För första gången godkänner president Mursi nytt kyrkbygge i Egypten

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

För sjutton år sedan sökte koptiska kyrkan tillstånd att bygga en kyrka i Nubaria, ett nytt centrum i norra Egypten, beläget mellan Alexandria och Kairo. Fredagen den 7 juni i år uppfylldes deras önskan. Alla är dock inte lika tacksamma mot Muhammad Mursi för detta tillstånd, det första i sitt slag under hans tid som president.

Visserligen avtackades presidenten av fader Makari Habib, sekreterare åt den koptisk-ortodoxa kyrkans överhuvud, påven Tawadros II, men enligt andra fanns det politiska motiv bakom beslutet att tillåta kyrkbygget. Frågan är: Friar Mursi till kopterna för att hindra protester och demonstrationer?

”Kopterna är inte glada över Mursis godkännande av Petrus- och Pauluskyrkan; de vet att presidenten spelar ett rävspel och visar upp en fasad av religiös tolerans”, säger Samia Sidhom, chefredaktör för nyhetssidan och nyhetstidningen Watani som ges ut i Kairo. ”Att ha fått byggnadstillstånd för en kyrka, tja, det är inte där problemet ligger. Problemet är alla de andra som inte har fått något tillstånd.”

”Att ha fått byggnadstillstånd för en kyrka, tja, det är inte där problemet ligger. Problemet är alla de andra som inte har fått det. Hela tiden måste kopterna kringgå lagen för att kunna bygga nya kyrkor, eftersom det är näst intill omöjligt att få tillstånd för kristna gudstjänstrum,” berättar Sidhom och säger att kopterna vill ha samma rättigheter som muslimerna i landet beträffande nybyggnad.

”Det uppförs moskéer i mängd, utan begränsningar”, fortsätter hon, ”och där krävs bara vanligt enkelt byggnadslov, medan kyrkorna måste skaffa särskilt tillstånd från presidenten. Det blir många tröttsamma byråkratiska vändor, som kan ta flera år.” Enligt Sidhom brukar myndigheterna lägga kyrkliga ansökningar på hög och förhala ärendena i åratal för att inte behöva ge byggnadslov.

I lördags, den 8 juni, rapporterade assyriska nyhetsbyrån AINA (Assyrian International News Agency) att åtskilliga bemärkta samhällsaktörer har talat klarspråk om presidentens val av tidpunkt för beslutet om kyrkonybyggnad. Det kommer lägligt, bara ett par veckor innan en föregivet planerad protestaktionen mot Mursi.

Enligt Naguib Gabrielil, chef för den egyptiska människorättsorganisationen EUHR, ligger för närvarande 149 ansökningar om byggnadslov för kyrkor på is, och Mursis tillstånd till byggandet av Petrus- och Pauluskyrkan är bara ett försök att ställa sig in hos kopterna innan planerade demonstrationer från en Mursi-fientlig kampanj bryter ut den siste juni.

I Egypten har kristna haft möjlighet att bygga kyrkor ända sedan det osmanska reformediktet 1856 (lika rättigheter för alla oberoende av trosbekännelse). Förre presidenten Hosni Mubarak delegerade rätten att ge tillstånd till renovering, tillbyggnad eller ombyggnad av befintliga kyrkor till lokala myndigheter, men behöll rätten att ge tillstånd till nybyggnad.

WorldWatchMonitor 2013-06-11 genom Open Doors

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

För sjutton år sedan sökte koptiska kyrkan tillstånd att bygga en kyrka i Nubaria, ett nytt centrum i norra Egypten, beläget mellan Alexandria och Kairo. Fredagen den 7 juni i år uppfylldes deras önskan. Alla är dock inte lika tacksamma mot Muhammad Mursi för detta tillstånd, det första i sitt slag under hans tid som president.

Visserligen avtackades presidenten av fader Makari Habib, sekreterare åt den koptisk-ortodoxa kyrkans överhuvud, påven Tawadros II, men enligt andra fanns det politiska motiv bakom beslutet att tillåta kyrkbygget. Frågan är: Friar Mursi till kopterna för att hindra protester och demonstrationer?

”Kopterna är inte glada över Mursis godkännande av Petrus- och Pauluskyrkan; de vet att presidenten spelar ett rävspel och visar upp en fasad av religiös tolerans”, säger Samia Sidhom, chefredaktör för nyhetssidan och nyhetstidningen Watani som ges ut i Kairo. ”Att ha fått byggnadstillstånd för en kyrka, tja, det är inte där problemet ligger. Problemet är alla de andra som inte har fått något tillstånd.”

”Att ha fått byggnadstillstånd för en kyrka, tja, det är inte där problemet ligger. Problemet är alla de andra som inte har fått det. Hela tiden måste kopterna kringgå lagen för att kunna bygga nya kyrkor, eftersom det är näst intill omöjligt att få tillstånd för kristna gudstjänstrum,” berättar Sidhom och säger att kopterna vill ha samma rättigheter som muslimerna i landet beträffande nybyggnad.

”Det uppförs moskéer i mängd, utan begränsningar”, fortsätter hon, ”och där krävs bara vanligt enkelt byggnadslov, medan kyrkorna måste skaffa särskilt tillstånd från presidenten. Det blir många tröttsamma byråkratiska vändor, som kan ta flera år.” Enligt Sidhom brukar myndigheterna lägga kyrkliga ansökningar på hög och förhala ärendena i åratal för att inte behöva ge byggnadslov.

I lördags, den 8 juni, rapporterade assyriska nyhetsbyrån AINA (Assyrian International News Agency) att åtskilliga bemärkta samhällsaktörer har talat klarspråk om presidentens val av tidpunkt för beslutet om kyrkonybyggnad. Det kommer lägligt, bara ett par veckor innan en föregivet planerad protestaktionen mot Mursi.

Enligt Naguib Gabrielil, chef för den egyptiska människorättsorganisationen EUHR, ligger för närvarande 149 ansökningar om byggnadslov för kyrkor på is, och Mursis tillstånd till byggandet av Petrus- och Pauluskyrkan är bara ett försök att ställa sig in hos kopterna innan planerade demonstrationer från en Mursi-fientlig kampanj bryter ut den siste juni.

I Egypten har kristna haft möjlighet att bygga kyrkor ända sedan det osmanska reformediktet 1856 (lika rättigheter för alla oberoende av trosbekännelse). Förre presidenten Hosni Mubarak delegerade rätten att ge tillstånd till renovering, tillbyggnad eller ombyggnad av befintliga kyrkor till lokala myndigheter, men behöll rätten att ge tillstånd till nybyggnad.

WorldWatchMonitor 2013-06-11 genom Open Doors