Domstol i USA underkänner förordning om samvetsskydd för medicinsk personal

En delstatsdomare på Manhattan har upphävt en förordning från USA:s hälsoministerium, som var avsedd att säkerställa samvetsskyddet för läkare och vårdpersonal. Enligt den nya regeln skulle varje medicinsk inrättning, som inte tillåter sina medarbetare att utifrån religiösa och moraliska övertygelser att vägra delta i avbrytandet av graviditeter, att tas bort.

Domstolen upphävde bestämmelsen under onsdagen (lokal tid) med hänvisning till att hälsoministeriet inte har befogenhet att kräva samvetsskydd av kliniker. Dessutom ska ministeriets anklagelse ”i själva verket vara falsk”, när den påstår att ett växande antal anställda ska ha krävt ett samvetsskydd. Den aktuella akten uppvisar en ”avgrundsliknande bevislucka”, heter det i det 147 sidor långa domstolsutslaget.

USA:s president Donald Trump tillkännagav förordningen i maj med anledning av den nationella böndagen i Vita husets rosenträdgård. Flera städer och delstater överklagade förordningen och hävdade att föreskriften utgjorde ett hinder för att kunna ge den vård som krävs. Förordningen skulle ha gett vårdgivare tillåtelse att vägra ge behandlingen eller att hänvisa till en konkurrent.

Kathpress 2019-11-07