Delade meningar i Tyskland om kvinnliga diakoner

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Inom den tyska katolska biskopskonferensen går meningarna vitt isär om det kvinnliga diakonatet. Medan ordföranden i den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, när stiftsmötet i Freiburg avslutades i söndags sade att han skulle verka för att det skapades ett nytt ämbete för kvinnliga diakoner i katolska kyrkan, så såg biskopen av Regensburg Rudolf Voderholzer likaså i söndags ingen chans för kvinnor att vigas till diakonatet.

Voderholzer förklarade på sitt stifts hemsida noggrant hur diakonatet liksom präst- och biskopsämbetet oskiljaktigt hör till ett enda vigningssakrament. Detta sakrament är enligt kyrkans bibliskt grundade tradition förbehållet män.

Ärkebiskop Zollitsch hade under veckoslutet uttalat sig på ett annat sätt inför de trehundra församlade i stiftet Freiburg. Han kommer att understödja införandet av ett nytt kyrkligt diakonat för kvinnor, betonade han enligt den tyska katolska nyhetsbyrån KNA. Han kommer att verka för ”nya kyrkliga tjänster och ämbeten som står öppna även för kvinnor, som till exempel ett särskilt diakonat för kvinnor”. Zollitsch sade att han gör detta ”på den katolska kyrkolärans grund”.

Ärkebiskop Zollitsch lovade att gripa sig an med också de andra utvecklade kyrkliga reformförslagen: ”Inget kommer att glömmas eller gå förlorat. Jag garanterar att ämnena stannar kvar på agendan”, sade ordföranden i den tyska biskopskonferensen. Han vill gå till mötes de skilda som är omgifta och som hittills varit utestängda från viktiga delar av det kyrkliga livet, som att ta emot kommunionen.

I Bayern ser däremot biskop Voderholzer ingen möjlighet för kvinnor att vigas till diakonatet. Enligt hans mening har dessutom en abbedissa, en generalföreståndarinna, en rådgivare i ordinariaten eller kvinnlig rektor för en kyrklig skola ”väsentligt flera möjligheter” än vad som skulle vara möjligt i ett nytt kvinnligt ämbete. Han refererade uttryckligen till aktuella utsagor av Zollitsch.

Kathpress 2013-04-29

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Inom den tyska katolska biskopskonferensen går meningarna vitt isär om det kvinnliga diakonatet. Medan ordföranden i den tyska katolska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, när stiftsmötet i Freiburg avslutades i söndags sade att han skulle verka för att det skapades ett nytt ämbete för kvinnliga diakoner i katolska kyrkan, så såg biskopen av Regensburg Rudolf Voderholzer likaså i söndags ingen chans för kvinnor att vigas till diakonatet.

Voderholzer förklarade på sitt stifts hemsida noggrant hur diakonatet liksom präst- och biskopsämbetet oskiljaktigt hör till ett enda vigningssakrament. Detta sakrament är enligt kyrkans bibliskt grundade tradition förbehållet män.

Ärkebiskop Zollitsch hade under veckoslutet uttalat sig på ett annat sätt inför de trehundra församlade i stiftet Freiburg. Han kommer att understödja införandet av ett nytt kyrkligt diakonat för kvinnor, betonade han enligt den tyska katolska nyhetsbyrån KNA. Han kommer att verka för ”nya kyrkliga tjänster och ämbeten som står öppna även för kvinnor, som till exempel ett särskilt diakonat för kvinnor”. Zollitsch sade att han gör detta ”på den katolska kyrkolärans grund”.

Ärkebiskop Zollitsch lovade att gripa sig an med också de andra utvecklade kyrkliga reformförslagen: ”Inget kommer att glömmas eller gå förlorat. Jag garanterar att ämnena stannar kvar på agendan”, sade ordföranden i den tyska biskopskonferensen. Han vill gå till mötes de skilda som är omgifta och som hittills varit utestängda från viktiga delar av det kyrkliga livet, som att ta emot kommunionen.

I Bayern ser däremot biskop Voderholzer ingen möjlighet för kvinnor att vigas till diakonatet. Enligt hans mening har dessutom en abbedissa, en generalföreståndarinna, en rådgivare i ordinariaten eller kvinnlig rektor för en kyrklig skola ”väsentligt flera möjligheter” än vad som skulle vara möjligt i ett nytt kvinnligt ämbete. Han refererade uttryckligen till aktuella utsagor av Zollitsch.

Kathpress 2013-04-29