Företag ska skapa välstånd, inte bara vara vinstmaskiner

Farligt fokus på aktieägare. Politiker, finansaktörer och företagsledare agerar i dag som om företagens roll enbart är att vara vinstmaskiner. Men när missnöjet växer hotas i längden demokratin – risken för en utveckling mot inslag av ”polisstat” när eliten ska försvara klyftorna är uppenbar, skriver ekonomerna Claes Svensson och Gösta Wijk.
Läs hela artikeln här
Red. 2016-12-12