Egypten förlänger tidsfristen för att legalisera kyrkor

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Egypten har legaliserat ytterligare 63 kyrkor som fram tills nu bedrivit sin verksamhet utan licens. Sedan legaliseringskampanjens början 2017 har de egyptiska myndigheterna gett 2 021 kristna gudstjänstlokaler, som dessförinnan varit olagliga, sin licens i efterhand. Sammanlagt har myndigheterna tagit emot legaliseringsansökningar för 3 730 byggnader.

För att beviljas tillstånd i efterhand krävs att man följer landets civilordningsförordningar, att byggnaden är stabilt konstruerad och att man betalar gällande avgifter. Utskottet som ansvarar för dessa frågor har även beslutat att förlänga fristen för de kyrkor som ännu inte har uppfyllt dessa krav.

Bakgrunden till detta är en lag som antogs i augusti 2016 och som rör byggande och renovering av kyrkobyggnader. Tillsammans med artikel 64 i den egyptiska författningen, som rör religions- och gudstjänstfrihet, ska den göra det lättare att få tillstånd att bygga kristna samlingslokaler. Innan lagen trädde i kraft hade Egyptens kristna framfört klagomål över en nära nog hopplös ansökningsprocess för att få bygga eller renovera kyrkor. Många kyrkobyggnader byggdes därför utan tillstånd.

Enligt uppskattningar utgör de kristna mellan 10 och 14 miljoner av Egyptens ungefär 101 miljoner invånare. Merparten av dem tillhör den koptisk-ortodoxa kyrkan som spårar sitt ursprung tillbaka till evangelisten Markus; medlemsantalet i den orientaliskt ortodoxa kyrkan uppskattas till mellan 8 och 12 miljoner.

Kathpress 2021-11-09

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Egypten har legaliserat ytterligare 63 kyrkor som fram tills nu bedrivit sin verksamhet utan licens. Sedan legaliseringskampanjens början 2017 har de egyptiska myndigheterna gett 2 021 kristna gudstjänstlokaler, som dessförinnan varit olagliga, sin licens i efterhand. Sammanlagt har myndigheterna tagit emot legaliseringsansökningar för 3 730 byggnader.

För att beviljas tillstånd i efterhand krävs att man följer landets civilordningsförordningar, att byggnaden är stabilt konstruerad och att man betalar gällande avgifter. Utskottet som ansvarar för dessa frågor har även beslutat att förlänga fristen för de kyrkor som ännu inte har uppfyllt dessa krav.

Bakgrunden till detta är en lag som antogs i augusti 2016 och som rör byggande och renovering av kyrkobyggnader. Tillsammans med artikel 64 i den egyptiska författningen, som rör religions- och gudstjänstfrihet, ska den göra det lättare att få tillstånd att bygga kristna samlingslokaler. Innan lagen trädde i kraft hade Egyptens kristna framfört klagomål över en nära nog hopplös ansökningsprocess för att få bygga eller renovera kyrkor. Många kyrkobyggnader byggdes därför utan tillstånd.

Enligt uppskattningar utgör de kristna mellan 10 och 14 miljoner av Egyptens ungefär 101 miljoner invånare. Merparten av dem tillhör den koptisk-ortodoxa kyrkan som spårar sitt ursprung tillbaka till evangelisten Markus; medlemsantalet i den orientaliskt ortodoxa kyrkan uppskattas till mellan 8 och 12 miljoner.

Kathpress 2021-11-09

Detta är en nyhetstext.