Faste- och bönedag för påvens intentioner

De nordiska biskoparna sammanträder i dagarna i Polen, och har författat ett brev till de troende i Norden som svar på påven Franciskus brev den 20 augusti.

”Sexuella övergrepp, maktmissbruk och interna konflikter på högsta nivå förmörkar hela Kyrkans, Kristi bruds, ansikte”, skriver biskoparna. De adresserar att påven själv har utsatts för verbala attacker, och ber alla troende att be för katolska kyrkan och för den helige fadern.

I brevet tackar biskoparna alla vigda till orden och tjänst för deras trohet och uthållighet, och uppmanar alla troende till en fastedag och en böndag för kyrkan och påvens intentioner.

”Må fasta och bön göra oss lyhörda för världens lidande och orättvisor, och väcka vår hunger och törst efter rättvisa”, skriver biskoparna. Fastedagen är den 5 oktober och böndagen den 7 oktober då vi firar såväl heliga Birgitta som Vår Fru av Rosenkransen.

Brevet kommer att publiceras på www.katolskakyrkan.se så snart det är översatt.

Red. 2018-09-07

Källa AgenSIR, här