Evenemang i Fátima för invandrare i Portugal

Den portugisiska katolska migrationsföreningen (Obra Católica Portuguesa de Migrações, OCPM) håller ett möte (den 41:a nationella veckan) 11–18 augusti, och hoppas att mötet ska vara ”ett speciellt tillfälle för portugiser i olika delar av världen”. Den årliga pilgrimsvandringen till helgedomen i Fátima utgör höjdpunkten i programmet. Ärkebiskopen av Luxemburg, monsignore Jean Claude Hollerich, är huvudclebrant vid gudstjänsten i Fátima i vilken en stor grupp invandrare väntas delta.

”Den fortsatt stigande invandringen till Portugal – och landet går dessutom igenom en kris – kommer att vara ännu större i framtiden. Detta kräver pastorala strukturer i kyrkan med ett starkare engagemang och ökad materiellt stöd för dem som söker hjälp”, säger ledaren för OCPM i ett meddelande från ”Missionerande Fátima” (Fátima Missionária) till nyhetsbyrån Fides.

Fides 2013-08-10

Se inslag på portugisiska utlagt på YouTube om Obra Católica Portuguesa de Migrações