Fransk genetiker ett steg närmare saligförklaring

Den franske genetikern och abortmotståndaren Jérôme Lejeune (1926–1994) har kommit ett steg närmare en möjlig saligförklaring. Som Vatikanen meddelade på torsdagen, har påven tillerkänt vetenskapsmannen hjältemodiga dygder. Lejeune blev känd när han år 1959 upptäckte den genetiska orsaken till Downs syndrom, en tredje kromosom nr 21.

År 1963 beskrev Lejeune även ”Lejeune- eller kattskriksyndromet”, som förekommer bland små barn och som fick sitt namn efter honom. Som genetiker, praktiserande barnläkare och katolik engagerade han sig mycket för rätten till liv för barn med funktionsvariationer. Hans engagemang mot att aborter utförs på grund av fosterdiagnostik ledde till att han kritiserades häftigt av dem som förespråkade en mindre sträng abortlagstiftning.

Jérôme Lejeune uppfattade det som tragiskt att han själv hade bidragit till att möjliggöra fosterdiagnostik. Han räknades till påve Johannes Paulus II:s (1978–2005) vänner, och han utsågs till medlem av Påvliga vetenskapsakademin. Att påven år 1997 privat besökte Lejeunes grav i Paris ogillades av en del franska politiker, då de menade att detta skulle kunna uppmuntra militanta abortmotståndare.

Kathpress 2021-01-22

Detta är en nyhetstext.