En skymf om USA lämnar klimatuppgörelsen

SanchezsorondowikipediaEnligt Vatikanen vore det ett nederlag om USA:s president Donald Trump skulle riva upp klimatöverenskommelsen i Paris från 2015. Om Trump verkligen skulle besluta sig för det, skulle det ”även vara en stor skymf” för Vatikanen, sade kanslern för den påvliga akademin för vetenskap, påvens nära förtrogne biskop Marcelo Sánchez Sorondo i en intervju i torsdags i den italienska tidningen La Repubblica. Han kunde emellertid inte säga i vilken utsträckning påve Franciskus hade gått in på detta tema vid sitt personliga samtal med Trump den 24 maj. Enligt Sorondo hade kardinalsekreterare Pietro Parolin helt säkert talat med Trump om det.

Vid sitt möte i Vatikanen med USA:s president hade påven Franciskus betonat vikten av att följa upp klimatöverenskommelsen. Som en gåva till Trump överlämnade påven ett exemplar av sin miljöencyklika Laudato si.

Enligt Sánchez Sorondo skulle det vara ”en katastrof för alla” om USA lämnar överenskommelsen i Paris. Han förmodade, att ett inflytande från oljeindustrin skulle ligga bakom ett sådant beslut. Möjligen är USA:s president i händerna på oljelobbyister, som han saknar möjligheter att stå emot – ”förutsatt att han skulle vilja det”. Troligen döljer sig finansiella intressen bakom en sådan ”absurd åtgärd”.

Vidare framhåller Sánchez att Trumps föregångare i ämbetet, Barak Obama, är medansvarig till USA:s utträde ur överenskommelsen. Han gav nämligen sin efterträdare möjligheten att ändra på alla överenskommelser, som gällde klimatet.

I FN fördraget från slutet av 2015 kom man överens om att vidta åtgärder för att begränsa jordens uppvärmning till betydligt under 2 grader Celsius, om möjligt till 1,5 grad. Därmed skulle de mest förödande konsekvenserna av klimatförändringen kunna undvikas.

Kathpress 2017-06-01