Fortsatta strider om könsneutrala bad- och sovrum i USA

Mitt i en pågående offentlig dispyt om könsneutrala badrum meddelar nu den stora amerikanska varuhuskedjan Target att den ska spendera 20 miljoner dollar för att bygga enskilda badrum i ytterligare 300 butiker. Dessa nya badrum ska inte vara till för personer vars biologiska kön och så kallade genusidentitet skulle skilja sig åt, utan för alla som känner sig obekväma med tanken på att dela badrum med så kallade transpersoner.

I april offentliggjorde varuhuskedjan att personal och kunder som identifierar sig som transpersoner nu ska få använda omklädnings- och badrum som motsvarar deras självidentifierade, inte biologiska, kön. Kritiker påpekade då att detta skulle ge män tillåtelse att använda kvinnors utrymmen och kunde medföra risker för kvinnor och barn. Organisationen The American Family Association utlyste en köpbojkott mot Target vilken samlade 1,4 miljoner underskrifter i ett stödupprop. Ledarna för köpbojkotten menar att företagets annonserade byggplan av nya enskilda badrum inte riktigt motsvarar deras krav som är en helt förändrad policy.

Förra veckan meddelade Target-koncernen att försäljningen har minskat med sju procent under det senaste året och att prognoserna för framtida försäljning på samma sätt är avtagande. Talespersoner för företaget tillbakavisar dock att köpbojkotten skulle ha något med den negativa försäljningsutvecklingen att göra och hävdar istället att policyn för bad- och omklädningsrum syftar till att ”alla ska känna sig bekväma i våra butiker”.

En liknande strid är samtidigt på väg inom boenden för hemlösa i USA. Juridiska ombud för den amerikanska katolska biskopskonferensen har offentligt uttryckt oro för ett direktiv från USA:s bostadsdepartement vilket väntas komma i september och stadga att alla boenden för hemlösa som tar emot federala bidrag från och med nu måste tillåta hemlösa vars så kallade genusidentitet strider med deras biologiska kön, att få använda sovsalar och badrum i enlighet med det självidentifierade könet. Det betyder att biologiska män kommer att kunna sova och duscha med kvinnor. Enligt direktivet väntas så kallade transpersoner också under vissa omständigheter ges rätt att kräva enskilt boende och enskilda badrum. En rätt som däremot inte ska ges kvinnor som skulle vara oroliga för sina privatliv och sin säkerhet när de helt plötsligt befinner sig i samma utrymmen som män.

Den katolska biskopskonferensens juridiska företrädare menar att dessa nya regler bryter mot själva idén med boenden för hemlösa, nämligen ambitionen att erbjuda alla människor en trygg och säker plats att sova på. Även företrädare för andra frivilligorganisationer som driver boenden för hemlösa har protesterat. Många boenden för hemlösa, oavsett om det rör akut- eller långtidsboenden, är enkönade i meningen att de bara tar emot kvinnor eller bara män, av just trygghets- och säkerhetsskäl. Boendena för hemlösa kvinnor välkomnar ofta kvinnor som utsatts för misshandel och övergrepp och därför rent psykologiskt inte kan förväntas vara beredda att helt plötsligt dela sovsalar, badrum och toaletter med män. Men de katolska företrädarna påpekar också att det handlar om religionsfriheten hos kyrkliga och religiösa organisationer som bedriver denna viktiga sociala verksamhet.

Den amerikanska regeringen vill med sitt direktiv motverka den diskriminering som man menar äger rum mot hemlösa homo-, bi- och transpersoner. De katolska organisationerna, som bedriver olika slags boenden för tiotusentals hemlösa över hela landet, menar att frågan om diskriminering inte är så enkel, eftersom problematiken för hemlösa ofta är mångfacetterad och handlar om olika grader av missbruk och svåra psykiska tillstånd. Den katolska biskopskonferensen och de katolska frivilligorganisationerna föreslår som alternativ till den väntade tvingande policyn att boendena också fortsättningsvis måste ha rätt att ta emot gäster på ”från fall till fall-basis”, där hänsynen till existerande gäster, inte minst deras sårbarhet, och verksamhetens art och inriktning får avgöra policyn för delat boende.

Catholic News Agency, 2016-08-19

samt

Catholic News Agency, 2016-08-21