Fattigdom tema för påvens nya bok

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Om man måste komma på en rubrik för påven Franciskus̕ ämbetsperiod hittills, så kommer man säkert på nyckelordet ”fattigdom”. Påven pekar ständigt ut den ojämlika fördelningen av rikedomar i vår värld. Han uppmanar ständigt politiken, samhället och alla enskilda personer till större insatser för de behövande. Han uttalar sig ständigt för en fattig kyrka. Redan namnet Franciskus som den argentinska ärkebiskopen Jorge Mario Bergoglio tog när han hade valts år 2013, visade på de fattiga. Namnet påminner om den heliga Franciskus av Assisi, som levde och predikade fattigdom.

Fattigdom är också huvudtemat för Franciskus nya bok Ich trage euch in meinem Herzen [Jag bär er i mitt hjärta], som från och med denna vecka är tillgänglig på tyska, engelska och franska. Den 86-årige påven ägnar 144 sidor åt att besvara frågor från fattiga människor från hela världen. För att förverkliga projektet, träffade han i Vatikanen en grupp från den franska hjälporganisationen Association Lazare, som bistår hemlösa. Med denna grupp kom även nio utblottade män och kvinnor, som ställde frågor som hade samlats in från alla världens hörn.

ˮEn rik präst är en motsägelse i sigˮ

Särskilt stark är så den del i boken som handlar om ämnena fattigdom och rikedom. Påven fick från en man från Chile frågan ”Vart går pengarna i Vatikanen?”, och svarade bland annat: ”Att kyrkans män – präster, biskopar, kardinaler – kör omkring i lyxlimousiner i stället för att föregå med gott exempel och leva i fattigdom, det gör mig ont.” På ett annat ställe tillägger han: ”En rik präst är en motsägelse i sig.”

På en polacks fråga ˮVarför låter Gud mig vara hemlös?” genmälde påven: ˮOch varför låter ni Gud vara hemlös? Gud behöver få bo i ert hjärta.ˮ Sedan kritiserar han de sociala förhållandena och uppmanar till förändringar: ”De skaror som lever i samhällets utkanter måste organisera sig och börja höja sina röster med nya krav och finna nya arbetsformer.”

Påven själv tjänar för övrigt ingenting, vilket han förklarade som svar på en kvinna från Indien. Han ˮförsörjs helt och hålletˮ, och när han behöver något, måste han be om det. Denna situation uppfattar han som ˮen aning absurdˮ, eftersom det innebär ett mindre självständigt liv för honom, när han måste be om saker och ting.

Påven om kyrkans framtid

Annars finns det i boken en rik flora av ämnen. Än handlar det om Franciskus’ kosthåll (lättsmält ris, potatis, fisk och grillad kyckling), än om påvevalet (”jag kände frid”), eller om hans biktfader och hans största önskan (”att vara en god präst”), men också om hans föreställningar om livet efter döden (”Vi kommer att ha samma kropp, men i förvandlad form. Med andra ord: man behöver inte sminka sig mera!”)

Kyrkans framtid ser påven som en slags medelväg mellan bevarande och framsteg. ”Traditionalismens synd består i att vilja förhindra växt och mognad, medan progressivismens synd består däri att vilja låta kyrkan mogna utan tradition eller rötter”, säger han.

Här skulle läsare av båda könen säkert vilja avbryta och ställa en följdfråga, och även efter Franciskus svar på frågan om homosexualitet. ”Gud älskar varje man och varje kvinna, oberoende av vederbörandes sexuella läggning”, förklarar påven. Man skulle gärna vilja få veta vad detta kan betyda konkret i katolsk praxis, till exempel med tanke på välsignelse av samkönade par.

Honorar för boken till biståndsorganisation

Å andra sidan handlar Jag bär er i mitt hjärta nu inte om kyrkoreformer utan om fattigdom. Eller, bättre uttryckt, om de ämnen som intresserar de utfattiga människorna i samtal med påven. Konsekvensenligt tjänar han inga pengar på boken, som för den tyskspråkiga läsekretsen har givits ut på Bonifatiusförlaget i Paderborn. Han har beslutat att honoraret ska tillfalla biståndsorganisationer, skriver gruppen ur Association Lazare i sitt förord.

Informationen som också finns i förordet, att man har ställt frågor till påven, ”som ingen hittills har vågat ställa till påven”, är visserligen överdriven. I själva verket är det så att det knappast finns någon fråga som Franciskus inte tidigare hade besvarat på ett eller annat sätt. Å andra sidan uttrycker detta uttalande en begeistring som visar på möten i ögonhöjd. Förmågan till personlig kontakt är nog väl en av denna påves främsta styrkor. Eller som en i gruppen formulerar det: ˮVi kom till honom med så många frågor i huvudet, och han svarade på dem med sitt hjärta.”

(Papst Franziskus, Ich trage euch in meinem Herzen. Meine Antworten auf die Fragen der Armen dieser Welt, Bonifatius-Verlag, Paderborn, 144 sidor, 16,50 Euro.)

Kathpress 2022-03-31

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Om man måste komma på en rubrik för påven Franciskus̕ ämbetsperiod hittills, så kommer man säkert på nyckelordet ”fattigdom”. Påven pekar ständigt ut den ojämlika fördelningen av rikedomar i vår värld. Han uppmanar ständigt politiken, samhället och alla enskilda personer till större insatser för de behövande. Han uttalar sig ständigt för en fattig kyrka. Redan namnet Franciskus som den argentinska ärkebiskopen Jorge Mario Bergoglio tog när han hade valts år 2013, visade på de fattiga. Namnet påminner om den heliga Franciskus av Assisi, som levde och predikade fattigdom.

Fattigdom är också huvudtemat för Franciskus nya bok Ich trage euch in meinem Herzen [Jag bär er i mitt hjärta], som från och med denna vecka är tillgänglig på tyska, engelska och franska. Den 86-årige påven ägnar 144 sidor åt att besvara frågor från fattiga människor från hela världen. För att förverkliga projektet, träffade han i Vatikanen en grupp från den franska hjälporganisationen Association Lazare, som bistår hemlösa. Med denna grupp kom även nio utblottade män och kvinnor, som ställde frågor som hade samlats in från alla världens hörn.

ˮEn rik präst är en motsägelse i sigˮ

Särskilt stark är så den del i boken som handlar om ämnena fattigdom och rikedom. Påven fick från en man från Chile frågan ”Vart går pengarna i Vatikanen?”, och svarade bland annat: ”Att kyrkans män – präster, biskopar, kardinaler – kör omkring i lyxlimousiner i stället för att föregå med gott exempel och leva i fattigdom, det gör mig ont.” På ett annat ställe tillägger han: ”En rik präst är en motsägelse i sig.”

På en polacks fråga ˮVarför låter Gud mig vara hemlös?” genmälde påven: ˮOch varför låter ni Gud vara hemlös? Gud behöver få bo i ert hjärta.ˮ Sedan kritiserar han de sociala förhållandena och uppmanar till förändringar: ”De skaror som lever i samhällets utkanter måste organisera sig och börja höja sina röster med nya krav och finna nya arbetsformer.”

Påven själv tjänar för övrigt ingenting, vilket han förklarade som svar på en kvinna från Indien. Han ˮförsörjs helt och hålletˮ, och när han behöver något, måste han be om det. Denna situation uppfattar han som ˮen aning absurdˮ, eftersom det innebär ett mindre självständigt liv för honom, när han måste be om saker och ting.

Påven om kyrkans framtid

Annars finns det i boken en rik flora av ämnen. Än handlar det om Franciskus’ kosthåll (lättsmält ris, potatis, fisk och grillad kyckling), än om påvevalet (”jag kände frid”), eller om hans biktfader och hans största önskan (”att vara en god präst”), men också om hans föreställningar om livet efter döden (”Vi kommer att ha samma kropp, men i förvandlad form. Med andra ord: man behöver inte sminka sig mera!”)

Kyrkans framtid ser påven som en slags medelväg mellan bevarande och framsteg. ”Traditionalismens synd består i att vilja förhindra växt och mognad, medan progressivismens synd består däri att vilja låta kyrkan mogna utan tradition eller rötter”, säger han.

Här skulle läsare av båda könen säkert vilja avbryta och ställa en följdfråga, och även efter Franciskus svar på frågan om homosexualitet. ”Gud älskar varje man och varje kvinna, oberoende av vederbörandes sexuella läggning”, förklarar påven. Man skulle gärna vilja få veta vad detta kan betyda konkret i katolsk praxis, till exempel med tanke på välsignelse av samkönade par.

Honorar för boken till biståndsorganisation

Å andra sidan handlar Jag bär er i mitt hjärta nu inte om kyrkoreformer utan om fattigdom. Eller, bättre uttryckt, om de ämnen som intresserar de utfattiga människorna i samtal med påven. Konsekvensenligt tjänar han inga pengar på boken, som för den tyskspråkiga läsekretsen har givits ut på Bonifatiusförlaget i Paderborn. Han har beslutat att honoraret ska tillfalla biståndsorganisationer, skriver gruppen ur Association Lazare i sitt förord.

Informationen som också finns i förordet, att man har ställt frågor till påven, ”som ingen hittills har vågat ställa till påven”, är visserligen överdriven. I själva verket är det så att det knappast finns någon fråga som Franciskus inte tidigare hade besvarat på ett eller annat sätt. Å andra sidan uttrycker detta uttalande en begeistring som visar på möten i ögonhöjd. Förmågan till personlig kontakt är nog väl en av denna påves främsta styrkor. Eller som en i gruppen formulerar det: ˮVi kom till honom med så många frågor i huvudet, och han svarade på dem med sitt hjärta.”

(Papst Franziskus, Ich trage euch in meinem Herzen. Meine Antworten auf die Fragen der Armen dieser Welt, Bonifatius-Verlag, Paderborn, 144 sidor, 16,50 Euro.)

Kathpress 2022-03-31

Detta är en nyhetstext.