Dödsstraffets bekämpare avliden

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den tidigare advokaten och [president 1981–1986] François Mitterands storsigillbevarare förde en historisk kamp för att få dödsstraffet avskaffat. Själv tillhörde han en judisk familj men han visade även på flera sätt sin närhet till och broderskap med den katolska världen.

Genom åren blev han en av Frankrikes mest populära offentliga personer. Robert Badinter som var advokat, tidigare justitieminister, ordförande i Författningsrådet och senator, avled fredagen den 9 februari vid 95 års ålder. Ett symboliskt datum eftersom det var den 9 februari 1943 som hans far greps av Gestapo i en razzia i Lyon för att sedan sändas till Sobibor där han dog i förintelselägret.

Robert Badinter som kom från en judisk familj med ursprung i Bessarabien (nuvarande Moldavien) lämnar efter sig minnet av den kamp han förde för att dödsstraffet skulle avskaffas samt ett minnesvärt anförande i Nationalförsamlingen den 17 september 1981, där han högtidligt bad ledamöterna att ha modet att rösta för hans lagförslag. ”Dödsstraffet är motsatsen till det som mänskligheten sedan tvåtusen år har sett som det allra högsta och motsatsen till det allra ädlaste som man har drömt om. Detta straff står i motsättning till kristendomens och revolutionens anda”, framförde han med ett citat från Jean Jaurès. [Talet finns via länken här]

Försvarare av katolikernas heder

Robert Badinter blev en populär gestalt och hyllades ofta för sin rättskänsla, sin känsla för staten och sin hängivenhet till republikens principer. Han blev ofta inbjuden att tala, vid otaliga sammankomster eller teve- och radioprogram varvid man alltid ville höra vad han hade att säga. Robert Badinter gjorde sig också känd genom sin utsträcka hand mot den katolska världen. År 2002 var det en affisch till filmen Amen av Costa-Gavras som gjorde skandal, då den kombinerade hakkorset och det kristna korset. Med andra judiska intellektuella skrev han i den katolska veckotidningen La Vie under ett upprop som utpekade ”som osund denna sammansmältning av nazistsymbolen och symbolen för en religion”.

En dialogens man

I januari 2021 inbjöds den tidigare justitieministern Badinter av Franska biskopskonferensens Utskott för relationerna med judendomen, till ett seminarium om relationerna mellan rättvisa och broderskap. ”Jag har alltid sagt att rätten behöver ett tillskott av själ, och här är rätt tillfälle att åstadkomma detta”, förklarade han.

”Han höll en lysande utläggning över broderskapets rättsliga grundvalar”, minns fader Christophe Le Sourt, direktor för Utskottet. ”För honom var det grundläggande för att leva tillsammans. För honom fick begreppet broderskap inte bara vara en uppmaning.” ”Frankrikes biskopar frambär tacksägelser för Robert Badinters outtröttliga strid för den mänskliga värdigheter”, löd hälsningen från Biskopskonferensen efter den tidigare storsigillbevararen, som även stred mycket för att förbättra villkoren för dem som sitter i fängelse. Även vid den tidpunkt då frågor rörande livets slut stod i fokus i den allmänna debatten i Frankrike uppmärksammades den tidigare ministerns engagemang mot eutanasi. ”Livet, ingen kan beröva någon annan det i en demokrati”, förklarade han år 2008 inför en kommission i Nationalförsamlingen.

Vatican News, franskspråkiga redaktionen, 2024-02-09

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den tidigare advokaten och [president 1981–1986] François Mitterands storsigillbevarare förde en historisk kamp för att få dödsstraffet avskaffat. Själv tillhörde han en judisk familj men han visade även på flera sätt sin närhet till och broderskap med den katolska världen.

Genom åren blev han en av Frankrikes mest populära offentliga personer. Robert Badinter som var advokat, tidigare justitieminister, ordförande i Författningsrådet och senator, avled fredagen den 9 februari vid 95 års ålder. Ett symboliskt datum eftersom det var den 9 februari 1943 som hans far greps av Gestapo i en razzia i Lyon för att sedan sändas till Sobibor där han dog i förintelselägret.

Robert Badinter som kom från en judisk familj med ursprung i Bessarabien (nuvarande Moldavien) lämnar efter sig minnet av den kamp han förde för att dödsstraffet skulle avskaffas samt ett minnesvärt anförande i Nationalförsamlingen den 17 september 1981, där han högtidligt bad ledamöterna att ha modet att rösta för hans lagförslag. ”Dödsstraffet är motsatsen till det som mänskligheten sedan tvåtusen år har sett som det allra högsta och motsatsen till det allra ädlaste som man har drömt om. Detta straff står i motsättning till kristendomens och revolutionens anda”, framförde han med ett citat från Jean Jaurès. [Talet finns via länken här]

Försvarare av katolikernas heder

Robert Badinter blev en populär gestalt och hyllades ofta för sin rättskänsla, sin känsla för staten och sin hängivenhet till republikens principer. Han blev ofta inbjuden att tala, vid otaliga sammankomster eller teve- och radioprogram varvid man alltid ville höra vad han hade att säga. Robert Badinter gjorde sig också känd genom sin utsträcka hand mot den katolska världen. År 2002 var det en affisch till filmen Amen av Costa-Gavras som gjorde skandal, då den kombinerade hakkorset och det kristna korset. Med andra judiska intellektuella skrev han i den katolska veckotidningen La Vie under ett upprop som utpekade ”som osund denna sammansmältning av nazistsymbolen och symbolen för en religion”.

En dialogens man

I januari 2021 inbjöds den tidigare justitieministern Badinter av Franska biskopskonferensens Utskott för relationerna med judendomen, till ett seminarium om relationerna mellan rättvisa och broderskap. ”Jag har alltid sagt att rätten behöver ett tillskott av själ, och här är rätt tillfälle att åstadkomma detta”, förklarade han.

”Han höll en lysande utläggning över broderskapets rättsliga grundvalar”, minns fader Christophe Le Sourt, direktor för Utskottet. ”För honom var det grundläggande för att leva tillsammans. För honom fick begreppet broderskap inte bara vara en uppmaning.” ”Frankrikes biskopar frambär tacksägelser för Robert Badinters outtröttliga strid för den mänskliga värdigheter”, löd hälsningen från Biskopskonferensen efter den tidigare storsigillbevararen, som även stred mycket för att förbättra villkoren för dem som sitter i fängelse. Även vid den tidpunkt då frågor rörande livets slut stod i fokus i den allmänna debatten i Frankrike uppmärksammades den tidigare ministerns engagemang mot eutanasi. ”Livet, ingen kan beröva någon annan det i en demokrati”, förklarade han år 2008 inför en kommission i Nationalförsamlingen.

Vatican News, franskspråkiga redaktionen, 2024-02-09

Detta är en nyhetstext.