Domstolsutslag: ej diskriminering att reservera äktenskapet enbart för man och kvinna

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Att reservera äktenskap för enbart en man och en kvinna är inte diskriminering. Detta beslöts genom ett domslut i den Europeiska människorättsdomstolen (ECtHR) den 9 juni. I fallet Chapin och Charpentier versus Frankrike (känt under rubriceringen mariage de Bègles) fastställde domstolen enhälligt att artikel 12 (rätten att ingå äktenskap) i förening med artikel 14 (förbud mot diskriminering) samt artikel 8 (rätten att respektera privatlivet och familjelivet) sammantagna med artikel 14 inte överträtts. Det betyder att den franska statens beslut, när den hindrade två män att ingå äktenskap (vid ett tillfälle då lagen inte medgav denna möjlighet), inte var en överträdelse av Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Justitiesekreteraren anförde följande förklaring:

”I maj 2004 inlämnade herrar Chapin och Charpentier en ansökan om att få ingå äktenskap vid den civila registreringsmyndigheten vid styrelsen för Bègles kommun. Kommunens sekreterare anförde hinder mot äktenskapets ingående. Den allmänne åklagaren i Bordeaux anförde sin invändning mot äktenskapet till den civila registreringsmyndigheten, samt delgav herrarna Chapin och Charpentier. Trots denna protest genomförde borgmästaren vigselceremonin och skrev in äktenskapet i registret för födslar, äktenskap och avlidna. Sedan de två herrarnas överklagande avvisats på samtliga nivåer i det franska rättsväsendet, vände de sig till ECtHR och hävdade att de utsatts för diskriminering på grundval av sin sexuella läggning.”

Den 9 juni bekräftades domen från ECtHR av den franska högsta domstolen (Cour de Cassation), som fastslog att diskriminering ej föreligger om staten nekar par av samma kön att ingå äktenskap.

”Detta är goda nyheter, då domen bevisar att rätten för stater som ratificerat den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter måste beaktas i frågor rörande familj och äktenskap”, säger Antoine Renard, ordförande i FAFCE, den europeiska federationen för katolska familjeföreningar. ”Vi välkomnar det faktum att konventionen den här gången inte varit föremål för subjektiva tolkningar och uppmanar alla nationella och internationella institutioner att ta detta beslut i beaktande, det vill säga att föreningen mellan man och kvinna i syfte att bilda familj, är en unik institution, som måste skyddas.”

Domslutet kom i ett historiskt ögonblick då somliga europeiska länder är i färd med att ”denaturera” äktenskapet, genom många gånger starka internationella påtryckningar som inte kan motiveras av något fördrag eller någon överenskommelse. Samtidigt finns det andra länder som i sin författning slagit vakt om äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna. Inom den Europeiska unionen har det startats en ”European Citizens’ Initiative”, kallad Mum, Dad & Kids som syftar till att säkerställa medlemsstaternas oberoende på familjelagstiftningens område.

Red. 2016-06-10

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Att reservera äktenskap för enbart en man och en kvinna är inte diskriminering. Detta beslöts genom ett domslut i den Europeiska människorättsdomstolen (ECtHR) den 9 juni. I fallet Chapin och Charpentier versus Frankrike (känt under rubriceringen mariage de Bègles) fastställde domstolen enhälligt att artikel 12 (rätten att ingå äktenskap) i förening med artikel 14 (förbud mot diskriminering) samt artikel 8 (rätten att respektera privatlivet och familjelivet) sammantagna med artikel 14 inte överträtts. Det betyder att den franska statens beslut, när den hindrade två män att ingå äktenskap (vid ett tillfälle då lagen inte medgav denna möjlighet), inte var en överträdelse av Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Justitiesekreteraren anförde följande förklaring:

”I maj 2004 inlämnade herrar Chapin och Charpentier en ansökan om att få ingå äktenskap vid den civila registreringsmyndigheten vid styrelsen för Bègles kommun. Kommunens sekreterare anförde hinder mot äktenskapets ingående. Den allmänne åklagaren i Bordeaux anförde sin invändning mot äktenskapet till den civila registreringsmyndigheten, samt delgav herrarna Chapin och Charpentier. Trots denna protest genomförde borgmästaren vigselceremonin och skrev in äktenskapet i registret för födslar, äktenskap och avlidna. Sedan de två herrarnas överklagande avvisats på samtliga nivåer i det franska rättsväsendet, vände de sig till ECtHR och hävdade att de utsatts för diskriminering på grundval av sin sexuella läggning.”

Den 9 juni bekräftades domen från ECtHR av den franska högsta domstolen (Cour de Cassation), som fastslog att diskriminering ej föreligger om staten nekar par av samma kön att ingå äktenskap.

”Detta är goda nyheter, då domen bevisar att rätten för stater som ratificerat den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter måste beaktas i frågor rörande familj och äktenskap”, säger Antoine Renard, ordförande i FAFCE, den europeiska federationen för katolska familjeföreningar. ”Vi välkomnar det faktum att konventionen den här gången inte varit föremål för subjektiva tolkningar och uppmanar alla nationella och internationella institutioner att ta detta beslut i beaktande, det vill säga att föreningen mellan man och kvinna i syfte att bilda familj, är en unik institution, som måste skyddas.”

Domslutet kom i ett historiskt ögonblick då somliga europeiska länder är i färd med att ”denaturera” äktenskapet, genom många gånger starka internationella påtryckningar som inte kan motiveras av något fördrag eller någon överenskommelse. Samtidigt finns det andra länder som i sin författning slagit vakt om äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna. Inom den Europeiska unionen har det startats en ”European Citizens’ Initiative”, kallad Mum, Dad & Kids som syftar till att säkerställa medlemsstaternas oberoende på familjelagstiftningens område.

Red. 2016-06-10