Fasansfulla scener efter attackerna i Sri Lanka

Den brittiska tidskriften The Tablet rapporterar genom Liz Dodd och James Roberts om de samordnande självmordsattacker som under påskdagens mässa drabbade kyrkor i huvudstaden Colombo, i Negombo och Batticaloa. Samtidigt drabbades flera hotell där utländska medborgare bodde av attacker. Mer än 200 personer dödades och 450 rapporteras skadade av explosionerna.

Ögonvittnen berättar om fasansfulla scener med spridda kroppsdelar och beskriver hur prästen, som kom ut St. Anthonys kyrka i Colombo, var översköljd av blod.

Sri Lanka hade, genom utländsk underrättelsetjänst, tio dagar före attacken fått indikationer på att NTJ, som är en islamistisk grupp i Sri Lanka, planerade självmordsattacker mot framträdande kyrkor i landet. NTJ uppmärksammades förra året då de kopplades samman med vandalisering av buddhistiska statyer.

Reaktionerna från kyrkans ledare såväl som politiker har varit kraftfulla med såväl krav på hårda straff av förövarna som förböner för offren, deras familjer och för Sri Lanka. Ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, sade i ett uttalande: ”Låt oss på denna heliga dag stå tillsammans med Sri Lankas folk i bön, i sorg och solidaritet och tar avstånd från allt våld, allt hat och all splittring.”

Sri Lanka är ett i huvudsak buddhistiskt land där katolikerna utgör cirka sex procent av befolkningen. Den katolska kyrkan ses som en enande kraft då troende katoliker återfinns bland såväl tamiler som andra etniska grupper.

Red. 2019-04-22

Nyheten från The Tablet återfinns i sin helhet här