Europa som missionsfält – lekmannadominikaners generalförsamling i Vilnius

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter pandemin kunde Europas lekmannadominikaner äntligen mötas, och detta skedde i Litauen. Närheten till Ukraina var påtaglig. På bussarna i Vilnius stod Vilnius♡Ukraina.

Lekmannadominikaner tillhör provinser och vikariat på samma sätt som systrar och bröder i dräkt. Norden utgör vikariatet Dacia inom den franska provinsen, som trots sitt namn omfattar norra Frankrike. I södra Frankrike finns Toulouseprovinsen.

Vidare är vi organiserade dels på europeisk nivå, dels på internationell nivå. Europeiska ECLDF (European Council of Lay Dominican Fraternities) höll i augusti 2022 sin elfte generalförsamling, där undertecknad deltog som representant för Dacia. Generalförsamlingen hölls i ett prästseminarium i den litauiska huvudstaden Vilnius, som omtalas som ”Den gudomliga barmhärtighetens stad”.

Ett fyrtiotal personer deltog i mötet. Drygt ett dussin provinser och vikariat var representerade, och dessutom deltog olika representanter för orden, som den franska provinsialen dominikanpater Nicolas Tixier och dominikanpater Juan Ubaldo López Salamanca, som är generalpromotor för det dominikanska lekfolket.

Dagarna inramades av laudes och vesper. Mässa firades dagligen, på olika språk och av olika präster – litauiska, franska, spanska, engelska. Rosenkransen bads på alla representerade språk, inklusive svenska. Vi fick ett liturgihäfte med laudes och vesper på engelska, franska och spanska. Språket i plenum var engelska, med tolkning till franska.

Det avgående rådet, som hade valts i Fátima år 2017, avlade rapport. Man har lanserat en nätplattform med många olika dokument och resurser, och man arbetar med likformigt utbildningsprogram. Några stadgeändringar av teknisk natur antogs. Utifrån nyligen genomförda förändringar i organisationen av provinser framhölls att även lekmännen måste höras och involveras när sådana förändringar blir aktuella.

Den tyske socialetikern dominikanpater Thomas Eggensperger höll två föredrag med anknytning till mötets tema Europe Land of Missions. Det inledande föredraget hade han förberett, och det avslutande förberedde han under mötets gång för att åstadkomma en sammanfattning. Pater Thomas pekade på att det i Europa finns ett allmänt intresse för andlighet, och att religion på ett nytt sätt är synligt i politik och massmedier. Men kyrkorna lider av en förtroendekris orsakad bland annat av de skandaler som har skakat dem. Vi har en uppgift att vara lyhörda, och inför åsikter som vi inte gillar ska vi snarare än att säga ”detta är fel” i stället fråga: ”Varifrån kommer denna uppfattning?” Vi bör sträva efter att förstå bakgrunden.

Ett centralt inslag under mötet var presentationer av provinserna och deras apostoliska verksamhet. Lekdominikanerna från Ukraina medverkade via zoom. De tackade för olika sorters stöd som de hade fått från sina ordenssyskon i Europa. Dominikansystrar i Ukraina har center för krigsflyktingar. Som pater Thomas Eggensperger framhöll, vi fick exempel på många olika typer av kreativa och inspirerande projekt, som studier, socialt arbete, pastorala projekt, kurser i församlingar och bokutgivning.

Ett urval ”workshops” om olika typer av delvis nya apostolat erbjöds. En av dessa behandlade sociala medier. Den entusiastiska tyska lekmannen som ledde workshopen framhöll att om man engagerar sig via något socialt medium, måste man vara beredd att ta emot reaktioner och följa upp.

Programmet var intensivt och prästseminariet ligger perifert, så det blev inte mycket tillfälle att turista i Vilnius. Men på måndagen den 15 augusti gjorde vi en liten busstur med stopp vid bland annat katedralen samt en promenad i Vilnius. På kvällen firades i dominikanernas kyrka en festlig mässa på högtiden för Marie upptagning i himmelen. Predikade gjorde den franske provinsialen pater Nicolas. Därefter hade de lokala lekdominikanerna bjudit in till garden party utanför konventet.

De sista dagarna ägnades åt att förbereda och genomföra val av det nya rådet. Valet föregicks av att kandidaterna presenterade sig, besvarade frågor och sedan lämnade rummet medan delegaterna överlade. Så valdes fem personer – en bulgar, en fransman, en irländska, en italienska och en spanjor. Det förefaller vara mycket kompetenta personer som har valts, med teologisk, etisk, juridisk och medicinsk kompetens samt god förankring i orden. För några veckor sedan godkände ordensledningen officiellt det nya rådet och dess val av ordförande.

Det är värdefullt att på detta sätt mötas och få del av erfarenheter och åsikter från dominikaner i de olika länderna i Europa.

På hemsidan www.ecldf.org  finna mera information och många bilder från mötet. Undertecknad syns i grönrandig tröja på ett gruppfoto.

Malin Loman 2022-11-30
Priorinna för lekmannadominikaner, Lund

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter pandemin kunde Europas lekmannadominikaner äntligen mötas, och detta skedde i Litauen. Närheten till Ukraina var påtaglig. På bussarna i Vilnius stod Vilnius♡Ukraina.

Lekmannadominikaner tillhör provinser och vikariat på samma sätt som systrar och bröder i dräkt. Norden utgör vikariatet Dacia inom den franska provinsen, som trots sitt namn omfattar norra Frankrike. I södra Frankrike finns Toulouseprovinsen.

Vidare är vi organiserade dels på europeisk nivå, dels på internationell nivå. Europeiska ECLDF (European Council of Lay Dominican Fraternities) höll i augusti 2022 sin elfte generalförsamling, där undertecknad deltog som representant för Dacia. Generalförsamlingen hölls i ett prästseminarium i den litauiska huvudstaden Vilnius, som omtalas som ”Den gudomliga barmhärtighetens stad”.

Ett fyrtiotal personer deltog i mötet. Drygt ett dussin provinser och vikariat var representerade, och dessutom deltog olika representanter för orden, som den franska provinsialen dominikanpater Nicolas Tixier och dominikanpater Juan Ubaldo López Salamanca, som är generalpromotor för det dominikanska lekfolket.

Dagarna inramades av laudes och vesper. Mässa firades dagligen, på olika språk och av olika präster – litauiska, franska, spanska, engelska. Rosenkransen bads på alla representerade språk, inklusive svenska. Vi fick ett liturgihäfte med laudes och vesper på engelska, franska och spanska. Språket i plenum var engelska, med tolkning till franska.

Det avgående rådet, som hade valts i Fátima år 2017, avlade rapport. Man har lanserat en nätplattform med många olika dokument och resurser, och man arbetar med likformigt utbildningsprogram. Några stadgeändringar av teknisk natur antogs. Utifrån nyligen genomförda förändringar i organisationen av provinser framhölls att även lekmännen måste höras och involveras när sådana förändringar blir aktuella.

Den tyske socialetikern dominikanpater Thomas Eggensperger höll två föredrag med anknytning till mötets tema Europe Land of Missions. Det inledande föredraget hade han förberett, och det avslutande förberedde han under mötets gång för att åstadkomma en sammanfattning. Pater Thomas pekade på att det i Europa finns ett allmänt intresse för andlighet, och att religion på ett nytt sätt är synligt i politik och massmedier. Men kyrkorna lider av en förtroendekris orsakad bland annat av de skandaler som har skakat dem. Vi har en uppgift att vara lyhörda, och inför åsikter som vi inte gillar ska vi snarare än att säga ”detta är fel” i stället fråga: ”Varifrån kommer denna uppfattning?” Vi bör sträva efter att förstå bakgrunden.

Ett centralt inslag under mötet var presentationer av provinserna och deras apostoliska verksamhet. Lekdominikanerna från Ukraina medverkade via zoom. De tackade för olika sorters stöd som de hade fått från sina ordenssyskon i Europa. Dominikansystrar i Ukraina har center för krigsflyktingar. Som pater Thomas Eggensperger framhöll, vi fick exempel på många olika typer av kreativa och inspirerande projekt, som studier, socialt arbete, pastorala projekt, kurser i församlingar och bokutgivning.

Ett urval ”workshops” om olika typer av delvis nya apostolat erbjöds. En av dessa behandlade sociala medier. Den entusiastiska tyska lekmannen som ledde workshopen framhöll att om man engagerar sig via något socialt medium, måste man vara beredd att ta emot reaktioner och följa upp.

Programmet var intensivt och prästseminariet ligger perifert, så det blev inte mycket tillfälle att turista i Vilnius. Men på måndagen den 15 augusti gjorde vi en liten busstur med stopp vid bland annat katedralen samt en promenad i Vilnius. På kvällen firades i dominikanernas kyrka en festlig mässa på högtiden för Marie upptagning i himmelen. Predikade gjorde den franske provinsialen pater Nicolas. Därefter hade de lokala lekdominikanerna bjudit in till garden party utanför konventet.

De sista dagarna ägnades åt att förbereda och genomföra val av det nya rådet. Valet föregicks av att kandidaterna presenterade sig, besvarade frågor och sedan lämnade rummet medan delegaterna överlade. Så valdes fem personer – en bulgar, en fransman, en irländska, en italienska och en spanjor. Det förefaller vara mycket kompetenta personer som har valts, med teologisk, etisk, juridisk och medicinsk kompetens samt god förankring i orden. För några veckor sedan godkände ordensledningen officiellt det nya rådet och dess val av ordförande.

Det är värdefullt att på detta sätt mötas och få del av erfarenheter och åsikter från dominikaner i de olika länderna i Europa.

På hemsidan www.ecldf.org  finna mera information och många bilder från mötet. Undertecknad syns i grönrandig tröja på ett gruppfoto.

Malin Loman 2022-11-30
Priorinna för lekmannadominikaner, Lund