Försiktig optimism bland USA:s biskopar om relationerna med president Trumps regering

Medan den nyvalde presidenten Donald J. Trump funderar över hur han skall uppfylla sitt löfte under valkampanjen att bygga en gränsmur mot Mexiko, valde den amerikanska biskopskonferensen vid sitt möte i Baltimore, Maryland två nya prelater från delstater som gränsar till Mexiko att ingå i toppskiktet. Det är en region i vilken katolicismen växer snabbare än i någon annanstans i USA.

archbishop_daniel_dinardoKardinal Daniel DiNardo, ärkebiskop i Galveston-Houston, utsågs till ordförande i biskopskonferensen, medan ärkebiskop José Gómez från Los Angeles valdes som andreman. Dessa val är ett erkännande av att kyrkan växer nere i de sydvästra delstaterna, till stor del beroende på inflödet av spansktalande katoliker. Detta kom till synes i ett videobudskap till biskoparna från påve Franciskus: ”Den stora utmaningen för oss blir att skapa en umgängeskultur som uppmuntrar individer och grupper att dela med sig av sina rika traditioner och erfarenheter. Påven uppmanade kyrkan i USA att ”lämna sin bekvämlighetszon” och bli ”ett profetiskt tecken”. ”Vi är kallade att bli förmedlare av positiva budskap i en värld fången i sociala, kulturella och andliga omvälvningar och en ökad polarisering”, sade Franciskus. […]

Båda de nya prelaterna är kyrkligt sett traditionalister. Kardinal DiNardo har ifrågasatt reformer som påven Franciskus vill främja och ärkebiskop Gómez prästvigdes för Opus Dei. De är dock frispråkiga förespråkare för en övergripande immigrationsreform i USA, något som skulle kunna leda till en konflikt med Trumps regering. Vid en presskonferens efter deras val varnade de för försök att förutspå framtiden, men framhöll att kyrkan skulle fortsätta att kämpa för invandrarnas rättigheter. Biskoparna kommer att respektera regeringen, sade kardinal DiNardo, ”men de har också en herdes hjärta”. […]

Donald Trump har sagt att han planerar att utvisa uppåt tre miljoner papperslösa individer som lever i USA, ett antal som är väsentligt lägre än de uppskattningsvis elva miljoner han tidigare lovat att deportera. Det reviderade antalet har ingett åtminstone en ärkebiskop en smula hopp. ”Jag hoppas att det finns en möjlighet att det kommer att finnas några öppningar i den mur han sagt sig vilja bygga”, sade ärkebiskop Thomas Wenski från Miami, Florida, vid en presskonferens den 14 november. Han sade att han förstod den ängslan många familjer kände i kölvattnet efter Trumps valseger, men manade till lugn: ”Jag kan inte bortse från den fruktan och osäkerhet många känner på grund av sin osäkra status, men jag vill ändå be dem ta det lugnt. Det är dags att ta ett djupt andetag och fortsätta vår kamp.”

Ärkebiskop Joseph E. Kurtz, den avgående ordföranden i biskopskonferensen hade ett starkt budskap till de familjer som oroar sig för deportering: ”Låt oss upprepa för våra bröder och systrar som kommit till Amerika på flykt undan förföljelse och som arbetar hårt för att skapa ett bättre liv för sina familjer. Vi står på er sida”, sade han till de församlade biskoparna.

Under biskopskonferensen berördes ytterligare ett antal frågor som påven väckt. Kardinal Joseph Tobin, blivande ärkebiskop i Newark, New Jersey, tog till orda om påvens tungt vägande ord om omsorgen av skapelsen: ”Påvens ord är mera angelägna än någonsin i ljuset av att den tillträdande regeringen inte verkar vara intresserad av dessa frågor, bland annat hur fattigdomen sammanhänger med miljöförstöringen.”

America 2016-11-15

Den full versionen av denna artikel på engelska finns här