Een Vijsa

Jesus Christus war herre
och han war födder i Bethlehem.
och alle gudz hälgha änglar
the sungo honom lofuen igen
lofsongen sungo the alle jule otto
så lofwadt ware Jesus Mariu son.

Hwem skal herberghera een wäghfarnan man
sielfuer Jesus Christus som alle wäghar kan
Solen under himelen och månen under skyn,
Sielfuer Jesus Christus ledhsaghe oss till byn.
Drichkom wij thedh första sinne,
Wårs herra Drottens minne.

Denna gillesvisa är sannolikt från senare hälften av 1400-talet, upptecknad på 1600-talet av J. Th. Bureus.