Egyptisk jesuitpräst om Egyptens framtidsutsikter

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den egyptiske jesuiten och islamkännaren P. Samir Khalil Samir räknar med att islamisterna kommer att segra i de första fria valen i Egypten i slutet på november. ”Den islamska rörelsen är den bäst organiserade och kommer förmodligen att vinna”, säger han vid ett föredrag i Linz, Österrike, på inbjudan av Initiativ Christlicher Orient.

Redan nu utgör sharia, det islamska rättssystemet, stommen i lagstiftningen, påpekar Samir kritiskt: ”Vi kristna är motståndare till det.” Ett huvudproblem i Egypten är bristen på utbildning. ”Även om vi har haft skolplikt i 80 år, är fortfarande 40 procent av befolkningen analfabeter.” Sedan president Hosni Mubarak störtades i början av året har det kristalliserats ut tre valförbund och av dessa är det bara Egyptiskt Block som består av liberala och sekulära krafter.

Samir menar att det ekonomiska läget har varit en viktig orsak till att upproren spridit sig från Tunisien via Egypten till Syrien. Därför tror han inte att det sker en liknande utveckling i Saudiarabien, även om de mänskliga rättigheterna också där är svårt åsidosatta. Det gäller särskilt för asiatiska immigranter, varav många är kristna. I Saudiarabien delar emellertid regeringen med sig av välståndet till landets medborgare.

Gång på gång påpekar P. Samir att begreppet ”medborgare” visserligen finns på arabiska, men att det inte har någon samhällelig innebörd. Likväl skulle det begreppet vara lämpligt för att klargöra ”att en stats alla medborgare har samma rättigheter – oavsett religiös tillhörighet.”

Pater Samir pekar på Libanon som ett positivt exempel på att kristna och muslimer kan leva tillsammans. Andelen kristna är här 35 procent, den högsta siffran i regionen. I parlamentet är de emellertid representerade med 50 procent. Enligt P. Samir säger muslimerna att de behöver sina kristna landsmän. De försökte övertyga de kvarvarande kristna i landet att inte över ge sin hembygd, eftersom de uppskattade deras ekonomiska och kulturella bidrag till landet. ”Där finns inga förföljelser och ingen diskriminering. Det är ett mönsterexempel för muslimska länder.”

De kristna i andra orientaliska länder förväntar sig att bli erkända som likaberättigade i rättsliga och ekonomiska angelägenheter. Detta klargjordes också i den synod med biskopar från Främre Orienten, som hölls i Vatikanen i oktober 2010.

Professor P. Samir Khalil Samir SJ härstammar från Egypten. Han är professor i det påvliga orientaliska institutet i Rom liksom i St. Joseph Universitetet i Beirut samt rådgivare i Vatikanen för frågor som rör islam och Främre Orienten. Hans föredrag i Linz med titeln ”Arabisk vår. Framtiden för regionen och för de kristna?”, var anordnat gemensamt av Initiativ Christlicher Orient, Pro Oriente-Linz samt av Riddarorden av den Heliga Graven i Jerusalem. Biskopen av Linz, Ludwig Schwartz, uppmanade i sitt slutord till fortsatt arbete för de kristna i Orienten.

Kathpress 2011-10-28

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den egyptiske jesuiten och islamkännaren P. Samir Khalil Samir räknar med att islamisterna kommer att segra i de första fria valen i Egypten i slutet på november. ”Den islamska rörelsen är den bäst organiserade och kommer förmodligen att vinna”, säger han vid ett föredrag i Linz, Österrike, på inbjudan av Initiativ Christlicher Orient.

Redan nu utgör sharia, det islamska rättssystemet, stommen i lagstiftningen, påpekar Samir kritiskt: ”Vi kristna är motståndare till det.” Ett huvudproblem i Egypten är bristen på utbildning. ”Även om vi har haft skolplikt i 80 år, är fortfarande 40 procent av befolkningen analfabeter.” Sedan president Hosni Mubarak störtades i början av året har det kristalliserats ut tre valförbund och av dessa är det bara Egyptiskt Block som består av liberala och sekulära krafter.

Samir menar att det ekonomiska läget har varit en viktig orsak till att upproren spridit sig från Tunisien via Egypten till Syrien. Därför tror han inte att det sker en liknande utveckling i Saudiarabien, även om de mänskliga rättigheterna också där är svårt åsidosatta. Det gäller särskilt för asiatiska immigranter, varav många är kristna. I Saudiarabien delar emellertid regeringen med sig av välståndet till landets medborgare.

Gång på gång påpekar P. Samir att begreppet ”medborgare” visserligen finns på arabiska, men att det inte har någon samhällelig innebörd. Likväl skulle det begreppet vara lämpligt för att klargöra ”att en stats alla medborgare har samma rättigheter – oavsett religiös tillhörighet.”

Pater Samir pekar på Libanon som ett positivt exempel på att kristna och muslimer kan leva tillsammans. Andelen kristna är här 35 procent, den högsta siffran i regionen. I parlamentet är de emellertid representerade med 50 procent. Enligt P. Samir säger muslimerna att de behöver sina kristna landsmän. De försökte övertyga de kvarvarande kristna i landet att inte över ge sin hembygd, eftersom de uppskattade deras ekonomiska och kulturella bidrag till landet. ”Där finns inga förföljelser och ingen diskriminering. Det är ett mönsterexempel för muslimska länder.”

De kristna i andra orientaliska länder förväntar sig att bli erkända som likaberättigade i rättsliga och ekonomiska angelägenheter. Detta klargjordes också i den synod med biskopar från Främre Orienten, som hölls i Vatikanen i oktober 2010.

Professor P. Samir Khalil Samir SJ härstammar från Egypten. Han är professor i det påvliga orientaliska institutet i Rom liksom i St. Joseph Universitetet i Beirut samt rådgivare i Vatikanen för frågor som rör islam och Främre Orienten. Hans föredrag i Linz med titeln ”Arabisk vår. Framtiden för regionen och för de kristna?”, var anordnat gemensamt av Initiativ Christlicher Orient, Pro Oriente-Linz samt av Riddarorden av den Heliga Graven i Jerusalem. Biskopen av Linz, Ludwig Schwartz, uppmanade i sitt slutord till fortsatt arbete för de kristna i Orienten.

Kathpress 2011-10-28