Dystert år för kyrkans medarbetare

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

2014 var ett dystert år för kyrkans medarbetare, som runtom i världen antingen dödats i våldsbrott eller dukat under för det dödliga Ebolaviruset. Enligt nyhetsbyrån Fides, som lyder under kongregationen för evangelisation, har 26 personer, tre fler än förra året, omkommit.

Enligt Fides har 17 präster, en lekbroder, sex ordenssystrar, en seminarist och en lekman dödats 2014 – de flesta i samband med väpnade rån, som karakteriserats av ”brutalitet och våldsamhet, vilket tyder på att de härrörde från intolerans och ”ekonomisk och kulturell fattigdom”. För sjätte året i rad dödades flerparten (14 personer) i Nord- respektive Latinamerika, medan i tur och ordning Asien, Afrika, Oceanien och Europa svarar för resten. Av dem som mördats i Amerika var fyra präster i Mexiko, två i USA, en i Kanada, samt fem andra och en seminarist i Latinamerika.

Många av de omkomna i Afrika dukade under för Ebola, som under året smittat mer än 20 000 personer. Enligt generalpriorn för den helige Johannes av Guds sjukvårdskongregation, fader Jesús Etayo [bilden], har 18 av kongregationens medlemmar och lekmän verksamma vid de katolska sjukhusen i Liberia och Sierra Leone ”liksom Kristus givit sina liv för andra”.

Rapporten nämner också de tre präster i Assumptionistorden, som kidnappades i Kongo i oktober 2012 och vars öde är okänt, liksom är fallet med den italienske jesuitpatern Paolo Dall’Oglio, som fördes bort i Syrien 2013. Ingenting är heller känt om vad som hänt den indiske jesuitpatern Alexis Prem Kumar, som kidnappades 2014 i Herat. Han var föreståndare för Jesuit Refugee Service i Afghanistan.

Tracy McClure, Vatikanradion, 2014-12-31

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

2014 var ett dystert år för kyrkans medarbetare, som runtom i världen antingen dödats i våldsbrott eller dukat under för det dödliga Ebolaviruset. Enligt nyhetsbyrån Fides, som lyder under kongregationen för evangelisation, har 26 personer, tre fler än förra året, omkommit.

Enligt Fides har 17 präster, en lekbroder, sex ordenssystrar, en seminarist och en lekman dödats 2014 – de flesta i samband med väpnade rån, som karakteriserats av ”brutalitet och våldsamhet, vilket tyder på att de härrörde från intolerans och ”ekonomisk och kulturell fattigdom”. För sjätte året i rad dödades flerparten (14 personer) i Nord- respektive Latinamerika, medan i tur och ordning Asien, Afrika, Oceanien och Europa svarar för resten. Av dem som mördats i Amerika var fyra präster i Mexiko, två i USA, en i Kanada, samt fem andra och en seminarist i Latinamerika.

Många av de omkomna i Afrika dukade under för Ebola, som under året smittat mer än 20 000 personer. Enligt generalpriorn för den helige Johannes av Guds sjukvårdskongregation, fader Jesús Etayo [bilden], har 18 av kongregationens medlemmar och lekmän verksamma vid de katolska sjukhusen i Liberia och Sierra Leone ”liksom Kristus givit sina liv för andra”.

Rapporten nämner också de tre präster i Assumptionistorden, som kidnappades i Kongo i oktober 2012 och vars öde är okänt, liksom är fallet med den italienske jesuitpatern Paolo Dall’Oglio, som fördes bort i Syrien 2013. Ingenting är heller känt om vad som hänt den indiske jesuitpatern Alexis Prem Kumar, som kidnappades 2014 i Herat. Han var föreståndare för Jesuit Refugee Service i Afghanistan.

Tracy McClure, Vatikanradion, 2014-12-31