Ett nytt helgon och 6 saliga

Efter ett möte i går fredag den 8 juni med prefekten för Kongregationen för helgonförklaringar, Cardenal Angelo Amato, har påven Franciskus gett klartecken till en helgonförklaring av salige Nunzio Sulprizio (1817–1836). Han var lekman från Italien.

Dessutom kommer 6 personer att saligförklaras. En av dem är María de la Concepción Cabrera de Armida Arias, mexikansk familjemor (1862–1937). En annan är María Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia (1916–1975), som var lekkvinna i Spanien inom Opus Dei.

De andra fyra har förklarats som martyrer i samband med militärkuppen i Argentina 1976.

Red. 2018-06-09

Källa: Aciprensa