Enmæle

Av K. Einarsson

Vældige Alter af lld og Guld
naar Sol gaar under.
Ved Dagens Udløb,
naar Skumringen falder
over Skyernes ulmende Volde,
det kendes for vist:

Til Liv er vi stegne
af Död og Muld,
derfor maa vi holde
vor Hjertefakkel
höjt over det golde.