En anmälan – och sedan?

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av MAGDALENA DAHLBORG
Sexuella övergrepp i katolska miljöer är minst sagt ett aktuellt ämne, men inte alla vet hur processerna ser ut när ett övergrepp anmäls.

Kyrkan är inte en organisation, utan en myriad av organisationer – stift, ordnar, rörelser, vårdinrättningar, utbildningsinstitutioner, scoutkårer med mera – som är mer eller mindre hårt sammanbundna av sakramental gemenskap med biskopen av Rom, och lydnad till kanonisk rätt och kyrklig tradition. Saken kompliceras ytterligare av att anpassningar alltid måste göras till lokala förutsättningar.

På en del håll har kyrkan nära samarbete med myndigheter och civilsamhälle, på andra håll lever kyrkan under förtryck och ogrundade anklagelser om missgärningar och vanartighet kan få ödesdigra konsekvenser. Därför går det inte helt att säga hur processerna ser ut i hela kyrkan, men Associated Press (AP) har ändå gjort en liten guide för den som vill ha åtminstone någon sorts uppfattning om arbetsgången. Det gäller specifikt för övergrepp på barn och unga, inte för vuxna offer.

Polis
I länder där präster är bundna att rapportera övergrepp på barn, ska biskopar och ordensledare när de blir varse sexuellt utnyttjande av barn kontakta polis och samarbeta med utredningen.

Denna princip är dock inte bindande, och blev offenlig så sent som 2010. Innan dess var det vanligt att i stället försöka förhindra att anklagelser nådde myndigheterna, och när irländska biskopar 1997 försökte införa principen som regel lokalt blev de varnade av Vatikanen för att detta kunde påverka inomkyrkliga utredningar negativt.

Rättslig procedur
När en biskop nås av en anklagelse ska en intern utredning göras. Om bedömningen görs att det finns grund för anklagelserna skickas fallet till Troskongregationen. Ofta tas prästen ur tjänst under utredningen.

Troskongregationen har i nuläget färre än 20 jurister som ska hantera alla fall, och därför har anmälningar samlats på hög. Med tusentals fall i kö kan det ta år innan ett beslut fattas. Det vanliga resultatet av Troskongregationens utredning är att fallet går tillbaka till den lokala biskopen för rättslig prövning. När det rör sig om mycket stark bevisning och brottet är allvarligt, kan fallet skickas direkt till påven för avgörande.

Straff
Beroende på brottets art och förövarens ålder kan straffet vara allt från tillfällig avstängning till fullskalig reducering från prästerlig värdighet, ofta kallat laicering. Ålderstigna förövare döms oftast till livstid i ”bot och bön”, då kyrkan inte ser någon poäng med att ställa mycket gamla människor på gatan utan försörjning.

Hur vanligt är det med ”laicering”?
Under perioden 2004–2014 laicerades 848 präster och 2 572 gavs mildare straff, enligt en rapport Vatikanen gett en FN-kommitté. Efter det har ingen statistik rapporterats, och det finns krafter i Vatikanen som dels vill ha mer sekretess och dels vill ha en mer ”barmhärtig” inställning, för att inte bidra till prästbristen.

Ärkebiskop Scicluna var en av de som slog ner hårdast på övergreppen mellan 2002 och 2012, och när han nu återvänt till Troskongregationen har han lovat att statistik åter ska publiceras. Scicluna är för närvarande en av de som tydligast efterfrågar transparens och tydlighet i fråga om övergrepp mot minderåriga.

Mörkläggning?
Under påven emeritus Benedictus XVI (2005–2013) slog Vatikanen ner hårdare på präster som förgripit sig på barn och unga, men biskoparna som skyddat förövare klarade sig undan. År 2016 gav påven Franciskus i ett motu proprio kallat ”som en kärleksfull mor” riktlinjer för hur biskopar skulle kunna ställas till svars. För att förebygga framtida problem ser Vatikanen nu också på hur övergreppsproblematiken har hanterats av kandidaten när nya biskopar ska föreslås.

Lokalt
I Stockholms katolska stift hanteras utredningar av en för ändamålet särskilt utsedd domare, om de inte är av sådan art att de ska polisanmälas. Den höga andelen ordenspräster i stiftet innebär att det förekommer att en präst som avstängts från tjänst skickas utomlands, och därmed helt är sin ordens ansvar, bortom biskopens jurisdiktion.

Magdalena Dahlborg 2019-02-28

Detta inlägg är en bearbetning och delvis en direktöversättning av en text från Associated Press (AP) utlagd utan författarnamn på den katolska nätportalen Cruxnow.

Källa: Cruxnow via länken här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av MAGDALENA DAHLBORG
Sexuella övergrepp i katolska miljöer är minst sagt ett aktuellt ämne, men inte alla vet hur processerna ser ut när ett övergrepp anmäls.

Kyrkan är inte en organisation, utan en myriad av organisationer – stift, ordnar, rörelser, vårdinrättningar, utbildningsinstitutioner, scoutkårer med mera – som är mer eller mindre hårt sammanbundna av sakramental gemenskap med biskopen av Rom, och lydnad till kanonisk rätt och kyrklig tradition. Saken kompliceras ytterligare av att anpassningar alltid måste göras till lokala förutsättningar.

På en del håll har kyrkan nära samarbete med myndigheter och civilsamhälle, på andra håll lever kyrkan under förtryck och ogrundade anklagelser om missgärningar och vanartighet kan få ödesdigra konsekvenser. Därför går det inte helt att säga hur processerna ser ut i hela kyrkan, men Associated Press (AP) har ändå gjort en liten guide för den som vill ha åtminstone någon sorts uppfattning om arbetsgången. Det gäller specifikt för övergrepp på barn och unga, inte för vuxna offer.

Polis
I länder där präster är bundna att rapportera övergrepp på barn, ska biskopar och ordensledare när de blir varse sexuellt utnyttjande av barn kontakta polis och samarbeta med utredningen.

Denna princip är dock inte bindande, och blev offenlig så sent som 2010. Innan dess var det vanligt att i stället försöka förhindra att anklagelser nådde myndigheterna, och när irländska biskopar 1997 försökte införa principen som regel lokalt blev de varnade av Vatikanen för att detta kunde påverka inomkyrkliga utredningar negativt.

Rättslig procedur
När en biskop nås av en anklagelse ska en intern utredning göras. Om bedömningen görs att det finns grund för anklagelserna skickas fallet till Troskongregationen. Ofta tas prästen ur tjänst under utredningen.

Troskongregationen har i nuläget färre än 20 jurister som ska hantera alla fall, och därför har anmälningar samlats på hög. Med tusentals fall i kö kan det ta år innan ett beslut fattas. Det vanliga resultatet av Troskongregationens utredning är att fallet går tillbaka till den lokala biskopen för rättslig prövning. När det rör sig om mycket stark bevisning och brottet är allvarligt, kan fallet skickas direkt till påven för avgörande.

Straff
Beroende på brottets art och förövarens ålder kan straffet vara allt från tillfällig avstängning till fullskalig reducering från prästerlig värdighet, ofta kallat laicering. Ålderstigna förövare döms oftast till livstid i ”bot och bön”, då kyrkan inte ser någon poäng med att ställa mycket gamla människor på gatan utan försörjning.

Hur vanligt är det med ”laicering”?
Under perioden 2004–2014 laicerades 848 präster och 2 572 gavs mildare straff, enligt en rapport Vatikanen gett en FN-kommitté. Efter det har ingen statistik rapporterats, och det finns krafter i Vatikanen som dels vill ha mer sekretess och dels vill ha en mer ”barmhärtig” inställning, för att inte bidra till prästbristen.

Ärkebiskop Scicluna var en av de som slog ner hårdast på övergreppen mellan 2002 och 2012, och när han nu återvänt till Troskongregationen har han lovat att statistik åter ska publiceras. Scicluna är för närvarande en av de som tydligast efterfrågar transparens och tydlighet i fråga om övergrepp mot minderåriga.

Mörkläggning?
Under påven emeritus Benedictus XVI (2005–2013) slog Vatikanen ner hårdare på präster som förgripit sig på barn och unga, men biskoparna som skyddat förövare klarade sig undan. År 2016 gav påven Franciskus i ett motu proprio kallat ”som en kärleksfull mor” riktlinjer för hur biskopar skulle kunna ställas till svars. För att förebygga framtida problem ser Vatikanen nu också på hur övergreppsproblematiken har hanterats av kandidaten när nya biskopar ska föreslås.

Lokalt
I Stockholms katolska stift hanteras utredningar av en för ändamålet särskilt utsedd domare, om de inte är av sådan art att de ska polisanmälas. Den höga andelen ordenspräster i stiftet innebär att det förekommer att en präst som avstängts från tjänst skickas utomlands, och därmed helt är sin ordens ansvar, bortom biskopens jurisdiktion.

Magdalena Dahlborg 2019-02-28

Detta inlägg är en bearbetning och delvis en direktöversättning av en text från Associated Press (AP) utlagd utan författarnamn på den katolska nätportalen Cruxnow.

Källa: Cruxnow via länken här