”En stjärna över Betlehem” knyter samman kyrkoåret

Lagom till jul släppte Veritas förlag en nyöversättning av Agatha Christies lilla legend- och diktsamling Star over Bethlehem från 1965. Det är Margareta Murray-Nyman och Bertil Murray som tagit sig an denna i Christies författarskap något avvikande meditation över främst jungfru Marias erfarenheter (en tidigare översättning gjordes av Brita Furhammar 1966).

Boken har presenterats som ”julbok”, men ”legenderna” berör snarare påskens mysterier och Marias smärtor. Det är därmed snarare en serie små berättelser och dikter som knyter samman kyrkoårets händelser genom att reflektera över Marias relation till sin son och det som händer honom.

En stjärna över Betlehem är kort, men läses bäst en legend eller dikt i taget. Texterna är på ytan enkla och snabblästa (boken kan utan problem läsas på en kvart, om man nu skulle se anledning att skynda), men inbjuder till fördjupning. Genom att gifta samman Jesu födelse med hans död, är den mycket passande för den tid vi nu står inför, tiden mellan jul och påsk.

Magdalena Dahlborg 2020-01-09

Se vidare Veritas hemsida via länken här