Credo 1974

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1974 nr 1
Innehållet
Sedan sist s. 1
Människan Thomas av Aquino. Av Amadeo Paolino SJ s. 3
Problemet Böll. Av Bengt Thorell s. 9
Universitet och engagemang. Av Gabriel Ph. Widmer s. 23
Perspektiv s. 33
Att bemästra framtiden. Av Joseph Johlin SJ s. 33
Polen 1973. Av Gerhard Podskalsky SJ s. 40
Alf Härdelin: Aquae et vini mysterium. Av Anders Ekenberg s. 43
Christoffer Klasson: Ortodoxa Kyrkan. Av W. K. s. 44
Andreas Aarflot (red.): Kirke og stat i de nordiske Iand. Av Sven-Erik Brodd s. 44
S. Erlandsson, G. A. Danell, D. Hedegård: Det står skrivet. Biblicum svarar biskopskommissionen, Ingemar Furberg: Bibelsyn och Bibelbruk i kritisk belysning, Ditt ord är sanning. En handbok om Bibeln tillägnad David Hedegård. Av Lechard Johannesson s. 45
Karl-Erik Johansson: Prästmötet – en fungerande institution? Av Lechard Johannesson s. 46
Jan Arvid Hellström: En resa till medeltiden. Av W. K. s. 47
David Svenungsson: Strövtåg i fornkyrkans Rom. Av W. K. s. 47
Gerhard Wehle (utg.): Pädagogik aktuell. Av Klaus Dietz SJ s. 47
John Hick: Religionsfilosofi. Av W. K. s. 47
Jacques Monod: Slump och nödvändighet. Om den moderna biologins naturfilosofi. Av W. K. s. 48
Jean Ladrière: Language and Belief. Av Sverre Sörenson s. 48
W. A. Visser ’t Hooft: Världen var min församling. Ett liv i ekumenikens tjänst. Av Birgitta Winbäck s. 48
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1974 nr 2
Innehåll
Sedan sist s. 49
Thomas av Aquinos verk. Av Amadeo Paolino SJ s. 51
En svensk upplever Europa. Av Alf Åberg s. 57
Den kristna tron och människans handlande. Av Erwin Bischofberger SJ s. 61
Natten. Av Charles Péguy. Inledning av Michel de Paillerets OP s. 67
Perspektiv s. 84
Birgitta och psykologen. Hjalmar Sundén: Den heliga Birgitta – ormungens moder som blev Kristi brud. Av Sven Stolpe s. 84
Altomünster. Av Torgny Lindgren s. 85
Reflexioner om predikan och religiöst språk. Av Per Block s. 87
Borgarklassens diskreta charm. Av Sverre Sörenson s. 90
Herbert Tingsten in memoriam. Av Gunnel Vallquist s. 91
Aron Andersson: Birgitta och det heliga landet. Av T. Lgn s. 93
Hennes röst skall höras. Svensk Pastoraltidskrift. Av T. Lgn s. 93
Birgittaminnet. Av T. Lgn s. 93
Sigrid Gillner: Om välfärdssamhället blir skräcksamhället? Av Cecilia Sidenbladh s. 94
Karl Kautsky: Kristendom och socialism. Av Cecilia Sidenbladh s. 94
Patrik Reuterswärd: Jesu liv i konsten. Av Cecilia Sidenbladh s. 95
Olle O-son Liberg: Handbok för kristna amatörer. Av W. K. s. 96
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1974 nr 3
Innehåll
Sedan sist s. 97
Thomas av Aquino om språket. Av Michel de Paillerets OP s. 100
Ondskan – några nya rön. Av Lars Melin s. 108
Max Horkheimer. Av Wilhelm Köster SJ s. 113
Barnet i Mauriacs värld. Av Jarl Ekman s. 120
Perspektiv s. 125
Aquinatens ungdomsår. Av Jarl Gallén s. 125
Kardinal Josef Mindszenty. Av Björn Arrhén s. 126
Ärkebiskop Unni. Av Bror Jansson s. 128
Birgittiana. Av Torgny Lindgren s. 129
Biblioteket och den högre bildningen. Av Rudolph C. Ellsworth s. 130
Thomas Merton: Sinfonie für einen Seevogel und andere Texte des Tschuang Tse, Contemplative Prayer. Av Patrick Handley SJ s. 136
Sancta Birgitta: Revelaciones, book V (Liber Questionum), ed. by Birger Bergh, Sancta Birgitta: Opera minora II (Sermo Angelicus), ed. by Sten Eklund. Av Constantin Becker SJ s. 136
Ivar Lundgren: Den nya väckelsen. Av Maxim Mauritsson s. 137
Vad folk grubblar på. En studiebok om moderna människors livsfrågor. Redigerad av Stig Svärd. Av Maxim Mauritsson s. 137
Sten Lindroth: Epoker och människor. Idéhistoriska uppsatser. Av Maxim Mauritsson s. 138
Frithjof Schuon: Tidlös besinning i besinningslös tid. Av Walther Mann s. 138
Gunnar Smedberg: Nordens första kyrkor. En kyrkorättslig studie. Av Walther Mann s. 139
Sven Stolpe berättar: Vasatid och stormaktstid. Svenska folkets litteraturhistoria II. Av Lars Melin s. 140
Helmut Holzapfel: Das katholische Schulwesen in der Nordischen Mission. Av Klaus Dietz SJ s. 141
Graham Greene: Honorärkonsuln. Av Lars Melin s. 141
Sigbert Axelson och Carl-Henric Grenholm: Palestinafrågan och den kristna opinionen. Av Cecilia Sidenbladh s. 142
Jordan Raditjkov: Bortom Ural. Av Cecilia Sidenbladh s. 142
Robert Murray: Resor till heliga mål. Av R. P. Th. s. 143
Reinhard Raffalt: Wohin steuert der Vatikan? Papst zwischen Religion und Politik. Av Wilhelm Imkamp s. 144
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1974 nr 4
Innehåll
Sedan sist s. 145
Om rättstavning. Av Bengt Thorell s. 147
Den karismatiska rörelsen inom den katolska kyrkan. Av Maxim Mauritsson s. 150
Thomas ab Aquinos teologi. Av Wilhelm Köster SJ s. 162
Den korsfästa människan. Av Lars Custos s. 167
”Hjärtats renhet” i Mauriacs liv och verk. Av Jarl Ekman s. 171
Perspektiv s. 175
Tanke utan tro? Av Martha Vennersten s. 175
Skönlitterära framställningar av den heliga Birgitta, hennes familj och birgittinorden. Av Tryggve Lundén s. 177
Resa i Japan i Kirishitan-spår. Av John Peterson s. 187
Neues Glaubensbuch. Der gemeinsame christliche Glaube. Herausgeg. von Johannes Feiner und Lukas Vischer. Av W. K. s. 192
Civiltà Cattolica 1850–1945. Antologia a cura di Gabriele De Rosa. 4 volumi. Av JG s. 193
Bengt Ingmar Kilström: Franciskanska perspektiv. Av Walther Mann s. 193
Tage Lindbom: Agnarna och vetet. Av W. K. s. 194
Åke Ohlmarks, Berndt Gustafsson: Svenskarnas religion. Av W. K. s. 194
lgnacio Escribano-Alberca: Glaube und Gotteserkenntnis in der Schriftkund Patristik. Handbuch der Dogmengeschichte l/2a. Av W. K. s. 195
Claudel på Sjöbergs vis. Av Cecilia Sidenbladh s. 195
Bergmans Till Damaskas. Av Cecilia Sidenbladh s. 196
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1974 nr 5
Innehåll
Josef Gerlach SJ. Josef Gerlach, Guds gode och trogne tjänare. Av Gunnel Vallquist s. 197
Pater Gerlach och hans tid. Av Wilhelm Köster SJ s. 198
Sedan sist s. 200
Ekumenik på 1200-talet. Andra Lyonkonciliet. Av Marie-Humbert Vicaire OP s. 201
Tre gånger allvar. Till definitionen av ett begrepp. Av Stig Strömholm s. 206
Budskapet till Maria av Paul Claudel. Av Jean Paillard OP s. 211
Det utsuddade ansiktet. Av Ioanna Kuçuradi s. 217
Kyrkoläraren Bonaventura. Av Vitale Bommarco OFMConv s. 222
Perspektiv s. 226
S:t Thomas i datamaskinen. Av Rainer Carls s. 226
Kina och den katolska kyrkan. Av Björn Arrhén s. 227
Slutet och början av ordenslivet i Svenska kyrkan. Av Sven-Erik Brodd s. 230
En rysk pilgrims berättelse. Av mr s. 241
Dictionnaire de Spiritualité, fascicules LIV-LV (1973), LVI (1974). Av W. K. s. 241
René Voillaume: – ligesom Jesus i Nazaret. Av W. K. s. 242
Günter Höver: Einmal Jenseits and zurück. Av Klaus Dietz SJ s. 242
Hugo M. Enomiya-Lassalle: Meditation – en väg till gudsupplevelse. Av W. K. s. 242
Nils-Olof Jacobson (red.): Meditationens vägar. Av W. K. s. 243
Johann B. Metz, Jürgen Moltmann: Leidengeschichte. Zwei Meditationen. Av W. K. s. 243
Rudolf Schnackenburg: The Will to BeIieve. Meditations on New Testament Themes. Av W. K. s. 243
Gunnar Hillerdal, Berndt Gustafsson: De såg och hörde Jesus. Om kristusuppenbarelser i vår tid. Av Klaus Dietz SJ s. 244
Marie Noel: Erfahrungen mit Gott, Ferdinand Kerstiens: Der Weg Jesu, Johanna Klink: Nicht in Sturm, nicht in Feuer. Av W. K. s. 244
Charles Harold Dodd: Kristendomens grundare. Av W. K. s. 244
Wolfgang Beinert: Heute von Maria reden? Av W. K. s. 245
Joseph A. Fitzmyer: Paulinsk teologi. Av W. K. s. 245
Hans L. Martensen m. fl.: Hvordan bliver kirken fornyet?, Lars Lindberg: En levande gudstjänst – en levande församling, Alfred Schilling: Der Herr and seine Kirche, Alfred Läpple: Troens Grundsandheder, Harald GeeImuyden: Den sunda läran. Av W. K. s. 245
Dietrich von Hildebrand: Der verwüstete Weinberg, Gesammelte Verke ll. Ethik, III. Das Wesen der Liebe, X. Die Umgestaltung in Christus. Av W. K. s. 246
Lettres au Père Riobé, Diskussion um den Priester. Briefe an Bischof Riobé. Av W. K. s. 246
Birgitta, klostergrunderskan. Verket och dess aktualitet. Utg. av Societas Sanctae Birgittae. Av T. Lgn s. 246
Hubert Jedin (utg.): Handbuch der Kirchengeschichte II, Die Reichskirche nach Konstantin dem Großen. Av W. K. s. 247
Viktor E. Frankl: Der unbewußte Gott. Psychotherapie und Religion. Av mr s. 247
Åke V. Ström: Psykologi och religion. Översikt över religionspsykologin. Av Klaus Dietz SJ s. 247
Martin Heidegger: Teknikens väsen och andra uppsatser. Av W. K. s. 248
Birger Sjöberg: Helst jag ville tro. Ett urval dikter kommenterade av Gunnel Vallquist, Siv Svensson: Drunknande i allrörelsen, Lars Lindman: Sänd, Sven Sixten: Bön i nutid. Av W. K. s. 248
F. J. Nordstedt: Den döde. Av Cecilia Sidenbladh s. 249
Carl-Gustaf LiIius: Metsytiska boken. En roman om tanken. Av Cecilia Sidenbladh s. 249
Torsten Nilsson: Septem improvisationes pro organo, Deuteroskopi. Av Alf Härdelin s. 250
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1974 årgång 55