Egypten: Värdefullt koptiskt klosterbibliotek öppnat

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I det koptiska klostret Deir-el-Surian i den egyptiska Wadi Natrun öppnades högtidligen i söndags av påven och patriarken Tawadros II det nya biblioteket med tillhörande restaureringsverkstad. Enligt den i Wien hemmahörande kyrkliga stiftelsen Pro Oriente representerar handskrifterna i Deir-el-Surian (”syriernas kloster”) en av de värdefullaste samlingarna av kristen litteratur från det första årtusendet.

Klosterbiblioteket omfattar talrika verk på de koptiska, syriska, etiopiska, arabiska och grekiska språken, bland annat en komplett utgåva av Jakobs av Sarug homilior från 956/957. Så snart restaureringen av detta värdefulla arbete är avslutat, kommer det åter att stå till förfogande för de tvåhundra munkarna i Deir-el-Surian, som också var hemmaklostret för den avlidne påven och patriarken Schenuda III. Under utarbetande är också en digitaliserad version som kommer att kunna användas av alla forskare i hela världen.

Det nya biblioteket har sin existens att tacka den brittiska konservatorn Elizabeth Sobczynski, som 2002 på egen hand grundade ”Levantine Foundation” för att rädda Främre Orientens tidigkristna bokvärld undan förfall. Elizabeth Sobczynski chockerades när hon vid ett besök i Deir-el-Surian såg de av fukt, korrosion och insektsangrepp hotade handskrifterna. I det nyinredda biblioteket i en klosterbyggnad från 900-talet sörjer en ultramodern anläggning för den ständiga kontrollen av temperatur och fuktighet. Det finns också en stor restaureringsverkstad liksom läsesalar för forskare som uppehåller sig i Deir-el-Surian.

När Deir-el-Surian grundades är inte känt, förmodligen uppstod det på 500-talet. Vid början av 700-talet köptes klostret av en grupp i Kairo boende syrisk-ortodoxa köpmän från Tikrit i Mesopotamien och ställdes till förfogande för munkar i deras kyrka. 927 reste en av munkarna i Deir-el-Surian, Mose av Nisibis (Nusaybin) till Bagdad för att hos kalifen Al-Muqtadir utverka skattebefrielse för klostren i Wadi Natru. På återrresan förvärvade han i Mesopotamien och Syrien omkring 250 värdefulla handskrifter, kärnbeståndet i klostrets imponerande manuskriptsamling.

På 1700-talet förvärvade Yusuf Assemani 40 dyrbara handskrifter i Deir-el-Surian för påven Clemens XI, handskrifter som nu finns i Vatikanbiblioteket. British Museum kunde mellan 1839 och 1851 införskaffa m er än 500 syriska handskrifter från Deir-el-Surian.

Studiet av handskrifterna förde till nya kunskaper om verk av Aristoteles, Hippokrates, Euklides, med flera, som dittills varit kända endast genom latinska översättningar från arabiskan på 1200-talet.

Kathpress 2013-05-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I det koptiska klostret Deir-el-Surian i den egyptiska Wadi Natrun öppnades högtidligen i söndags av påven och patriarken Tawadros II det nya biblioteket med tillhörande restaureringsverkstad. Enligt den i Wien hemmahörande kyrkliga stiftelsen Pro Oriente representerar handskrifterna i Deir-el-Surian (”syriernas kloster”) en av de värdefullaste samlingarna av kristen litteratur från det första årtusendet.

Klosterbiblioteket omfattar talrika verk på de koptiska, syriska, etiopiska, arabiska och grekiska språken, bland annat en komplett utgåva av Jakobs av Sarug homilior från 956/957. Så snart restaureringen av detta värdefulla arbete är avslutat, kommer det åter att stå till förfogande för de tvåhundra munkarna i Deir-el-Surian, som också var hemmaklostret för den avlidne påven och patriarken Schenuda III. Under utarbetande är också en digitaliserad version som kommer att kunna användas av alla forskare i hela världen.

Det nya biblioteket har sin existens att tacka den brittiska konservatorn Elizabeth Sobczynski, som 2002 på egen hand grundade ”Levantine Foundation” för att rädda Främre Orientens tidigkristna bokvärld undan förfall. Elizabeth Sobczynski chockerades när hon vid ett besök i Deir-el-Surian såg de av fukt, korrosion och insektsangrepp hotade handskrifterna. I det nyinredda biblioteket i en klosterbyggnad från 900-talet sörjer en ultramodern anläggning för den ständiga kontrollen av temperatur och fuktighet. Det finns också en stor restaureringsverkstad liksom läsesalar för forskare som uppehåller sig i Deir-el-Surian.

När Deir-el-Surian grundades är inte känt, förmodligen uppstod det på 500-talet. Vid början av 700-talet köptes klostret av en grupp i Kairo boende syrisk-ortodoxa köpmän från Tikrit i Mesopotamien och ställdes till förfogande för munkar i deras kyrka. 927 reste en av munkarna i Deir-el-Surian, Mose av Nisibis (Nusaybin) till Bagdad för att hos kalifen Al-Muqtadir utverka skattebefrielse för klostren i Wadi Natru. På återrresan förvärvade han i Mesopotamien och Syrien omkring 250 värdefulla handskrifter, kärnbeståndet i klostrets imponerande manuskriptsamling.

På 1700-talet förvärvade Yusuf Assemani 40 dyrbara handskrifter i Deir-el-Surian för påven Clemens XI, handskrifter som nu finns i Vatikanbiblioteket. British Museum kunde mellan 1839 och 1851 införskaffa m er än 500 syriska handskrifter från Deir-el-Surian.

Studiet av handskrifterna förde till nya kunskaper om verk av Aristoteles, Hippokrates, Euklides, med flera, som dittills varit kända endast genom latinska översättningar från arabiskan på 1200-talet.

Kathpress 2013-05-20