Förminskande läsning av Tolkien i Apans anatomi

av JOHN SJÖGREN

Man kan klaga mycket, och många gånger högst motiverat, på polariseringens fördumning av det offentliga samtalet. Men jag kan inte låta bli att känna ett visst hopp när den vänsterorienterade podden ”Apans anatomi” (Mathias Wåg med gästerna Judith Kiros och Nathan Hammelberg) och Ivar Arpis podcast ”En rak höger” (med gästerna Joel Halldorf och Hannes Westerlund) väljer att ägna varsina drygt två timmar långa avsnitt åt politiska läsningar av Tolkiens mytologiska värld. Se där, kulturkrigets kombattanter för en stund försonade i den gemensamma kärleken till litteraturen.

Båda poddarna bygger på initierade läsningar av Tolkien och hans värld. Är man det minsta intresserad av Tolkien, eller politik, bör man lyssna på båda! Ändå måste jag säga att det stundtals finns förminskande tendenser i den läsning som görs i ”Apans anatomi”. Där kallar Judith Kiros vissa religiösa läsningar av Tolkiens verk för tillplattade och förminskande. Hon menar att tolkningar som hävdar att Tolkien försöker komma åt en sanning i sin mytbildning hamnar fel och att Tolkiens myt snarare handlar om att gestalta spänningsfältet mellan binärer.

När jag hör det vill jag på samma gånga ropa: Ja! Och: Nej! För visst är det så att Tolkiens verk bygger på paradoxer, på att upprätthålla spänningen mellan det binära (det gör väl nästan all god konst?). Men i just denna paradoxala blick på tillvaron finns det genuint religiösa hos Tolkien och den sanning som han försöker gestalta. Att vara troende handlar inte om att utplåna paradoxerna, utan om att omfamna dem. Sanningen finns i det dubbla, det mångtydiga. Vad jag tror en materialistiskt präglad och alltför politiskt färgad läsning missar är att den sanning som Tolkien försöker ge en glimt av är transcendent. Den är något som går bortom denna värld, men som ändå kan anas i den.

Ian McKellen som Gandalf i Peter Jacksons filmatisering av Sagan om Ringen.

Det stämmer, som båda poddarna poängterar, att Tolkien var en strikt motståndare till allegorin. Han avskydde när uttolkare försökte översätta hans verk till entydiga symboler. I synnerhet politiserade läsningar vände han sig mot. Och här finns nog själva grundfelet i den tolkning som görs i ”Apans anatomi”. Visst kan man få ut mycket av en politisk läsning av Tolkien. Men det var knappast i första hand politik hans mytbildning handlade om. Snarare är Tolkien intresserad av metafysik och ontologi. Hans myt försöker främst berätta om hur verkligheten, på djupet, är beskaffad. Han siktar, utan tvekan, mot Sanningen.

Och även om Tolkien var motståndare till allegorin så hade han ändå en analogisk syn på tillvaron. Han omfamnade vad de skolastiska filosoferna kallade ”analogia entis”, ”det varandes analogi”. Alltså tanken att även om den transcendenta Sanningen, det som vi i brist på bättre ord brukar kalla för Gud, övergår denna värld kan vi ändå via skapelsen ana något av denna yttersta sanning. Vad Tolkien gestaltar är att världen är ett konstverk, att det finns intention och vilja bakom den. Och att den är mycket större, rikare och mer mystisk än vi tror.

I sin essä ”On Fairy-Stories” skriver Tolkien att myten hjälper människan att släppa in lite ljus i det fängelse som den materialistiska världsbilden byggt omkring henne. Mytens ljus är ett återsken av sanningens ljus. ”Vi kommer från Gud”, säger Tolkien, ”och även om de kan innehålla felaktigheter så är de myter vi väver ändå fragmentariska återspeglingar av det sanna ljuset, det eviga ljus som finns hos Gud.”

Att Tolkiens verk nått in i hjärtat på så otroligt många läsare beror inte främst på dess eventuellt politiska idéinnehåll, även om ett sådant finns och i sig är intressant. Berättelserna berör oss för att de ger oss en glimt av den eviga Sanningen. ”Jag kommer från Gud och ska återvända till Gud”, sjungs det i Mahlers andra symfoni. Det är en koncis formulering av den grundläggande tro som format också Tolkiens verk. Kalla den gärna för religiös. Men den är allt annat än tillplattad. Ty i den enkla formuleringen fångas hela det oändligt mångtydiga äventyr som det mänskliga livet är.

John Sjögren 2021-10-11

Lyssna på Apans anatomi om Tolkien via länken här.

Lyssna på Rak höger med Ivar Arpi om Tolkien via länken här.