Franciskus signalerar ”beredskap” för ett Kanadabesök

Påven Franciskus har signalerat att han beredd att ”vid en lämplig tidpunkt” resa till Kanada. Det meddelade Vatikanen under onsdagen som en reaktion på en motsvarande inbjudan från den kanadensiska biskopskonferensen. Något särskilt datum nämndes inte. Den aviserade resan till det nordamerikanska landet ska det enligt uppgift bland annat ägnas åt den mångåriga pastorala försoningsprocessen med urbefolkningarna.

Kanadas katolska biskopar bad för några veckor sedan om förlåtelse för det lidande som kyrkans delaktighet i det tidigare internatskolesystemet förorsakat barn inom urbefolkningarna. ”Vi erkänner de svåra övergrepp som några medlemmar av vår katolska gemenskap har begått: fysiska, psykologiska, emotionella, andliga, kulturella och sexuella”, heter det biskoparnas uttalande, med anledning av det känsliga ämnet som legat och pyrt under flera månader. De betonar att många katolska ordnar och stift har varit delaktiga i internatskolesystemet, där det förekommit ett undertryckande av urbefolkningarnas språk, kultur och spiritualitet.

Biskopskonferensen tillkännagav samtidigt att man ska starta insamlingskampanjer i hela landet för att stödja initiativ som tagits av urbefolkningarna. Därutöver kommer man att samarbeta med de ansvariga i Vatikanen och med representanter för urbefolkningarna för att undersöka möjligheterna till ett pastoralt besök av påven i Kanada.

Urbefolkningarnas ledare krävde nyligen av påven Franciskus att han i den katolska kyrkans namn ska be om ursäkt på kanadensisk mark. Liknande krav har även kommit från den kanadensiska regeringen. Några företrädare för urbefolkningarna planerar att resa till Rom i december för att där träffa påven.

Sedan slutet av maj har mer än 1 000 gravar upptäckts med hjälp av georadar i marken på fastigheter som tidigare tillhörde internatskolor. Under 1800- och 1900-talet ska enligt uppskattningar mer än 100 000 barn till kvinnor från urbefolkningen – oftast med tvång – ha placerats i dessa kanadensiska hem. Många av de mer än 130 inrättningarna drevs av katolska ordnar. Dessa skulle på statens uppdrag föra in barnen i den ”kristna civilisationen”. Ofta fick barnen inte tala sitt modersmål. Ett okänt antal barn och ungdomar blev fysiskt misshandlade eller utsatta för sexuella övergrepp. Många dog av infektionssjukdomar.

Kathpress 2021-10-27

Detta är en nyhetstext.