
Aron Andersson: Birgitta och det heliga landet. Av T. Lgns. 93
Hennes röst skall höras. Svensk Pastoraltidskrift. Av T. Lgns. 93
Birgittaminnet. Av T. Lgns. 93
Sigrid Gillner: Om välfärdssamhället blir skräcksamhället? Av Cecilia Sidenbladhs. 94
Karl Kautsky: Kristendom och socialism. Av Cecilia Sidenbladhs. 94
Patrik Reuterswärd: Jesu liv i konsten. Av Cecilia Sidenbladhs. 95
Olle O-son Liberg: Handbok för kristna amatörer. Av W. K.s. 96
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1974 nr 3
Innehåll
Sedan sists. 97
Thomas av Aquino om språket. Av Michel de Paillerets OPs. 100
Ondskan – några nya rön. Av Lars Melins. 108
Max Horkheimer. Av Wilhelm Köster SJs. 113
Barnet i Mauriacs värld. Av Jarl Ekmans. 120
Perspektivs. 125
Aquinatens ungdomsår. Av Jarl Galléns. 125
Kardinal Josef Mindszenty. Av Björn Arrhéns. 126
Ärkebiskop Unni. Av Bror Janssons. 128
Birgittiana. Av Torgny Lindgrens. 129
Biblioteket och den högre bildningen. Av Rudolph C. Ellsworths. 130
Thomas Merton: Sinfonie für einen Seevogel und andere Texte des Tschuang Tse, Contemplative Prayer. Av Patrick Handley SJs. 136
Sancta Birgitta: Revelaciones, book V (Liber Questionum), ed. by Birger Bergh, Sancta Birgitta: Opera minora II (Sermo Angelicus), ed. by Sten Eklund. Av Constantin Becker SJs. 136
Ivar Lundgren: Den nya väckelsen. Av Maxim Mauritssons. 137
Vad folk grubblar på. En studiebok om moderna människors livsfrågor. Redigerad av Stig Svärd. Av Maxim Mauritssons. 137
Sten Lindroth: Epoker och människor. Idéhistoriska uppsatser. Av Maxim Mauritssons. 138
Frithjof Schuon: Tidlös besinning i besinningslös tid. Av Walther Manns. 138
Gunnar Smedberg: Nordens första kyrkor. En kyrkorättslig studie. Av Walther Manns. 139
Sven Stolpe berättar: Vasatid och stormaktstid. Svenska folkets litteraturhistoria II. Av Lars Melins. 140
Helmut Holzapfel: Das katholische Schulwesen in der Nordischen Mission. Av Klaus Dietz SJs. 141
Graham Greene: Honorärkonsuln. Av Lars Melins. 141
Sigbert Axelson och Carl-Henric Grenholm: Palestinafrågan och den kristna opinionen. Av Cecilia Sidenbladhs. 142
Jordan Raditjkov: Bortom Ural. Av Cecilia Sidenbladhs. 142
Robert Murray: Resor till heliga mål. Av R. P. Th.s. 143
Reinhard Raffalt: Wohin steuert der Vatikan? Papst zwischen Religion und Politik. Av Wilhelm Imkamps. 144
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1974 nr 4
Innehåll
Sedan sists. 145
Om rättstavning. Av Bengt Thorells. 147
Den karismatiska rörelsen inom den katolska kyrkan. Av Maxim Mauritssons. 150
Thomas ab Aquinos teologi. Av Wilhelm Köster SJs. 162
Den korsfästa människan. Av Lars Custoss. 167
”Hjärtats renhet” i Mauriacs liv och verk. Av Jarl Ekmans. 171
Perspektivs. 175
Tanke utan tro? Av Martha Vennerstens. 175
Skönlitterära framställningar av den heliga Birgitta, hennes familj och birgittinorden. Av Tryggve Lundéns. 177
Resa i Japan i Kirishitan-spår. Av John Petersons. 187
Neues Glaubensbuch. Der gemeinsame christliche Glaube. Herausgeg. von Johannes Feiner und Lukas Vischer. Av W. K.s. 192
Civiltà Cattolica 1850–1945. Antologia a cura di Gabriele De Rosa. 4 volumi. Av JGs. 193
Bengt Ingmar Kilström: Franciskanska perspektiv. Av Walther Manns. 193
Tage Lindbom: Agnarna och vetet. Av W. K.s. 194
Åke Ohlmarks, Berndt Gustafsson: Svenskarnas religion. Av W. K.s. 194
lgnacio Escribano-Alberca: Glaube und Gotteserkenntnis in der Schriftkund Patristik. Handbuch der Dogmengeschichte l/2a. Av W. K.s. 195
Claudel på Sjöbergs vis. Av Cecilia Sidenbladhs. 195
Bergmans Till Damaskas. Av Cecilia Sidenbladhs. 196
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1974 nr 5
Innehåll
Josef Gerlach SJ. Josef Gerlach, Guds gode och trogne tjänare. Av Gunnel Vallquists. 197
Pater Gerlach och hans tid. Av Wilhelm Köster SJs. 198
Sedan sists. 200
Ekumenik på 1200-talet. Andra Lyonkonciliet. Av Marie-Humbert Vicaire OPs. 201
Tre gånger allvar. Till definitionen av ett begrepp. Av Stig Strömholms. 206
Budskapet till Maria av Paul Claudel. Av Jean Paillard OPs. 211
Det utsuddade ansiktet. Av Ioanna Kuçuradis. 217
Kyrkoläraren Bonaventura. Av Vitale Bommarco OFMConvs. 222
Perspektivs. 226
S:t Thomas i datamaskinen. Av Rainer Carlss. 226
Kina och den katolska kyrkan. Av Björn Arrhéns. 227
Slutet och början av ordenslivet i Svenska kyrkan. Av Sven-Erik Brodds. 230
En rysk pilgrims berättelse. Av mrs. 241
Dictionnaire de Spiritualité, fascicules LIV-LV (1973), LVI (1974). Av W. K.s. 241
René Voillaume: – ligesom Jesus i Nazaret. Av W. K.s. 242
Günter Höver: Einmal Jenseits and zurück. Av Klaus Dietz SJs. 242
Hugo M. Enomiya-Lassalle: Meditation – en väg till gudsupplevelse. Av W. K.s. 242
Nils-Olof Jacobson (red.): Meditationens vägar. Av W. K.s. 243
Johann B. Metz, Jürgen Moltmann: Leidengeschichte. Zwei Meditationen. Av W. K.s. 243
Rudolf Schnackenburg: The Will to BeIieve. Meditations on New Testament Themes. Av W. K.s. 243
Gunnar Hillerdal, Berndt Gustafsson: De såg och hörde Jesus. Om kristusuppenbarelser i vår tid. Av Klaus Dietz SJs. 244
Marie Noel: Erfahrungen mit Gott, Ferdinand Kerstiens: Der Weg Jesu, Johanna Klink: Nicht in Sturm, nicht in Feuer. Av W. K.s. 244
Charles Harold Dodd: Kristendomens grundare. Av W. K.s. 244
Wolfgang Beinert: Heute von Maria reden? Av W. K.s. 245
Joseph A. Fitzmyer: Paulinsk teologi. Av W. K.s. 245
Hans L. Martensen m. fl.: Hvordan bliver kirken fornyet?, Lars Lindberg: En levande gudstjänst – en levande församling, Alfred Schilling: Der Herr and seine Kirche, Alfred Läpple: Troens Grundsandheder, Harald GeeImuyden: Den sunda läran. Av W. K.s. 245
Dietrich von Hildebrand: Der verwüstete Weinberg, Gesammelte Verke ll. Ethik, III. Das Wesen der Liebe, X. Die Umgestaltung in Christus. Av W. K.s. 246
Lettres au Père Riobé, Diskussion um den Priester. Briefe an Bischof Riobé. Av W. K.s. 246
Birgitta, klostergrunderskan. Verket och dess aktualitet. Utg. av Societas Sanctae Birgittae. Av T. Lgns. 246
Hubert Jedin (utg.): Handbuch der Kirchengeschichte II, Die Reichskirche nach Konstantin dem Großen. Av W. K.s. 247
Viktor E. Frankl: Der unbewußte Gott. Psychotherapie und Religion. Av mrs. 247
Åke V. Ström: Psykologi och religion. Översikt över religionspsykologin. Av Klaus Dietz SJs. 247
Martin Heidegger: Teknikens väsen och andra uppsatser. Av W. K.s. 248
Birger Sjöberg: Helst jag ville tro. Ett urval dikter kommenterade av Gunnel Vallquist, Siv Svensson: Drunknande i allrörelsen, Lars Lindman: Sänd, Sven Sixten: Bön i nutid. Av W. K.s. 248
F. J. Nordstedt: Den döde. Av Cecilia Sidenbladhs. 249
Carl-Gustaf LiIius: Metsytiska boken. En roman om tanken. Av Cecilia Sidenbladhs. 249
Torsten Nilsson: Septem improvisationes pro organo, Deuteroskopi. Av Alf Härdelins. 250
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1974 årgång 55