Fellay kritiserar Müller massivt

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det traditionalistiska Piusbrödraskapets generalsuperior biskop Bernard Fellay kritiserade i exceptionella ordalag i en intervju i går, måndagen den 16 juli, den nytillträdde chefen för Vatikanens Troskongregationen, biskop Gerhard Ludwig Müller. Att relationerna mellan SSPX och Müller är frostiga har varit känt sedan länge, men det har inte varit allmänt känt att de är så bottenfrusna.

I intervjun, som Fellay gav efter avslutningen av SSPX:s generalkapitel den 9–14 juli i rörelsens moderhus i Econe i Schweiz, säger han att Müller behandlat SSPX som ”parias” (kastlösa). Fellay beskriver dessutom Müller indirekt som en heretiker och uttrycker sin bestörtning över att den person som i Vatikanen  nu har ansvar för att övervaka kyrkans troslära själv sprider ut irrläror.

Ordagrant sade Fellay i intervjun: ”Det är ingen hemlighet att den tidigare biskopen av Regensburg, där vårt seminarium finns i Zaitzkofen, inte tycker om oss. Efter det modiga beslutet av Benedictus XVI år 2009 vägrade han att samarbeta med oss och han behandlade oss som parias. Han krävde att vi skulle stänga vårt prästseminarium och att våra seminarister skulle gå till seminarierna i sina hemstift. Och han sade rent ut att de fyra biskoparna i SSPX borde avgå.

Men vad som är ännu viktigare och alarmerande för oss är att han har fått den ledande befattningen i Troskongregationen, vars uppgift är att försvara tron och att med lämpliga medel bekämpa irrläror och heresier. Många texter av biskop Müller innehåller sådant som måste ifrågasättas, för att uttrycka sig milt, när det gäller synen på transsubstantiationen av bröd och vin till Kristi kropp och blod, dogmen om Vår Frus jungfrudom, när det gäller nödvändigheten för icke-katoliker att konvertera till den katolska kyrkan. Utan tvekan skulle hans texter tidigare ha blivit föremål för en undersökning av Sanctum Officium, som idag kallas Troskongregationen, och som han nu själv är chef för.”

Red. 2012-07-17

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det traditionalistiska Piusbrödraskapets generalsuperior biskop Bernard Fellay kritiserade i exceptionella ordalag i en intervju i går, måndagen den 16 juli, den nytillträdde chefen för Vatikanens Troskongregationen, biskop Gerhard Ludwig Müller. Att relationerna mellan SSPX och Müller är frostiga har varit känt sedan länge, men det har inte varit allmänt känt att de är så bottenfrusna.

I intervjun, som Fellay gav efter avslutningen av SSPX:s generalkapitel den 9–14 juli i rörelsens moderhus i Econe i Schweiz, säger han att Müller behandlat SSPX som ”parias” (kastlösa). Fellay beskriver dessutom Müller indirekt som en heretiker och uttrycker sin bestörtning över att den person som i Vatikanen  nu har ansvar för att övervaka kyrkans troslära själv sprider ut irrläror.

Ordagrant sade Fellay i intervjun: ”Det är ingen hemlighet att den tidigare biskopen av Regensburg, där vårt seminarium finns i Zaitzkofen, inte tycker om oss. Efter det modiga beslutet av Benedictus XVI år 2009 vägrade han att samarbeta med oss och han behandlade oss som parias. Han krävde att vi skulle stänga vårt prästseminarium och att våra seminarister skulle gå till seminarierna i sina hemstift. Och han sade rent ut att de fyra biskoparna i SSPX borde avgå.

Men vad som är ännu viktigare och alarmerande för oss är att han har fått den ledande befattningen i Troskongregationen, vars uppgift är att försvara tron och att med lämpliga medel bekämpa irrläror och heresier. Många texter av biskop Müller innehåller sådant som måste ifrågasättas, för att uttrycka sig milt, när det gäller synen på transsubstantiationen av bröd och vin till Kristi kropp och blod, dogmen om Vår Frus jungfrudom, när det gäller nödvändigheten för icke-katoliker att konvertera till den katolska kyrkan. Utan tvekan skulle hans texter tidigare ha blivit föremål för en undersökning av Sanctum Officium, som idag kallas Troskongregationen, och som han nu själv är chef för.”

Red. 2012-07-17