Diktatur är det största hotet mot religionsfrihet

Den arabiska våren, uppsvinget för politisk Islam och – medaljens baksida – hoten mot skyddet av religiösa minoriteter är temata som just nu diskuteras i den kända italienska badorten Rimini. Vid det varje år återkommande Rimini meeting, som organiseras av den katolska lekmannarörelsen Communione e Liberazione, samlas flera tusen religiösa, politiska och andra auktoriteter från hela världen. Bland dessa finns Wael Farouq. Han är muslim och professor vid American University of Cairo. Han talade i Rimini om följderna av den Arabiska våren för de religiösa minoriteterna.

”Jag tror att stereotyperna är de största fienderna för religionsfriheten, och även för själva religionen. Man kan i Egypten träffa på muslimer, men även kristna, som uttalar utan vidare: ’Jag hatar de kristna’, eller ’Jag hatar muslimer’. Men om man ber om exempel på någon ur den hatade gruppen, när man frågar efter konkreta namn, då säger de ingenting. Stereotyperna är det största problemet och det största hotet för religionsfriheten som främjar hatet bland folken i denna värld.”

Då utnyttjas de konfessionsrelaterade spänningarna ofta också medvetet av regeringarna, ja, de underblåses, eftersom regeringarna tror sig på så sätt kunna vinna egna fördelar:

”I de flesta länderna i den islamska världen finns en djup klyfta mellan regeringarna och befolkningen, eftersom regeringarna för de mesta profiterar av starka konfessionsrelaterade spänningar”, förklarar professorn. ”I Egypten, till exempel, ledsagas varje viktig politisk händelse av ett angrepp på en kyrka, och detta leder människornas uppmärksamhet bort från det som just då sker på den politiska arenan. Därför är, enligt min uppfattning, diktaturerna i Mellanöstern ingalunda att anse som beskyddare för religiösa minoriteter. De är de största hoten mot dem!”

Radiovaticana 2012-08-24

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den arabiska våren, uppsvinget för politisk Islam och – medaljens baksida – hoten mot skyddet av religiösa minoriteter är temata som just nu diskuteras i den kända italienska badorten Rimini. Vid det varje år återkommande Rimini meeting, som organiseras av den katolska lekmannarörelsen Communione e Liberazione, samlas flera tusen religiösa, politiska och andra auktoriteter från hela världen. Bland dessa finns Wael Farouq. Han är muslim och professor vid American University of Cairo. Han talade i Rimini om följderna av den Arabiska våren för de religiösa minoriteterna.

”Jag tror att stereotyperna är de största fienderna för religionsfriheten, och även för själva religionen. Man kan i Egypten träffa på muslimer, men även kristna, som uttalar utan vidare: ’Jag hatar de kristna’, eller ’Jag hatar muslimer’. Men om man ber om exempel på någon ur den hatade gruppen, när man frågar efter konkreta namn, då säger de ingenting. Stereotyperna är det största problemet och det största hotet för religionsfriheten som främjar hatet bland folken i denna värld.”

Då utnyttjas de konfessionsrelaterade spänningarna ofta också medvetet av regeringarna, ja, de underblåses, eftersom regeringarna tror sig på så sätt kunna vinna egna fördelar:

”I de flesta länderna i den islamska världen finns en djup klyfta mellan regeringarna och befolkningen, eftersom regeringarna för de mesta profiterar av starka konfessionsrelaterade spänningar”, förklarar professorn. ”I Egypten, till exempel, ledsagas varje viktig politisk händelse av ett angrepp på en kyrka, och detta leder människornas uppmärksamhet bort från det som just då sker på den politiska arenan. Därför är, enligt min uppfattning, diktaturerna i Mellanöstern ingalunda att anse som beskyddare för religiösa minoriteter. De är de största hoten mot dem!”

Radiovaticana 2012-08-24