FN-möte i Wien: För litet av religiös tolerans

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Att enbart tolerera andra religioner och kulturer räcker inte för att dialogen mellan världsreligionerna ska lyckas, snarare är det nödvändigt att inse det berikande värdet av mångfald och av uppskattningen av såväl religiös som kulturell olikhet. Detta gick som en röd tråd genom FN-mötet för United Nations Alliance of Civilizations (UNOAC) i Wien under onsdagen.

Precis som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon framhöll i sitt öppningsanförande underströk även de högt uppsatta företrädarna för världsreligionerna i den efterföljande diskussionen om religionsfriheten religionsfredens avgörande betydelse för en samexistens, som bygger på respekt för och tillämpning av de mänskliga rättigheterna.

Direktorn för den välrenommerade PEW-Research Center för religiös och offentligt liv i USA, Brian J. Grim, framhöll religionens stora betydelse för mänsklighetens framtid. Med tanke på att 84 procent av världens befolkning bekänner sig till en bestämd religion, och att drygt en tredjedel drabbas av restriktioner av sin rätt till religionsutövning samtidigt som tre fjärdedelar av världens länder har begränsningar för religiös praxis, är ”frågan om religionsfrihet en nyckelfråga för vår tid”. ”Majoriteten av världens befolkning är entydigt religiös”. Enbart i Kina bekänner sig ett stort antal människor till utövandet av religiösa praktiker”, menade Grim i den diskussion om religions- och samvetsfrihet som leddes av människorättsprofessorn Heiner Bielefeldt.

Staten finns där för alla, religionen för alla dem som vill tillhöra den. Denna grundinställning kännetecknar de pluralistiska, moderna och sekulära samhällsformerna, enligt ordföranden för Konciliet för religiösa institutioner i Heliga landet, den lutherske pastorn Trond Bakkevig från Norge. Det är mot denna samhällspolitiska bakgrund som religionerna måste lära sig att tala och solidariskt ställa upp för varandra när det handlar om religiös frihet. Han kritiserade också skolböcker för att de ger för litet utrymme för beskrivning av religioner.

Kathpress 2013-02-28

 

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Att enbart tolerera andra religioner och kulturer räcker inte för att dialogen mellan världsreligionerna ska lyckas, snarare är det nödvändigt att inse det berikande värdet av mångfald och av uppskattningen av såväl religiös som kulturell olikhet. Detta gick som en röd tråd genom FN-mötet för United Nations Alliance of Civilizations (UNOAC) i Wien under onsdagen.

Precis som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon framhöll i sitt öppningsanförande underströk även de högt uppsatta företrädarna för världsreligionerna i den efterföljande diskussionen om religionsfriheten religionsfredens avgörande betydelse för en samexistens, som bygger på respekt för och tillämpning av de mänskliga rättigheterna.

Direktorn för den välrenommerade PEW-Research Center för religiös och offentligt liv i USA, Brian J. Grim, framhöll religionens stora betydelse för mänsklighetens framtid. Med tanke på att 84 procent av världens befolkning bekänner sig till en bestämd religion, och att drygt en tredjedel drabbas av restriktioner av sin rätt till religionsutövning samtidigt som tre fjärdedelar av världens länder har begränsningar för religiös praxis, är ”frågan om religionsfrihet en nyckelfråga för vår tid”. ”Majoriteten av världens befolkning är entydigt religiös”. Enbart i Kina bekänner sig ett stort antal människor till utövandet av religiösa praktiker”, menade Grim i den diskussion om religions- och samvetsfrihet som leddes av människorättsprofessorn Heiner Bielefeldt.

Staten finns där för alla, religionen för alla dem som vill tillhöra den. Denna grundinställning kännetecknar de pluralistiska, moderna och sekulära samhällsformerna, enligt ordföranden för Konciliet för religiösa institutioner i Heliga landet, den lutherske pastorn Trond Bakkevig från Norge. Det är mot denna samhällspolitiska bakgrund som religionerna måste lära sig att tala och solidariskt ställa upp för varandra när det handlar om religiös frihet. Han kritiserade också skolböcker för att de ger för litet utrymme för beskrivning av religioner.

Kathpress 2013-02-28