Församlingar i ärkestiftet München tar emot 500 flyktingar

Församlingarna i ärkestiftet München-Freising har iordningställt cirka 500 logiplatser för flyktingar. Förutom de cirka 25 kyrkliga byggnaderna som används kommer även ytterligare våningar, hus och lämpliga fastigheter att prövas, meddelade ärkestiftet under måndagen. Generalvikarien Peter Beer tackar i ett brev alla församlingarna för deras engagemang. På hans upprop i oktober om att söka efter bostäder för asylsökanden har det kommit många svar.

Beer förklarade att ärkestiftet fram till 2016 årligen kommer att avsätta 180 000 euro för ytterligare vårdinrättningar genom Caritas försorg. Han framhåller i sin skrivelse exempel på ett sådant ideellt engagemang. I Putzbrunn kommer den gamla prästgården att användas för två flyktingfamiljer, och en medarbetarkrets kommer att hjälpa de 14 invånarna. I Gilching kommer en ekumenisk krets att frivilliga att bistå sju invånare i ett av församlingens flerfamiljshus.

Generalvikarien uppmanar med tanke på de stigande flyktingtalen till att söka ytterligare mottagningsmöjligheter. På stiftets hemsida kan församlingarna dessutom registrera sig på en ”Solidaritetskarta – kristna hjälper flyktingar”. Ledaren för Caritasavdelningen och rådgivning inom Münchens ärkebiskopliga ordinariat, Elke Hümmler, talar om en välkomnande kultur, med vilken kyrkan antar de nya utmaningarna och tar på sig ansvar.

Kathpress 2014-04-07