DN rapporterar utförligt om påven från Buenos Aires

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Franciskus papa 20130508141214

Dagens Nyheter ägnar i dag, fredag den 10 maj, två hela sidor – plus halva förstasidan! – åt påven Franciskus bakgrund, i form av ett reportage från hans gamla hemstad Buenos Aires, där han växte upp och senare också blev ärkebiskop.

Reportrarna Erik de la Reguera och Estrella de la Reguera skildrar hur påvens popularitet har vuxit och hur han nu har fått ikonstatus i Argentina och i synnerhet i Buenos Aires, där det numera finns en officiell ”påvetur” för turisterna, inklusive ett besök vid huset där påven växte upp i stadsdelen Flores. Efter det att den förre jesuitpatern och ärkebiskopen Bergoglio valdes till påve den 13 mars kommer allt större grupper av pilgrimer till Buenos Aires  för att vandra i spåren av den nye påven.

I reportaget diskuteras också frågan om Bergoglios hållning till den argentinska militärjuntan under 70-talet, när han var provinsial för Jesuitorden i Argentina. I medierna har det förekommit anklagelser om att han skulle ha varit eftergiven mot juntan eller till och med samarbetat med den. I reportaget i DN blir slutsatsen att dessa anklagelser inte håller.

I en intervju med jesuitpatern Juan Carlos Scannone, som lärde känna Bergoglio redan när Bergoglio var student i Buenos Aires,  framkommer att Bergoglio som provinsial gömde personer som förföljdes av militärjuntan och att han gjorde vad han kunde för att skydda folk från regimens repressalier. Men han agerade däremot inte genom offentliga protester, utan mera genom tyst diplomati. Reportrarnas slutsats i DN:s reportage lyder: ”Bilden som växer fram är den av en jesuit som gjorde insatser i det fördolda, men som aktade sig noga för att göra offentliga uttalanden mot generalerna. Det överensstämmer också med hur fredspristagaren Adolfo Pérez Esquviel beskrivit Bergoglio.”

Andra aspekter som lyfts fram i reportaget är att den nye påven delar den traditionella katolska synen på frågor om abort och homosexuella äktenskap, samt att han har ett starkt engagemang för de fattiga och över huvudtaget för frågor om social rättvisa. Ingendera av detta är särskilt överraskande.

Det utförliga och välbalanserade reportaget om påven Franciskus och hans bakgrund finns publicerat i papperstidningen i dag, men finns däremot (ännu?) inte på DN:s hemsida.

Red. 2013-05-10

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Franciskus papa 20130508141214

Dagens Nyheter ägnar i dag, fredag den 10 maj, två hela sidor – plus halva förstasidan! – åt påven Franciskus bakgrund, i form av ett reportage från hans gamla hemstad Buenos Aires, där han växte upp och senare också blev ärkebiskop.

Reportrarna Erik de la Reguera och Estrella de la Reguera skildrar hur påvens popularitet har vuxit och hur han nu har fått ikonstatus i Argentina och i synnerhet i Buenos Aires, där det numera finns en officiell ”påvetur” för turisterna, inklusive ett besök vid huset där påven växte upp i stadsdelen Flores. Efter det att den förre jesuitpatern och ärkebiskopen Bergoglio valdes till påve den 13 mars kommer allt större grupper av pilgrimer till Buenos Aires  för att vandra i spåren av den nye påven.

I reportaget diskuteras också frågan om Bergoglios hållning till den argentinska militärjuntan under 70-talet, när han var provinsial för Jesuitorden i Argentina. I medierna har det förekommit anklagelser om att han skulle ha varit eftergiven mot juntan eller till och med samarbetat med den. I reportaget i DN blir slutsatsen att dessa anklagelser inte håller.

I en intervju med jesuitpatern Juan Carlos Scannone, som lärde känna Bergoglio redan när Bergoglio var student i Buenos Aires,  framkommer att Bergoglio som provinsial gömde personer som förföljdes av militärjuntan och att han gjorde vad han kunde för att skydda folk från regimens repressalier. Men han agerade däremot inte genom offentliga protester, utan mera genom tyst diplomati. Reportrarnas slutsats i DN:s reportage lyder: ”Bilden som växer fram är den av en jesuit som gjorde insatser i det fördolda, men som aktade sig noga för att göra offentliga uttalanden mot generalerna. Det överensstämmer också med hur fredspristagaren Adolfo Pérez Esquviel beskrivit Bergoglio.”

Andra aspekter som lyfts fram i reportaget är att den nye påven delar den traditionella katolska synen på frågor om abort och homosexuella äktenskap, samt att han har ett starkt engagemang för de fattiga och över huvudtaget för frågor om social rättvisa. Ingendera av detta är särskilt överraskande.

Det utförliga och välbalanserade reportaget om påven Franciskus och hans bakgrund finns publicerat i papperstidningen i dag, men finns däremot (ännu?) inte på DN:s hemsida.

Red. 2013-05-10